Роздрукувати сторінку

Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, ДТ ДДМА

« Назад

10.05.2015 15:27

Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії був відкритий в 1940 році. Технікум має славну історію і багаті традиції, є потужним центром підготовки фахівців міста та Донецької області. З його стін вийшло багато поколінь висококваліфікованих фахівців. Сьогодні в ДТ ДДМА навчається близько 700 студентів на денній та заочній формі навчання.

головний вхід Дружківський технікум

Адреса: Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, 32.

Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії проводить прийом студентів на базі 9-ти, 11-ти класів за спеціальностями:

- Економіка підприємств;

- Бухгалтерський облік;

- Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів;

- Зварювальне виробництво;

- Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;

- Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях;

- Розробка програмного забезпечення;

- Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств машинобудування.

Підготовка фахівців охоплює вивчення конструкції різних видів АТТ, технології виготовлення окремих деталей і вузлів, складання агрегатів і машин, а також питання експлуатації та ремонту АТТ. Випускник технікуму підготовлений до професійної діяльності на виробничих підприємствах автомобіле- і тракторобудування, в організаціях, що експлуатують автотракторну техніку (АТТ), в авторемонтних господарствах як техніка, керівника середньої ланки.

Підготовка фахівця охоплює можливість набути практичних навичок роботи з документацією, обчислювальною технікою і новими програмними технологіями. Випускник технікуму підготовлено до роботи в галузі економіки та фінансово - господарської діяльності підприємств різного профілю в якості бухгалтера.

Область професійної діяльності випускників: облік майна та зобов'язань організації, проведення та оформлення господарських операцій, обробка бухгалтерської інформації, проведення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування бухгалтерської звітності, податковий облік, податкове планування.

Об'єктами професійної діяльності випускників Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії є:

- майно і зобов'язання організації;

- господарські операції;

- фінансово-господарська інформація;

- податкова інформація;

- бухгалтерська звітність;

- первинні трудові колективи.

емблема Дружківський технікум

Бухгалтер готується до наступних видів діяльності:

- Документування господарських операцій і ведення бухгалтерського обліку майна організації.

- Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації.

- Проведення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

- Складання і використання бухгалтерської звітності.

- Виконання робіт по одній або декількох професіях робітників, посад службовців.

Бібліотека Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії є найважливішим структурним підрозділом технікуму, що забезпечує навчальної, довідкової, методичної та художньою літературою відповідно завданнями. навчальним планом і програмами технікуму.

За допомогою автоматизованої бібліотечної системи «ІРБІС-64» створюється електронний каталог книг.

Бібліотека компьютеризована.Бібліотека має Абонемент і Читальний зал.

Абонемент бібліотеки працює з 9-00 до 17-00. Бібліотечний фонд становить 3827 документа з брошурна фондом.

Склад фонду:

- підручники;

- навчально-методичні посібники;

- довідкова література (енциклопедії, словники, довідники);

- електронні підручники;

- художня література.

Постійно оновлюється і широко використовується електронна картотека методичних посібників з усіх спеціальностей технікуму.

Ведуться алфавітний, систематичний і топографічний каталоги. У бібліотеці і читальному залі систематично проводяться виставки літератури, огляди, бесіди: «Учитель, перед іменем твоїм...»; «Бібліотека - друг і помічник»; «На допомогу майбутнім технологам-машинобудівникам».

Систематично організовуються виставки-перегляди нової літератури.

Вся навчальна та методична література розподіляється рівномірно між групами і студентами різних спеціальностей. Останні два примірники кожного видання завжди можна знайти в читальному залі.

Фонд бібліотеки постійно оновлюється з урахуванням формування оптимального складу загального бібліотечного фонду. За 2013 придбано 585 підручників, за 2014 - 3717 підручників.

Щорічно наша бібліотека оформляє підписку на газети і журнали. У читальному залі можна познайомитися з такими журналами як: «За кермом», «Популярна механіка», «Техніка молоді», «Бухгалтерські вісті», «Студентський меридіан», «Спеціаліст» та іншими.

При бібліотеці для Вас працює електронний читальний зал доступ до електронних каталогів, локальним і віддалених баз даних бібліотеки; комп'ютери для перегляду електронних видань на CD, DVD-дисках, самостійної роботи; консультації по роботі на комп'ютері; пошук інформації за запитом.

студенти Дружківський технікум

Отже, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, навчальний заклад, що готує висококваліфікованих спеціалістів.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!