Роздрукувати сторінку

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф`єва, ДДМА ім. С. С. Прокофєва

« Назад

10.05.2015 16:54

Донецька державна музична академія імені Сергія Прокоф'єва створена 15 травня 1991 року за Наказом Міністерства культури Української РСР № 109.

головний корпус ДонДМА

Адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 76.

Основними напрямками діяльності Донецької державної музичної академії імені Сергія Прокоф'єва також є:

- підготовка згідно з державними замовленнями і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для музичної культури;

- підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;

- науково-дослідницька робота;

- спеціалізація;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська;

зовнішні зв'язки.

Бібліотека Донецької державної музичної академія імені Сергія Прокоф'єва володіє значними ресурсами в галузі музичного мистецтва та освіти.

Структура та органи управління Донецької державної музичної академії імені Сергія Прокоф'єва:

- Ректорат;

- Секретаріат;

- Відділ управління та контролю якості освіти;

- Управління бухгалтерського обліку;

- Відділ бухгалтерського обліку;

- Відділ оплати праці;

- Канцелярія;

- Відділ по роботі з персоналом;

- Навчально-методичне управління;

- Група по роботі з учнями;

- Кабінет історії національних музичних культур;

- Кабінет народної творчості;

- Кабінет народних музичних інструментів;

- Кабінет фізичного виховання;

- Відділ педагогічної практики (школа-студія);

- Лабораторія комп'ютерних музичних технологій.

Головний вхід ДонДМА

Наукова діяльність:

- наукові конференції;

- наукові публікації;

- конкурси наукових робіт.

Завданнями навчально-методичного відділу є планування та організація освітнього процесу відповідно до навчальних планів і навчальними програмами, координація освітнього процесу.

Навчально-методичний відділ здійснює контроль за підтриманням в актуальному стані навчально-програмою документації Академії; забезпечує складання графіків освітнього процесу для всіх форм отримання освіти в Академії, складання розкладу всіх видів навчальних занять, забезпечує облік і планування аудиторного фонду для проведення навчальних занять; вносить пропозиції за обсягом педагогічної діяльності для педагогічних працівників кафедр Академії на поточний навчальний рік; узагальнює результати поточної і підсумкової атестації, аналіз матеріалів за підсумками проведення поточної та підсумкової атестації, в тому числі державних іспитів, розробку і внесення пропозиції за результатами цього аналізу про вдосконалення освітнього процесу в Академії; забезпечує укладання договорів з базами практик, оформлення документації з різних видів практик; оформляє документи про освіту та про навчання, а також їх дублікати в порядку, встановленому законодавством.

Діяльність відділу концертних і спеціальних творчих проектів сприяє вдосконаленню професійної підготовки музикантів вищої кваліфікації, вирішення завдань пропаганди кращих зразків вітчизняного та зарубіжного музичного мистецтва.

Основними напрямками діяльності відділу є:

- організація концертів студентів і педагогів;

- створення циклів концертів та освітніх лекцій-концертів за участю студентів Академії, розробка програм цих заходів;

- створення музичних програм у рамках міжнародних конференцій і симпозіумів;

- створення спільних музичних проектів;

- створення музичних програм для виступу в різних організаціях, установах і навчальних закладах;

- організація благодійних концертів для дітей, юнацтва та літніх людей;

- створення рекламного матеріалу концертів - афіш, буклетів, програмок, запрошень;

- робота по анонсуванню концертів Академії через засоби масової інформації;

- музично-освітня та роз'яснювальна робота серед публіки.

У сучасному світі міжнародна співпраця є невід'ємною частиною діяльності ВНЗ, мета якого - інтеграція у світовий освітній простір, розширення міжнародних зв'язків, вдосконалення та підвищення якості російської системи освіти відповідно до сучасних світових вимог, спираючись на міжнародний досвід.

Міжнародне співробітництво здійснюється в галузі освіти, науки і культури з метою вибудовування системи довгострокових відносин і взаємовигідного співробітництва з партнерами в усьому світі.

студенти ДонДМА

Основними напрямками міжнародної діяльності Донецької державної музичної академії імені Сергія Прокоф'єва є:

- організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах;

- реалізація міжнародних освітніх проектів спільно із зарубіжними партнерами із залученням до них викладачів і студентів;

- організація практик і стажувань за кордоном;

- обмін викладачами та студентами;

- навчання іноземних громадян;

- підтримка культурних зв'язків з співвітчизниками, що проживають за кордоном.

Отже, Донецька державна музична академія імені Сергія Прокоф'єва сучасний навчальний музичний заклад освыти що має глибоку історію та традиції.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!