Роздрукувати сторінку

Сніжнянський гірничий технікум, СГТ

« Назад

16.05.2015 01:45

Сніжнянський гірничий технікум надає змогу своїм студентам отримати кваліфіковану освіту в гірничій галузі та зайняти основні місця на ринку праці Донецького регіону.

головний вхід Сніжнянський гірничий технікум

Адреса навчального закладу: 86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Леніна, 6.

Сніжнянський гірничий технікум створений наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 30.11.1966р. №560 і прийнятий до системи Мінвузу України наказом Міністерства вищої освіти України від 28.11.1991р. № 231 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року №227 та дозволу Кабінету Міністрів України від 25.11.1991 року №22826/33 "Про передачу вузів і технікумів до системи Мінвузу України".

Сніжнянський гірничий технікум готує фахівців за наступними спеціальностями:

- 5.05030102 "Підземна розробка корисних копалин";

- 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв";

- 5.05050201 "Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування";

- 5.05050302 "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях";

5.03050901 "Бухгалтерський облік".

Бібліотека Сніжнянського гірничого технікуму була заснована разом з технікумом і мала в своєму складі тільки абонемент.

Сьогодні бібліотека має площу 135,8 кв. м., читальний зал на 24 посадочних місця, електронний читальний зал на 11 посадочних місць. Книжковий фонд становить близько 5 тис. примірників. На допомогу інформаційному забезпеченню навчального процесу бібліотека виписує 32 назви періодичних видань. За змістом фонд бібліотеки універсальний. Навчальні видання і документи купуються з розрахунку забезпечення кожного учня мінімумом обов'язкової літературою по всіх циклах дисциплін, згідно ліцензійним вимогам.

Наявність довідково-бібліографічного апарату в бібліотеці, є основою інформаційного забезпечення користувачів. У бібліотеці ведеться алфавітний каталог, систематична картотека статей, розпочато роботу зі створення електронного каталогу.

головний корпус СГТ

Для задоволення інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів Інтернет в структуру бібліотеки запроваджено «електронний читальний зал». В електронному читальному залі користувач може скористатися такими послугами як: самостійно попрацювати з комп'ютером, за допомогою бібліотекаря знайти необхідну інформацію. В електронному читальному залі 11 автоматизованих робочих місць з виходом в Інтернет, що дозволяють працювати з навчально-методичною літературою в електронному вигляді та на електронних носіях. У бібліотеці встановлено 11 комп'ютерів, кожен комп'ютер має вихід в глобальну мережу Інтернет, доступ до інформаційно-освітнього порталу коледжу, електронних підручників і навчальних посібників. У бібліотеці відкрито доступ до IQlib - електронно-бібліотечної системи (11 ключів - в бібліотеці, 39 - в кабінетах коледжу), в якій зібрані електронні підручники, довідкові та навчальні посібники, загальноосвітні та просвітницькі видання. Для проведення різних заходів у бібліотеці використовується новітнє мультимедійне обладнання.

Зміст і напрямки методичної роботи Сніжнянського гірничого технікуму визначаються педагогічним колективом технікуму.

Організаційні форми і види методичної роботи педагогічні працівники обирають самостійно, керуючись при цьому наступними вимогами:

- Відповідність сучасному стану науки;

- Актуальність і практична доцільність;

- Творчий характер;

- Результативність.

емблема СГТ

Плани (до 1 вересня) і звіти (до 25 червня) методичної роботи розглядаються на засіданнях циклових комісій і навчально-методичної ради технікуму, узгоджуються з заступником директора з навчальної роботи і затверджуються директором технікуму.

За участь у методичній роботі з урахуванням її значущості для результатів освітньої діяльності технікуму передбачається матеріальне і моральне заохочення працівників.

Загальні форми методичної роботи СГТ:

- Методичні семінари та практикуми;

- Педагогічні конференції, огляд методичної літератури;

- Методичні виставки.

Групові форми методичної роботи:

- Циклові комісії;

- Навчально - методична рада;

- Групові консультації.

Індивідуальні форми методичної роботи:

- Індивідуальні консультації;

- Наставництво;

- Навчання КПК, стажування.

студенти СГТ

Учбово- методична робота СГТ:

- складання робочих програм з навчальних дисциплін і календарно тематичних планів;

- складання методичних вказівок, рекомендацій за видами освітньої діяльності студентів;

- складання конспектів лекцій;

- розробка проблемних завдань для самостійної роботи студентів, тестових та інших видів контролю знань студентів.

Організаційно - методична робота СГТ:

- Участь в роботі професійних об'єднань (педагогічні та методичні поради, циклові комісії, територіальні методичні об'єднання та ін.);

- Виступ з доповідями, повідомленнями на педагогічних конференціях;

- Участь у професійних оглядах - конкурсах;

- Проведення відкритих занять, з метою представлення накопиченого педагогічного досвіду в галузі застосування сучасних освітніх технологій;

- Підготовка студентів до участі в оглядах, конкурсах, змаганнях за видами навчальної діяльності;

- Завідування навчальним кабінетом, лабораторією.

Отже, Сніжнянський гірничий технікум, СГТ – сучасний навчальний заклад, що готує фахівців гірничої промисловості.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!