Роздрукувати сторінку

Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ

« Назад

16.05.2015 03:15

Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ може дати Вам таку освіту, яка дозволить Вам в умовах ринкової економіки працювати в комерційних структурах, маркетингових службах, банках, податкових інспекціях, фінансово-розрахункових центрах, підприємствах торгівлі, громадського харчування, виробництва, транспорту, митних службах та інших сферах життя.

головний корпус ВК

Адреса навчального закладу: вул. Трифонова, 38, м. Вугледар, Донецька обл., 85670.

Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ здійснює підготовку фахівців на ОКР «бакалавр» згідно з Ліцензію Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України серія АГ 508608 від 18.04.2011 р. за напрямами:

- 6.030508 «Фінанси і кредит»;

- 6.030601 «Менеджмент».

Навчання в коледжі здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ має хорошу матеріально-технічну базу: два великих спортивних зали, два тренажерних зали, зал для аеробіки, лижну базу. На уроках фізичного виховання студенти займаються легкою атлетикою, атлетичною гімнастикою, лижним спортом, грають у баскетбол, волейбол, футбол, волейбол.

Працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, атлетичної гімнастики, настільного тенісу, легкої атлетики, футболу, плавання, стрільби, шашок, в яких можуть займатися всі бажаючі. Проводиться спартакіада коледжу більш ніж з десяти видів спорту, а також спортивні свята, дні здоров'я і човновий похід.

Бібліотека Вугледарського коледжу Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ є найважливішим структурним підрозділом коледжу, що забезпечує документально-інформаційну підтримку освітнього процесу, центром поширення знань, культури, духовного та інтелектуального спілкування.

Фонд бібліотеки коледжу розподілений по трьох навчальних майданчикам відповідно до профілю навчальних центрів і вважається єдиним:

Бібліотечний фонд становить 6647 одиниць зберігання навчальної, методичної, довідкової та художньої літератури, в т. ч. 55 електронних підручників на CD - дисках. Фонд постійно поповнюється актуальними виданнями, в т. ч. електронними програмами, аудіовізуальними документами.

Загальна площа бібліотеки становить 591,9 кв. м.

Абонемент - 3; Читальний зал - 3; Книгосховище – 3.

Загальна кількість посадочних місць в читальних залах – 75.

Читальні зали бібліотеки і робочі місця співробітників оснащені комп'ютерами з виходом в Інтернет.

Загальна кількість комп'ютерів у бібліотеці – 26.

У своїй роботі бібліотека розвиває інформаційно-бібліотечної сфери на базі електронних ресурсів і технологій. На сайті коледжу бібліотека самостійно веде свою сторінку.

Створено базу даних власних електронних ресурсів на допомогу навчальному процесу - повнотекстова бібліотека методичних посібників викладачів коледжу. Доступ - читальний зал.

Бібліотека підключена до Електронної бібліотечної системи Znanium. Одночасний індивідуальний доступ до ресурсу ЕБС - 50 ліцензій.

У бібліотеці встановлено програмне забезпечення ІРБІС-64.

Читачі мають можливість користуватися електронним каталогом як по локальній мережі (в читальному залі), так і віддалено через мережу Інтернет.

Комплектування книжкового фонду здійснюється згідно з навчальним планом і програмами, з розрахунку забезпечення кожного учня мінімумом обов'язкової навчальної літературою по всіх циклах дисциплін. Кількість навчальної літератури з грифом Міністерства освіти і науки - 85%.

Бібліотека передплачує газети і журнали, як професійного спрямування, так і суспільно-політичні. Перелік періодичних видань постійно оновлюється залежно від читацьких потреб, актуальності, доступності та інформативності пропонованого матеріалу.

Однією з цілей коледжу в області якості, в рамках реалізації політики керівництва коледжу в області якості є: постійне розширення діяльності в області міжнародного співробітництва на основі участі в міжнародних програмах і проектах, орієнтованих на інноваційну діяльність, підприємницький підхід, якість підготовки фахівців.

Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ підтримує зв'язки з міжнародними організаціями, що займаються реалізацією міжнародних програм у галузі освіти, з метою знаходження нових варіантів співробітництва та можливої участі коледжу в програмах цих організацій: TACIS, Рада Міністрів Північних країн, Європейський фонд освіти, Міністерствами освіти Данії, Фінляндії (відділ професійної освіти ), Прикордонне співробітництво. Здійснює пошук інноваційних програм і технологій у навчанні, використовуваних у професійному навчанні Скандинавських і EU країн.

Студентська Рада Вугледарського коледжу Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ є колегіальним представницьким і координуючим органом студентів коледжу, однією з форм студентського самоврядування коледжу.

Рада створюється з ініціативи студентів з метою забезпечення реалізації прав студентів на участь в управлінні коледжем, вирішення актуальних питань життєдіяльності студентської молоді, розвитку її соціальної активності, підтримки та реалізації соціальних ініціатив.

емблема ВК ДДУУ

Отже, Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ – є сучасним закладом освіти в галузі управління та менеджменту.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!