Роздрукувати сторінку

Маріупольське музичне училище, ММУ

« Назад

16.05.2015 03:08

Маріупольське музичне училище надає своїм студентам можливість отримати якісну музичну освіти за багатьма доцільним та сучасними спеціальностями.

головний корпус ММу

Адреса навчального закладу: Донецька обл., м. Мариуполь, проспект Ленина 5/62.

Маріупольське музичне училище готує молодших спеціалістів за спеціальністю 5.02020101 "Акторське мистецтво" і 5.02020401 "Музичне мистецтво" за такими спеціалізаціями:

- Фортепіано;

- Оркестрові струнні інструменти;

- Оркестрові духові та ударні інструменти;

- Народні інструменти;

- Музичне мистецтво естради;

- Вокал (академічний та естрадний);

- Хорове диригування;

- Теорія музики.

Відкриття спеціальності 5.02020101 "Акторське мистецтво" в Маріупольському музичному училищі дозволяє забезпечувати кваліфікованими кадрами Державні заклади мистецтв і культури міста та Донецького регіону, а також сприяє притоку творчої талановитої молоді.

Область професійної діяльності випускників: виконавська творчість як хормейстера, артиста хору чи ансамблю на різних сценічних майданчиках; музична педагогіка в дитячих школах мистецтв, дитячих музичних школах, дитячих хорових школах, інших установах додаткової освіти, загальноосвітніх закладах, установах СПО; організація та постановка концертів та інших сценічних виступів.

Об'єктами професійної діяльності випускників Маріупольського музичного училища, ММУ є:

- музичні твори різних епох і стилів;

- музичні інструменти;

- творчі колективи;

- дитячі школи мистецтв, дитячі музичні школи, дитячі хорові школи, інші установи додаткової освіти, загальноосвітні установи, установи СПО;

- освітні програми, реалізовані в дитячих школах мистецтв, дитячих музичних школах, дитячих хорових школах, інших установах додаткової освіти, загальноосвітніх закладах, установах СПО;

- слухачі і глядачі театрів і концертних залів;

- театральні та концертні організації;

- заклади культури, освіти.

головний вхід ММУ

Диригент хору, викладач, повинен володіти загальними компетенціями, що включають в себе здатність:

- Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес;

- Організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість;

- Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення у нестандартних ситуаціях;

- Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку;

- Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності;

- Працювати в колективі і команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом;

- Ставити цілі, мотивувати діяльність підлеглих, організовувати і контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за результат виконання завдань;

- Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації;

- Орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у професійній діяльності.

студенти ММУ

Відділення спеціального фортепіано існує в Маріупольському музичному училищі, ММУ з дня його заснування. Підготовка студентів фортепіанного відділення проводиться на базі середньої спеціальної навчання.

Навчальний план включає, крім спеціальних дисциплін, загальноосвітні, загально-гуманітарні, соціально-економічні та професійні дисципліни.

При розробці блоків і розподілі годин зі спеціальних дисциплін виходили з цілей і завдань навчання, змісту навчального процесу, професійного та технічного розвитку учня, розвитку його творчої активності, розширення його музичного кругозору.

На відділенні використовуються такі форми контролю як колоквіуми, тестування, проведення тематичних концертів, запис на відео.

Вся робота по спеціальному циклу ведеться педагогами за Держстандартом, все кваліфікаційні вимоги виконуються:

- Учні володіють активним сольним репертуаром, який включає твори різних епох, жанрів і стилів;

- Майже всі учні проходять в тій чи іншій формі концертно-виконавчу практику;

- Окремі учні мають великий досвід сольних виступів, сольних концертів, а також виступів з симфонічним оркестром;

- Учні відділення регулярно беруть участь у регіональних та міжнародних конкурсах.

Зміст циклу спеціальної дисципліни розроблено таким чином, щоб учні мали можливість читати з листа, розширювати свій репертуар, свій музичний кругозір, знали теоретичну основу та історію виконавства, знали і вивчали спеціальну літературу, володіли репертуаром ДМШ, володіли методикою викладання в ДМШ. Термін навчання учнів 3 роки 10 місяців. Прийом учнів йде на базі початкової спеціальної освіти - ДМШ.

Велике значення в професійній діяльності відділення займає участь студентів у конкурсах.

Відповідно до Держстандарту випускникам надається кваліфікація: артист хору та ансамблю.

Репертуар класу сольного співу включає вітчизняну і зарубіжну класику 17-19-го століть, твори радянських та зарубіжних композиторів, народні пісні різних країн.

Відповідно до затвердженого навчальним планом предмет «Вокальний ансамбль» вивчається протягом трьох років (3-8 семестри).

Завдання: виховання почуття ансамблю, вміння досягати повного виконавської єдності з іншими учасниками ансамблю; дотримання чистоти інтонаційного ладу; усвідомлювати свою партію як частину цілого, чути себе в ансамблі і слухати інші партії; вміння вести свою партію відповідно до загального виконавською задумом відносно фразування, дихання, динаміки, почуття стилю.

Проводяться взаємовідвідування уроків своїх колег, уроків викладачів суміжних дисциплін. Виявляється методична допомога та консультації працівникам сільських і міських районів учням ДМШ. На засіданнях циклової комісії ведуться обговорення нової методичної літератури з вокальним дисциплін.

Відділення активно бере участь в конкурсах і веде велику концертну діяльність.

вивіска ММУ

Отже, Маріупольське музичне училище, ММУ – сучасний музичний заклад освіти Донецького регіону.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!