Роздрукувати сторінку

Донецький базовий медичний коледж, ДБМК

« Назад

01.05.2015 12:35

Сьогодні Донецький базовий медичний коледж один з найкращих навчальних медичних закладів І-ІІ рівня акредитації, у якому здійснюється якісна підготовка висококваліфікованих спеціалістів середнього медичного персоналу.

головний вхід донецький базовий медичний коледж

Адреса: Україна, Донецька область, м. Донецьк, бульвар Шевченка, 34.

Очолює ДБМК кандидат медичних наук Швидкий О. В. – прогресивний керівник сучасної формації та новітніх поглядів, який впроваджує в навчальний процес ідеї реформування медсестринства в Україні.

Навчально-виховний процес у нашому коледжі здійснюють висококваліфіковані викладачі, які постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність. Серед них є кандидати медичних наук, 80 %  викладачів  мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Найбільш гідні мають педагогічне звання «старший викладач», «викладач-методист», «Відмінник освіти» та «Відмінник охорони здоров’я».

Донецький базовий медичний коледж першим в країні почав підготовку сестринського персоналу в організації паліативного догляду, розробив програму «Паліативна допомога» та комплекс навчально-методичних посібників.

Теоретична підготовка студентів здійснюється у навчальних кабінетах коледжу.

Всі практичні заняття з клінічних дисциплін для оволодіння маніпуляційними навичками і вдосконалення компетенцій з сестринської догляду при наданні високотехнологічної допомоги проводяться у відповідних профільних клініках наукових центрів та інститутів РАМН із залученням співробітників клінік протягом усього періоду навчання.

Таким чином, вже в процесі навчання студенти мають можливість вибрати собі майбутнє місце роботи, а роботодавці майбутніх фахівців.

емблема донецький базовий медичний коледж

У навчальному корпусі Донецький базовий медичний коледж є кабінети:

1. Кабінет післядипломної підготовки;

2. Кабінет мови і літератури;

3. Кабінет історії та основ філософії;

4. Кабінет фармакології;

5. Кабінет математики;

6. Методичний кабінет;

7. Кабінет психолога;

8. Кабінет програміста;

9. Кабінет завідуючої відділеннями;

10. Кабінет анатомії і фізіології людини;

11. Кабіні гігієни та екології людини та генетики людини з основами медичної генетики;

12. Кабінет лікування пацієнтів терапевтичного профілю та сестринського догляду в терапії;

13. Кабінет виконання робіт за професією молодша медична сестра з догляду за хворими;

14. Кабінет медико - соціальної реабілітації та основ профілактики;

15. Кабінет безпеки життєдіяльності;

16. Кабінет основ латинської мови з медичною термінологією;

17. Три кабінету виконання робіт за професією молодша медична сестра з догляду за хворими;

18. Кабінет лікування пацієнтів хірургічного профілю та сестринського догляду в хірургії;

19. Кабінет надання акушерсько-гінекологічної допомоги та сестринського догляду в акушерстві та гінекології;

20. Кабінет лікування пацієнтів дитячого віку;

21. Кабінет інформатики та інформаційних технологій у професійній діяльності;

22. Кабінет хімії.

На базі Донецький базовий медичний коледж обладнано навчальні кабінети окремих навчальних циклів:

- загального гуманітарного та соціально-економічного;

- математичного і загального природничого;

- загально-професійних дисциплін.

Кабінети оснащені необхідною навчально-методичною документацією та навчальними посібниками.

Кабінети оснащені сучасним обладнанням і технічними засобами навчання, що дає можливість студентам освоювати професійні освітні програми середньої професійної освіти відповідно до ФГОС.

Коледж володіє розвиненою інформаційно-комунікаційною системою для забезпечення освітнього процесу. Студенти коледжу мають вільний доступ до електронних освітніх ресурсів.

Кабінет інформатики та інформаційних технологій у професійній діяльності оснащений за схемою 14 * 1, число робочих місць для студентів 14. Кабінет відповідає санітарно - гігієнічним нормам і правилам. Мається нормативна документація.

Студенти регулярно проходять інструктаж з техніки безпеки. На одному робочому місці організована робота одного студента. Обладнано робоче місце викладача.

У кабінеті є інтерактивна дошка, очисник повітря, одним з особливих властивостей якого є четирехступенчетая система очищення повітря, а так само він обладнаний генератором негативних іонів.

Загальна площа, займана бібліотекою - 205,9 кв.м. Бібліотека має абонемент, книгосховище, читальний зал на 30 місць з комп'ютерами для самостійної роботи студентів. Є можливість здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет.

студенти донецького базового медичного коледжу

Фонд бібліотеки на 1 січня 2014 налічує 39 256 примірників. Більшу частину становить навчальна і навчально-методична література.

Бібліотека забезпечує кожного студента основний навчальною літературою, необхідної для здійснення освітнього процесу по всіх циклах дисциплін. Крім того, у фонді бібліотеки представлені офіційні видання, енциклопедії, галузеві довідники і словники, електронні підручники. На перше півріччя 2014 виписано 23 найменування періодичних видань.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!