Роздрукувати сторінку

Дзержинський гірничий технікум, ДГТ

« Назад

Дзержинський гірничий технікум — вищий навчальний заклад I—II рівня акредитації, розташований в місті Дзержинську.

головний корпус дзержинський гірничий технікума

Адреса: Україна, Донецька область, м.Дзержинськ, вул. Пролетарська 12.

Дзержинський гірничий технікум здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями на базі 9 та 11 класів:

- Підземна розробка корисних копалин;

- Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв;

- Важке машинобудування;

- Обслуговування та ремонт автомобилів і двигунів;

- Бухгалтерський облік.

За роки існування Дзержинський гірничий технікум підготував понад 12 000 спеціалістів.

Студентське самоврядування - це самостійна діяльність студентів по реалізації молодіжних ініціатив в коледжі. Одна з форм цієї діяльності - органи студентського самоврядування:

Основними напрямками діяльності студентського самоврядування ДГТ є:

- Розвиток молодіжних, студентських ініціатив у різних сферах життя коледжу;

- Стимулювання творчості студентів;

- Формування та підтримку традицій коледжу;

- Вирішення соціальних питань студентського життя;

- Виховання почуття гордості за звання студента «Воркутинського гірничо-економічного коледжу».

Розвиток фізичної культури і спорту-найважливіша складова соціальної політики держави, що забезпечує втілення в життя гуманістичних ідеалів, цінностей і норм, які відкривають широкий простір для виявлення здібностей людей, задоволення їх інтересів і потреб, зміцнення людського потенціалу та підвищення якості життя росіян.

Фізична культура, є частиною загальної культури людини, багато в чому визначає поведінку людини в процесі отримання освіти, на виробництві, в побуті, в суспільстві, сприяє вирішенню соціально-економічних, виховних та оздоровчих завдань.

Сьогодні Наукова бібліотека Дзержинського гірничого технікуму - це центр інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесу. Технікум розташовується на двох поверхах IV навчальної будівлі. У розпорядженні користувачів навчальний, науковий і художній абонементи, читальний зал навчальної та наукової літератури і читальний зал періодичних видань та дисертацій, інформаційно-бібліографічний відділ із залом електронного доступу, копіювальний центр.

Бібліотека ДГТ надає читачам друковані видання провідних видавництв навчальної та наукової літератури, видання авторів - співробітників, періодичні та довідкові видання, аналітику. Бібліотека має в своєму розпорядженні колекцією рідкісних видань, з яких починалася бібліотека університету.

Наукова бібліотека є підрозділом, що надає користувачам широкий діапазон послуг, на основі сучасних інформаційних технологій. Користувачам надається доступ до електронних освітніх ресурсів, баз даних наукової періодики, статистики та аналітики, довідково-правовим системам.

Бібліотека ДГТ бере участь у трьох проектах: «Consensus omnium: Корпоративна мережа бібліотек» «Міжбібліотечний абонемент» (МБА) і «Міжрегіональна аналітичний розпис статей» (МАРС) АРБІКОН.

Основні підсумки діяльності бібліотеки в 2014 р.:

- Забезпечення формування бази інформаційно-бібліотечних ресурсів;

- Спільно з кафедрами сформовані заявки на придбання видань – 127: виконано - 98, не виконана - 29. Причина: закінчилися виділені на комплектування кошти.

З невиконаних заявок попередніх років виконані 4.

Підготовлено технічної документації для проведення закупівель:

- електронні аукціони -2;

- запити котирувань -2;

- закупівлі у єдиного постачальника – 14;

- договори - 1 (прямі договори).

Формування фонду друкованих видань Дзержинського гірничого технікуму:

- Єдиний фонд бібліотеки складає 583379 одиниць зберігання, в т.ч.:

- фонд наукових видань - 238484 од. хр.,

- фонд періодичних видань - 76 400 од. хр.,

- фонд спец. видів - 17 338 од. хр.,

- фонд навчальної літератури - 178331 од. хр.,

- фонд електронних видань - 50 од. хр.

Надійшло - 6845 екз. Дзержинського гірничого технікуму:

- навчальної літератури - 5457 екз.,

- наукової літератури (в тому числі журналів) - 1109 екз.,

- електронних видань - 15 екз.

Частка видань склала 63%.

Кількість друкованих журналів скоротилася до 54 назв.

Формування фонду електронних ресурсів Дзержинського гірничого технікуму.

Навчальні та наукові видання в електронному вигляді представлені в електронно-бібліотечних системах (ЕБС):

- «Лань» / пакет «Інформатика» - більше 13 000 видань;

- «бібліотека онлайн» - близько 80 тисяч видань.

База даних «Техексперт: Норми, правила, стандарти», що включає вузькоспеціалізовані питання діяльності різних галузей: ГОСТ, СНіП, СанПіН, ВСН, РД, РДС, СП, ГЕСН, ФЕР, ТЕР, ГН, правові акти - всього понад 8000 тисяч повнотекстових документів.

Фонд електронних документів (так звана «Електронна бібліотека вузу») на 01.01.2015г. становить 176 назв.

У 2014р. розміщено на сервері бібліотеки і прикріплено до електронного каталогу 49 назв. Відскановано 2960 сторінок.

головний вхід дзержинський гірничий технікум

Основні напрямки наукових досліджень технікуму є:

- Технології прискореної оцінки і комплексного освоєння стратегічно важливої гірничорудної (алмази, золото, платина) і техногенної сировини;

- Технології руйнування гірських порід, проходки гірських виробок і буріння нафтових і газових свердловин;

- Енергозберігаючі технології міжгалузевого застосування;

- Технології природокористування;

- Технології захисту навколишнього середовища від техногенних впливів і технології її реабілітації;

- Вивчення закономірностей зміни мінерально-геохімічних і морфологічних характеристик рудних тіл на основі їх геологічних і математичних моделей з метою забезпечення приросту запасів родовищ корисних копалин (РКК);

- Геологічна зйомка, прогнозування, картування, пошук і розвідка РКК геофізичними і геологічними методами, вдосконалення методики, технології і техніки геологічних і геофізичних робіт;

- Розробка систем управління технологічними процесами і виробництвами в гірській промисловості, автоматизація проектування гірської технології і техніки;

- Створення високоефективних систем та елементів механізації та електрифікації в гірській промисловості, модернізація, ремонт і відновлення гірського устаткування;

- Розробка норм технологічного проектування гірських виробництв і об'єктів, розробка науково обґрунтованих рекомендацій, прогнозів і заходів, які використовуються при проектуванні, будівництві, експлуатації гірських виробництв і об'єктів.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!