Роздрукувати сторінку

Слов'янський коледж транспортної інфраструктури, СКТІ

« Назад

10.05.2015 18:23

Слов'янський коледж транспортної інфраструктури має гарну матеріальну базу для проходження виробничого навчання. Є два цехи: слюсарний і верстатний, в яких навчаються набувають початкові вміння і навички поводження з різним інструментом, а так само вчаться працювати на токарних верстатах.

головний корпус СлКТІ

Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Гагаріна, 7.

Основні спеціальності Слов'янський коледж транспортної інфраструктури:

Спеціальності напряму "Автоматика та управління":

- Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті

Спеціальності напряму "Транспорт і транспортна інфраструктура":

- Технічне обслуговування і ремонт вагонів;

- Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць;

- Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу.

Одним з основних етапів підготовки кваліфікованих фахівців, є виробнича діяльність, мета якої - комплексне освоєння студентами всіх видів професійної діяльності за фахом середньої професійної освіти, формування загальних і професійних компетенцій, а так само придбання необхідних умінь і досвіду практичної роботи студентами за фахом.

Виробнича (професійна) практика студентів у коледжі є складовою частиною основної освітньої програми навчального закладу і проводиться відповідно до чинного Державним стандартом середньої професійної освіти в частині Державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників.

До основних напрямів та форм навчально-виробничої діяльності коледжу на рівні СПО відносяться навчання в майстернях коледжу, виробнича практика на підприємствах, організація поетапної та підсумкової атестації учнів і студентів.

Напрями та форми навчально-виробничої діяльності СПО включають різні види практик: для отримання первинних професійних навичок, за профілем спеціальності, переддипломна, стажування (кваліфікаційна); реальне курсове і дипломне проектування.

Для навчання студентів середньої професійної освіти, професійної підготовки та виконання навчальних програм виробничого навчання та практики є навчально-виробничі майстерні, лабораторії та кабінети спец.предметов, які оснащені сучасним устаткуванням, пристроями та інструментами, що дозволяє проводити уроки виробничого навчання на досить високому професійному та методичному рівні з показом різних трудових прийомів і методів з отриманням первинних професійних умінь і навичок.

Бібліотека є структурним підрозділом коледжу, що забезпечує навчальної, наукової, довідкової, художньої літературою, періодичними виданнями та інформаційними матеріалами навчально-виховний процес, а також центром поширення знань, духовного та інтелектуального спілкування, культури.

Величина книжкового фонду бібліотеки коледжу складає на 1 січня 2014 9000 примірників видань.

Велика увага приділяється передплати періодичних видань, які є важливим джерелом оперативної інформації, необхідної як для навчальної, так і для професійної діяльності користувачів бібліотеки. У 2012 р кількість видань, одержуваних за передплатою, складає більше 50 найменувань.

Удосконалення роботи бібліотеки неможливо уявити без впровадження сучасних технологій і комп'ютеризації бібліотечно інформаційних процесів.

У січні 2015 року на базі бібліотеки була створена медіатека. Це структурний підрозділ, який включає сукупність фонду видань на електронних носіях і різноманітних технічних засобів, де створені сприятливі умови для індивідуалізації та розвитку творчих здібностей учнів.

Призначення медіатеки - це надання відповідних умов «для розвитку самостійності студентів у навчанні, для з пізнавальною, креативної діяльності з широкою опорою на комунікацію.

Сьогодні медіатека це - комп'ютерний клас, до якого входять 5 автоматизованих робочих місць, обладнаних сканерами і забезпечених виходом в мережу Internet і 1 відеозона.

Фонд електронних видань представлений компакт-дисками з технічного обслуговування і експлуатації вітчизняних та зарубіжних автомобілів, безпеки дорожнього руху, історії автомобіля. До справжнього моменту наші студенти і викладачі можуть використовувати в навчальному та педагогічному процесах мультимедійні керівництва та навчальні програми зі спеціальних предметів всіх реаліхзуемих в коледжі ОПОП і інших навчальних дисциплін, таким як історія Росії, основи безпеки життєдіяльності і т.д., мультимедійні електронні енциклопедії та довідники, електронні періодичні видання, а також музичну МР3 колекцію, яка представлена класичними та сучасними композиціями. Сьогодні це вже більше 200 екз. компакт-дисків. Фонд бібліотеки також поповнюється відеокасетами, які містять навчальні фільми з безпеки дорожнього руху, військовій справі та ін.

Для занять фізкультурою і спортом створені необхідні умови. У Слов'янському коледжі транспортної інфраструктури є:

- Спортивний зал (22*11м.) Для ігрових видів спорту та занять гімнастикою;

- Тренажерний зал (16*6 м), оснащений тренажерами для роботи на певні групи м'язів, зал (6 * 6м), що має вихід в тренажерний зал, оснащений гирями і штангами для занять важкою атлетикою.

емблема СлКТІ

У коледжі працюють спеціальні медичні групи для студентів з ослабленим здоров'ям, група оздоровчої аеробіки для викладачів, група занять волейболом для викладачів.

Отже, Слов'янський коледж транспортної інфраструктури є не лише навчальним закладом, що готує кваліфікованих фахівців а й закладом освіти, що забезпечує відпочинок своїх студентів.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!