Роздрукувати сторінку

Донецький політехнічний технікум, ДонПТУ

« Назад

01.05.2015 11:46

Донецький політехнічний технікум — Вищий навчальний заклад I рівня акредитації, який готує кваліфікованих фахівців.

ДонПТУ

Спеціальності ДонПТУ:

- Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж;

- Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем;

- Програмування для електронно-обчислювальної техніки;

- Експлуатація систем комп'ютерної обробки інформації та прийняття рішень;

- Фінанси;

- Економіка підприємства;

- Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів;

- Фізичне виховання;

- Коксохімічне виробництво;

- Обслуговування та ремонт електропобутової техніки;

- Монтаж та експлуатація засобів та систем автоматизації виробничих процесів.

студенти ДонПТУ

В технікумі ДонПТУ з 2004 р. існує студентське самоврядування — Студентський парламент, який складається з інформаційного, навчального, спортивно-інформаційного та культурно-масового секторів. В рамках Парламенту функціонує молодіжний дебатний клуб «Євроліга» та «Школа молодого лідера». Друкується газета «Планета політех».

Навчальний процес постійно оновлюють та покращують висококваліфікований викладацький колектив.

ДонПТУ сьогодні це:

- Можливість отримати хорошу професію;

- Якісне навчання у висококваліфікованих викладачів;

- Гідна матеріальна база: оснащені комп'ютерні класи, тренажерний та спортивний зали, сучасна бібліотека;

- Гарантована щомісячна стипендія;

- Їдальня з різноманітним меню і доступними цінами;

- Широка географія престижного працевлаштування успішних випускників.

Інформація про працевлаштування випускників 2014 року.

Всього випускників: 41 людина

Працевлаштовано: 19 осіб

Призвано до лав ВС: 20 осіб

Продовжили навчання: 2 людини

Чи не працевлаштовані: 0 людей

Технікум ДонПТУ реалізує професійні освітні програми середньої професійної освіти, основні професійні освітні програми початкової професійної освіти, програми додаткової професійної освіти.

Кадрове забезпечення та формування кадрового менеджменту стає стратегічним завданням сучасних організацій і підприємств. Сучасний ринок праці висуває серйозні вимоги до якості професійної підготовки молодих фахівців. Сьогодні необхідно не просто готувати потрібні суспільству робочі кадри, але також сприяти їх працевлаштуванню, прищеплювати навички соціально-професійної адаптації на ринку праці, навички самовдосконалення, тобто підготувати фахівців, здатних витримати конкуренції. Завдання технікуму полягає в тому, щоб дати учням не тільки глибокі і міцні знання, а й сформувати свідоме ставлення до праці шляхом визначення чітких життєвих цілей, сприяти придбанню і розвитку навичок підприємницької діяльності в процесі навчання і проходження виробничої практики.

На базі ДонПТУ ведеться активна робота з працевлаштування випускників. Для випускників технікуму влаштовуються зустрічі, круглі столи з представниками організацій міста та району з питання працевлаштування. Випускники заповнюють анкети. Керівники організацій проводять відбір кандидатур на вакантні посади вже на стадії проходження студентами переддипломної практики. Роботодавці розміщують інформацію щодо працевлаштування, списки вакансій і посад у координатора відповідального за працевлаштування випускників.

На базі технікуму ДонПТУ починає функціонувати Центр сприяння випускників. У центрі можна отримати повну інформацію по вакансіях організацій міста та району, допомога у працевлаштуванні, дізнатися всю необхідну інформацію по підприємствах міста та району.

Мета науково-методичної роботи в ДонПТУ - сприяти підвищенню педагогічної майстерності викладачів через забезпечення теоретичної та методичної підтримки педагогів, стимулювання підвищення науково-теоретичного, науково-методичного рівня викладачів, оволодіння ними сучасними освітніми технологіями. Використовуються ефективні форми методичної роботи: проведення педагогічних і методичних рад, педагогічних семінарів, засідань предметно-циклових комісій, відкритих уроків та позакласних заходів; участь викладачів у конкурсах, науково-практичних конференціях; розробка навчально-методичної документації; проходження курсів підвищення кваліфікації.

З метою навчально-програмного та навчально-методичного забезпечення освоєння навчальних дисциплін за спеціальностями, надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання в реалізації державного освітнього стандарту, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, реалізації інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на поліпшення якості підготовки.

Бібліотека ДонПТУ є найважливішим структурним підрозділом, що забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес, а також центром поширення знань, духовного та інтелектуального спілкування. Наша бібліотека здійснює бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, викладачів, майстрів виробничого навчання, адміністрацію та інших співробітників технікуму.

Донецький політехнічний технікум

Загальна площа бібліотеки складає 416,9 кв. м. і складається з двох відділів: абонемента і читального залу на 90 місць.

У читальному залі бібліотеки встановлені комп'ютери, що дає можливість працювати з електронними підручниками або посібниками, виконувати курсові та дипломні роботи, готувати презентації. Бібліотека підключена до мережі Інтернет та локальної мережі технікуму.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!