Роздрукувати сторінку

Донецький промислово-економічний коледж, ДПЕК

« Назад

02.05.2015 04:30

За час існування Донецького промислово-економічного коледжу було підготовлено і випущено більше 60 тис.фахівців різних спеціальностей. Основним показником якості роботи нашого навчального закладу є затребуваність наших випускників на ринку праці.

головний корпус донецький промислово-економічний коледж

Адреса Донецького промислово-економічного коледжу: Донецька область, м. Донецьк, вул. Кобозєва, 62.

Основні спеціальності Донецький промислово-економічний коледж:

- 1 38.02.01 Економіка і бухгалтерський облік (по галузях);

- 2 21.02.05 Земельно-майнові відносини;

- 3 38.02.02 Страхова справа (по галузях);

- 4 40.02.01 Право і організація соціального забезпечення

- 5 15.02.07 Автоматизація технологічних процесів і виробництв (по галузях);

- 6 54.02.01 Дизайн (по галузях).

Набір в Донецький промислово-економічний коледж здійснюється на базі основної загальної освіти і середньої загальної освіти.

Принципи нашої роботи

Тенденції соціально-економічного розвитку країни диктують якісно нові вимоги до організації освітнього процесу в середніх спеціальних навчальних закладах, а також до рівня підготовки фахівців. Тому сьогодні професійна освіта - це не тільки і не стільки передача знань, вироблення спеціальних навичок та вмінь в учнів. Пріоритетом професійної освіти XXI століття є комплексне формування у студентів організаторських, лідерських та творчих якостей.

Наш підхід до освітнього процесу включає ключові позиції:

1. Мета навчання - отримання студентами необхідних компетенцій з кожної спеціальності, представленої в коледжі.

2. Навчання спрямоване на розвиток у студентів здатності синтезувати всі знання, навички, інформацію, власну поведінку і ставлення до подій в єдиний ефективний порядок дій.

3. Навчання засноване на поточних економічних реаліях і міжнародних управлінських практиках.

Для реалізації освітнього процесу за програмами залучається висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Чисельність професорсько-викладацького складу Донецький промислово-економічний коледж  становить понад 1500 викладачів, з яких:

- 330 докторів наук;

- 780 кандидатів наук.

Залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, розробка та впровадження інноваційних освітніх програм, включаючи програми подвійного і потрійного диплома з провідними зарубіжними університетами, і використання сучасних освітніх технологій забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців, затребуваних професійному спільнотою в Україні та світі.

Наукові школи:

- НШ "Світова економіка";

- НШ "Економічна теорія";

- НШ "Вітчизняна історія";

- НШ "Фінанси";

- НШ "Управління людськими ресурсами";

- НШ "Теорія і технології управління".

На сьогоднішній день в Донецький промислово-економічний коледж ведеться прийом на навчання за 19 напрямами підготовки бакалаврів, 2 спеціальностями та 9 напрямами підготовки магістрів; реалізуються три блоки програм додаткової професійної освіти. Укладено договори з обміну студентами та співробітництва за програмами подвійного і потрійного диплома з сімнадцятьма зарубіжними вузами. Не перший рік нашими партнерами є 80 вузів в 30 країнах світу. Завдяки цьому студенти університету отримують унікальну можливість навчатися за кордоном, а викладачі - стажуватися у вузах зі світовим ім'ям.

У нашому Донецькому промислово-економічному коледжі кожен студент може реалізувати свої творчі та професійні устремління - можливості для самореалізації у нас майже безмежні - все залежить від вас самих і вашого бажання вдосконалюватися. Ми завжди робимо все, від нас залежне, щоб нашим студентам було цікаво вчитися! Більш того, у нас діє рада студентського самоврядування, який курирує зайнятість учнів.

Програма виробничої практики дозволяє закріпити теоретичні знання на робочому місці. Навчальна практика проводиться в навчальних кабінетах, комп'ютерних класах. Практика кваліфікаційна - в діючих підприємствах системи споживчої кооперації та підприємствах різних форм власності.

Практика триває 3-4 тижні на 2 курсі, на 3 курсі - 6 тижнів.

У коледжі організуються публічні зустрічі з практичними працівниками. Враження від них залишаються надовго. Педагоги при цьому набувають орієнтир, в якому напрямку, враховуючи вимоги сучасного життя, готувати кадри нової формації; студенти отримують наочний урок, на що слід особливо звертати увагу в процесі навчання.

Прекрасна студентська пора, яка буває один раз в житті і не забувається ніколи. Вона починається з урочистої церемонії посвяти в студенти.

А потім концерти, спортивні змагання, конкурси - і все це на тлі наполегливої навчання і строгих вимог по кожному предмету. Непрості вимоги пред'являються до студентів: вони повинні поєднувати в собі природна чарівність з високим інтелектом, працьовитість і пунктуальність з умінням знайти компроміс у спілкуванні.

Студенти вивчають операційні системи Windows, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel, графічні редактори, бухгалтерські програми, СПС "Консультант Плюс", освоюються основи роботи в ієрархічних локальних мережах та мережі Internet.

студенти донецький промислово-економічного коледжу

У процесі навчання моделюються ситуації, які можуть виникнути в роботі реальних організацій, відпрацьовуються різні варіанти їх вирішення.

Головною метою роботи є оволодіння практичними навичками використання можливостей комп'ютерних програм.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!