Роздрукувати сторінку

Приазовський державний технічний університет, ПДТУ

« Назад

01.05.2015 13:52

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» був заснований в 1930 році. До цього часу в Україні не було жодного металургійного інституту. Саме перед Маріуполем було поставлено завдання відкрити навчальний заклад, який би задовольняв потреби металургії.

Емблема

Постановою РНК УРСР від 18 грудня 1928 р. на заводі ім. Ілліча був створений Маріупольський вечірній робітничий металургійний технікум. У новому закладі готували спеціалістів за 5 спеціальностями, а сам навчальний процес здійснювався за лабораторно-бригадною системою, яка ставила за мету прискорене забезпечення промисловості фахівцями у сфері металургії.

Свій теперішній статус Приазовського державного технічного університету ВНЗ отримав в 1993 році.

3араз у ПДТУ успішно діє низка наукових шкіл, розробки яких цінуються на території всієї України.

На сьогодні в університеті існують такі напрямки підготовки: підготовка спеціалістів з різних галузей в господарській діяльності; підвищення рівня кваліфікації інженерів, що працюють на виробництві; підготовка абітурієнтів та випускників ліцею до вступу в університет; культурно-масова діяльність. Фахівців готують за багаторівневою системою: «Бакалавр – Спеціаліст – Магістр». Структура університетускладається з 10 факультетів, 4 учбово-наукових інститутів, технікумів, коледжу, професійного ліцею, відділення довузівської підготовки, відділ дистанційного навчання та екстернату, 2 учбово-консультаційних пункти. На базі університету функціонує аспірантура і докторантуара.

Студенти ПДТУ

В університеті діє понад 20 інноваційних проектів, в тому числі міжнародні, освітянські та науково-дослідницькі. За високі досягнення ПДТУ постійно отримує нові нагороди та відзнаки серед виставках України і світу. Серед інших ВУЗів України університет посів 4 місце серед університетів в технічному напрямку. Велику нагороду ПДТУ отримав у 2008 році, отримавши звання національної освіти.

Кібернетичний центр НАН України провів рейтинг ВНЗ України, згідно якого «Приазовський державний технічний університет»має високу оцінку.

Головний вхід університету ПДТУ

Найбільш показовим і об'єктивним є рейтингМіністерства освіти і науки, молоді та спорту України, проведений в 2012 році, який оцінював по величезній кількості параметрів всі сторони діяльності університету. ПДТУ, серед ВУЗів технічного напрямку, зайняв дуже гідне місце, залишивши після себе безліч іменитих національних університетів.

Показовим результатом міжнародної активності є участь університету в європейських проектах TEMPUS. Нам важко змагатися з ВУЗами центральних областей України, які ближче до Європи, але в Донецькій області, за даними Національного Темпус-офісу Україні, університет знаходиться на третьому місці за підсумками 22-річного існування Європейського проекту.

Приазовський державний технічний університет реалізує свої напрямки у в міжнародній співпраці:

- інтеграція ПДТУ у єдиний Європейський освітній простір;

- формування статусу ПДТУсучасного освітнього закладу з європейським рівнем навчання, що здійснює високоякісну підготовку учнів за необхідними спеціальностями;

- розроблення нових інновацій у сфері міжнародного співробітництва для академічної мобільності, взаємодіючи з різними міжнародними організаціями.

ВУЗи-партнери ПДТУ

ПДТУ є членом в багатьох міжнародних асоціаціях. Таких як Клуб ректорів Європи, Мережа університетів Чорноморського регіону, Міжнародна Асоціація університетів. В 1994 році на базі ПДТУ було засновано інститут підвищення кваліфікації.

Інститут підвищення кваліфікації ПДТУ забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з економічних, технічних напрямків науки і техніки металургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності. Сам інститут розташований в окремому приміщенні, що складається з 18 навчальних класів. Щороку в стінах інститут отримують знання, покращують свій освітній рівень, отримують кваліфікацію сотні студентів і слухачів.

За направленнями від різних підприємств, практично всі організації та установи направляють на навчання саме до цього інституту. Це працівники з іллічівського заводу, азовсталі, азовмаші, працівники комунальних служб, податкових служб, з різних приватних організацій та фірм. Проводяться також спеціалізовані курси для інженерно-технічних працівників за різними напрямками і курси для резерву на вакантні посади керівного складу заводів, відділів, служб, підприємств. Існують курси для підвищення кваліфікації вчителів шкіл та курси перевірки їхніх знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві.

З 1995 року інститут почав надавати освітні послуги з набуття другої вищої освіти. Спочатку існувало навчання за двома спеціальностями – «Фінанси та кредит» і «Облік та аудит». На даний момент інститут розширився до грандіозних розмірів, отримавши ліцензію від Міністерства освіти і науки і готує фахівців вже за 15-ма спеціальностями.

Виховують та навчають студентів і слухачів висококваліфікований професорсько-викладацький склад університету, які провідними спеціалістами і керівниками служб, які не є просто теоретичними викладачами, а які мають досвід практики, що є запорукою вивчення спеціалістів в різних напрямках. Вони постійно оновлюють програму підготовки спеціалістів, для покращення всього освітнього рівня студентського та слухацького складу університету. Звичайно всі ці фактори значно впливають на професійний ріст студентів, що випускаються з університету.

Tempus

За весь час існування закладу було випущено 2240 дипломованих спеціалістів, що змогли отримати другу вищу освіту. Багато хто з них являються керівниками на чисельних промислових підприємствах, у банківській сфері, податкових інспекціях, різних фірмах.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!