Роздрукувати сторінку

Горлівський коледж міського господарства, ГКМГ

« Назад

Область професійної діяльності випускників: технічне обслуговування та експлуатація теплотехнічного обладнання систем теплопостачання і засобів обліку і контролю теплової енергії.

стаття 20 горлівський коледж міського господарства

Адреса: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, 12а.

Спеціальності Горлівський коледж міського господарства:

- 40.02.01 Право і організація соціального забезпечення юрист

- 40.02.02 Правоохоронна діяльність юрист

- 38.02.01 Економіка та бухгалтерський облік бухгалтер

- 13.02.02 Теплопостачання та теплотехнічсекое обладнання технік-теплотехнік

- 08.02.04 Водопостачання та водовідведення

Кваліфікація випускника - технік-теплотехнік.

Спеціальність "Теплопостачання та теплотехнічне обладнання" включена в перелік професій та спеціальностей середньої професійної освіти, необхідних для застосування в області реалізації пріоритетних напрямів модернізації та технологічного розвитку економіки.

Термін отримання середньої професійної освіти за програмою підготовки фахівців середньої ланки на базі середньої загальної освіти:

- очна форма навчання - 2 роки 10 місяців;

- заочна форма навчання - 2 роки 10 місяців.

Об'єктами професійної діяльності випускників Державного вищого навчального закладу "Горлівського коледжу міського господарства"є:

- теплотехнічне обладнання;

- системи тепло- і паливопостачання;

- засоби автоматизації теплотехнічного обладнання, процесів виробництва, передачі і розподілу теплової енергії;

- обладнання, пристрої, прилади і пристосування для виконання ремонтних та налагоджувальних робіт;

- нормативна та технічна документація;

- первинні трудові колективи.

Технік-теплотехнік готується до наступних видів діяльності:

І. Експлуатація теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання:

- Ремонт теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Наладка та випробування теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Організація і управління роботою трудового колективу;

- Виконання робіт по одній або декількох професіях робітників, посад службовців.

Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки:

- Технік-теплотехнік повинен володіти загальними компетенціями, що включають в себе здатність:

- Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес;

- Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість;

- Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність;

- Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку;

- Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності;

- Працювати в колективі і в команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами;

- Брати на себе відповідальність за роботу членів команди (підлеглих), за результат виконання завдань;

- Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації;

- Орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у професійній діяльності.

Технік-теплотехнік повинен володіти професійними компетенціями, відповідними основними видами професійної діяльності:

- Експлуатація теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Здійснювати пуск і зупинку теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Управляти режимами роботи теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Здійснювати заходи щодо попередження, локалізації та ліквідації аварій теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання.

II. Ремонт теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання:

- Виконувати дефектацію теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання.

- Проводити ремонт теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Вести технічну документацію ремонтних робіт.

III. Наладка та випробування теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання:

- Брати участь у налагодженні та випробуваннях теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання;

- Складати звітну документацію за результатами наладки та випробувань теплотехнічного обладнання та систем тепло- і паливопостачання.

IV. Організація і управління роботою трудового колективу:

- Планувати і організовувати роботу трудового колективу;

- Брати участь в оцінці економічної ефективності виробничої діяльності трудового колективу;

- Забезпечувати виконання вимог правил охорони праці та промислової безпеки.

V. Виконання робіт по одній або декількох професіях робітників, посад службовців:

- Водопостачання та водовідведення (Базова підготовка);

- Кваліфікація випускника - технік.

студенти горлівського коледжу міського господарства

Отже, Державний вищий навчальний заклад "Горлівський коледж міського господарства" є одним із провідних вузів Донецької області в напрямку електрики та електричних спеціальностей.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!