Роздрукувати сторінку

Слов'янський енергобудівний технікум, СЕТ

« Назад

10.05.2015 16:00

У Слов'янському енергобудівному технікумі навчається близько 500 студентів, більшість яких представляє м. Слов'янськ та близькі райони. Студентське містечко включає два навчальні корпуси, гуртожиток, міні стадіон, спортивний корпус.

головний корпус СЕТ

Адреса Слов'янського енергобудівного технікуму: вул. Калініна, 40, м. Слов'янськ, Донецька обл.

Слов'янський енергобудівний технікум готує на денному та заочному відділенні фахівців з п'яти спеціальностей:

- Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем (5.05070101)

Випускник повинен бути готовий до професійної діяльності з технічного обслуговування і експлуатації теплоенергетичного устаткування як техніка на теплових електричних станціях (ТЕС), в монтажних, ремонтних, налагоджувальних і проектних організаціях (підприємствах) різних організаційно-правових форм власності.

Основні види діяльності техніка:

- виробничо-технологічна - технічне обслуговування та експлуатація вузлів основного та допоміжного обладнання ТЕС, контроль і управління технологічними процесами виробництва теплової та електричної енергії на ТЕС;

- організаційно-управлінська - організація роботи колективу виконавців, планування та організація виробничих робіт; вибір оптимальних рішень при плануванні робіт в умовах нестандартних ситуацій; участь в оцінці економічної ефективності виробничої діяльності; забезпечення техніки безпеки на виробничій ділянці;

- конструкторсько-технологічна - підготовка технічної документації з технічного обслуговування і експлуатації турбін, котлів та їх допоміжного обладнання;

- дослідно-експериментальна - проведення випробувань нових зразків теплоенергетичного обладнання та його елементів, налагодження і відпрацювання перспективних технологічних процесів.

- Електропостачання (5.05070103)

Випускник повинен бути готовий до професійної діяльності з технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, налагодження й випробувань електроустаткування електричних станцій, мереж і систем як техніка на електричних станціях, в мережевих компаніях, в електромонтажних управліннях, в проектних, ремонтних і налагоджувальних організаціях різних організаційно правових форм енергетичного профілю.

- Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд (5.05070104);

- Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем (5.05070107);

- Будівництво теплових і атомних електростанцій (5.06010112).

студенти СЕТ

Навчально-матеріальна база відповідає вимогам ГОС СПО ліцензованих спеціальностей і професій. Бібліотечний фонд становить 3674 примірника. Технікум володіє розвиненою обчислювальною інфраструктурою. Загальна кількість комп'ютерів становить 120 шт, з яких 92 використовуються в навчальному процесі. Вся обчислювальна техніка об'єднані в єдину локальну мережу з предостваленіем доступу до внутрішніх інформаційних ресурсів і мережі Інтернет.

У Слов'янському енергобудівному технікумі функціонують автоматизована інформаційна система управління навчальним процесом і виховною роботою установ "1С: Коледж", система автоматизації роботи бібліотек «1С: Бібліотека Коледжу», тестова системи контролю знань студентів "Visual Testing Studio". 18 кабінетів обладнано мультимедійним обладнанням, 7 кабінетів інтерактивним обладнанням.

емблема СЕТ

Матеріально-технічна база СЕТ включає в себе комплекс, що складається з 2-х навчально-лабораторних корпусів, з'єднаних теплим переходом, 2-х студентських гуртожитків, гараж, склад, навчальний полігон.

Загальна площа будівель становить 11042 м2, площа навчально-лабораторних будівель становить 6395 м2. На одного студента очної форми навчання припадає 12,76 м2.

Технікум має в своєму розпорядженні 38 навчальними кабінетами та лабораторіями, 4 навчально-виробничими майстернями, бібліотекою та читальним залом, 5 кабінетами інформаційних технологій, спортивним, актовим залом, 2 тренажерними залами, відкритої спортивним майданчиком, їдальні, медпунктом, допоміжними приміщеннями. 15 лабораторій зі спеціальних дисциплін, обладнані лабораторними установками і стендами для проведення лабораторних і практичних занять

Студентські гуртожитки на 512 місць забезпечують можливість заселення 100% іногородніх студентів.

головний вхід СЕТ

Отже, Слов'янський енергобудівний технікум - сучасний навчальний заклад, що готує кваліфікованих фахівців в області електробудування та монтажу.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!