Роздрукувати сторінку

Донецький університет економіки та права, ДУЕП

« Назад

Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП може дати Вам таку освіту, яка дозволить Вам в умовах ринкової економіки працювати в комерційних структурах, маркетингових службах, банках, податкових інспекціях, фінансово-розрахункових центрах, підприємствах торгівлі, громадського харчування, виробництва, транспорту, митних службах та інших сферах життя.

головний вхід ДУЕП

Адреса навчального закладу: вул. Некрасова, 1, м. Артемівськ, Донецька область, 84501.

Факультети Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП:

- обліково-фінансовий;

- економічний;

- юридичний;

- економіки та підприємництва;

- заочного та дистанційного навчання;

- артемівський факультет економіки підприємництва;

- слов'янський навчально-конcультативний цeнтр.

Спеціальноcті Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП:

- економіка підприємства;

- облік і аудит;

- фінанси;

- маркетинг;

- правознавство.

Набір на економічний факультет в 2015 році буде проводитися за наступними напрямками бакалаврату:

- 080100.62 – Економіка;

- 080200.62 – Менеджмент.

Факультет веде підготовку професіоналів за профілями:

- Управління малим бізнесом;

- Державне та муніципальне управління;

- Виробничий менеджмент;

- Логістика;

- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;

- Світова економіка;

- Фінанси і кредит;

- Прикладна інформатика в економіці;

- Технологія транспортних процесів.

У процесі навчання активно використовуються сучасні методики та форми організації навчального процесу.

Крім традиційних форм (лекції, семінари та практичні завдання) у викладанні широко використовуються активні методи навчання (інформаційні технології, ділові ігри, круглі столи, вирішення конкретних ситуаційних завдань, конференції, презентації, семінари), що дозволяє підвищити якість засвоєння студентами необхідного матеріалу.

Рівень професорсько-викладацького складу дуже високий. Лекції нашим студентам ведуть кращі вчені-економісти.

Навчальний процес заснований на авторських навчальних програмах, відповідних суворим державним стандартам. Постійно впроваджуються нові розробки, коригується зміст курсів лекцій.

Під час навчання наші студенти проходять практику в самих різних організаціях нашого міста. Отримують хороший досвід, готують грунт для подальшого працевлаштування.

На економічному факультеті Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП всім абітурієнтам із середньою загальною освітою або середньою професійною освітою надається можливість отримати вищу освіту в рамках основної освітньої програми підготовки бакалаврів за напрямами: «Економіка» та «Менеджмент».

Висока якість освіти на економічному факультеті підтверджують досягнення його випускників. Багато з них на даний момент досягли значних кар'єрних висот, займаючи високі керівні посади, будучи аналітиками у великих компаніях і успішними підприємцями.

Юридичний факультет Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП існує в інституті з 2004 року. З моменту заснування факультету керівництвом проведена велика і цілеспрямована робота щодо організації навчально-виховного процесу, укомплектування професорсько-викладацьким складом, формуванню і нарощуванню наукового потенціалу, розвитку навчально-матеріальної бази.

Юридичний факультет веде підготовку професіоналів у напрямку юриспруденція за профілями:

- Державно-правовому;

- Цивільно-правовому;

- Кримінально-правовому.

Заняття проводяться на 5 кафедрах факультету:

- Державно-правових дисциплін;

- Цивільно-правових дисциплін;

- Кримінально-правових дисциплін та криміналістики;

- Адміністративного та фінансового права;

- Трудового права та соціального забезпечення.

Заняття з дисциплін профілю починаються з третього курсу. Незалежно від обраного профілю всі випускники отримують диплом з присвоєнням кваліфікації «бакалавр юриспруденції».

З 2014 вдосконалена структура факультету - створена кафедра Трудового права і соціального забезпечення, при якій функціонує Центр наукових ініціатив, що займається питаннями наукової експертизи, проведенням зовнішніх науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, грантової діяльністю і рядом інших питань, у тому числі , юридичною клінікою.

Випускники факультету затребувані в різних органах державної влади і управління, правоохоронних органах, в юридичних службах підприємств і фірм, що здійснюють внутрішньодержавну і зовнішньоекономічну діяльність, а також на будь-який інший роботі, що вимагає юридичних знань.

Для читачів вузу відкрито доступ до повнотекстової електронної бібліотеки «Кнігафонд», який містить широкий спектр літератури з усіх галузей знань. Це сучасні підручники, монографії, лекції та наукова періодика.

Для якісного обслуговування студентів та викладачів створений довідково-бібліографічний апарат (ДБА), який складається з електронного каталогу і традиційних: алфавітного, систематичного каталогу, алфавітно-предметного покажчика, каталогу читального залу. Постійно діють виставки «Праці викладачів СПб ІВЕСЕП», «Нові надходження книг», «Нові журнали».

Бібліотека Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП надає методичну допомогу і комплектує підручниками, навчально-методичними посібниками філії вузу.

Відділ комплектування літератури - відділ формує фонд бібліотеки, забезпечує його постійне оновлення з навчальних дисциплін. Веде в електронному вигляді «Картотеку книгозабезпеченності освітнього процесу навчальною літературою».

Відділ обробки та каталогізації - відділ веде електронний каталог на базі програмного забезпечення «Система автоматизації бібліотек ІРБІС64», а також традиційні каталоги: алфавітний, систематичний та читального залу.

Довідково-бібліографічний відділ (СБО) - забезпечує інформаційне обслуговування читачів за допомогою довідково-бібліографічного апарату, що включає: електронний каталог, традиційні: алфавітний, систематичний каталоги, каталог читального залу і картотеки авторефератів дисертацій.

Відділ обслуговування. Бібліотека обслуговує професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів, співробітників інституту та Товариства «Знання». Обслуговування здійснюється на абонементі і в читальному залі.

Читальна зала. Робота читального залу спрямована на надання бібліотечно-інформаційних послуг. Читальний зал оснащений комп'ютерами з підключенням до Інтернет. У фонді представлені: підручники, навчальні посібники, курси лекцій, електронні підручники, енциклопедії, словники та довідники, газети і журнали. Для користувачів надані бази даних «Консультант Плюс».

головний корпус Приватний вищий навчальний заклад Донецький університет економіки та права

Отже, Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права", ПВНЗ ДонНУЕП – вищий навчальний заклад, що готує висококваліфікованих фахівців.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!