Роздрукувати сторінку

Донецький технікум промислової автоматики, ДТПА

« Назад

01.05.2015 15:07

Донецький технікум промислової автоматики розташовується на площі 17472,3 м2, на якій є два навчальних корпуси (1955 і 1974 року побудови), 2 навчально-виробничі майстерні (1955 і 1975 року побудови), гуртожиток (1973 року побудови).

головний корпус ДВНЗ ДТПА

Адреса ВНЗ: Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Горького, 163.

Основні спеціальності ДВНЗ ДТПА:

- Комп'ютерні системи та її комплекси;

- Автоматизація технологічних процесів і виробництв;

- Монтаж та експлуатація устаткування і систем газопостачання;

- Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

- Раціональне використання пріродохозяйственних комплексів;

- Монтаж, налагодження і експлуатація електроустаткування промислових і цивільних будівель;

- Право і організація соціального забезпечення;

- Економіка та бухгалтерський облік.

З метою підвищення якості підготовки фахівців велика увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази технікуму. Наявна матеріально-технічна база в Донецький технікум промислової автоматики забезпечує проведення теоретичних і практичних занять.

Загальна кількість аудиторій, задіяних у навчальному процесі:

- відділення Металообробки - 26 ауд., з них 6 комп'ютерних кабінетів з підключенням до локальної мережі і виходом в Інтернет;

- відділення Інформатизації і сервісу, З них 4 комп'ютерних кабінети з підключенням до локальної мережі і виходом в Інтернет.

Крім того в технікумі є:

- 2 спортивних зали, (від. Металообробки - 1 зал; отд. Інформатизації і сервісу - 1зал);

- крім того на відділенні Інформатизації та сервісу є - зал рукопашного бою і відкритий спортивний майданчик;

- 2 актові зали, оснащених сучасним мультимедійним обладнанням, на 552 посадочних місць, (відділення металообробки - 252 місця, відділення Інформатизації і сервісу - 300 місць);

- 2 бібліотеки, загальний фонд якої становить 51890 прим. книг, в бібліотеках встановлені комп'ютери з виходом в Інтернет (читальний зал на 18 пасодачних місць);

- 2 столові на 200 посадочних місць;

- 2 медичних пункти.

У навчальному процесі Донецького технікуму промислової автоматики використовуються інформаційно-комунікаційні засоби: комп'ютери, інтерактивні дошки, принтери, відеокамери, ноутбуки, ксерокси, плоттер, сканери та інші технічні засоби. Аудиторії, кабінети, лабораторії відділень Металообробки і Інформатизації та сервісу укомплектовані меблями, є оформленні навчальні стенди, наочні посібники, плакати, таблиці. По ряду спеціальних дисциплін використовуються кабінети і лабораторії, передбачені ГОСТ та навчальними планами.

Лабораторії оснащені необхідним обладнанням для виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених професійними освітніми програмами. Обладнаний поліграфічний центр для створення і розмноження навчальної та методичної документації, що включає в себе копіювально-розмножувальну техніку, комп'ютер, обладнання для оформлювальних матеріалів.

Для проходження навчальної практики для отримання первинних професійних навичок в Донецькому технікумі промислової автоматики є навчально-виробничі майстерні.

Спеціальність 230103 «Інформаційне забезпечення»

Враховуючи всі зростаючі обсяги інформаційних потоків і підвищення вимог до швидкості їх обробки, широке використання автоматизованих інформаційних систем обробки інформації в різних сферах діяльності, потреби у фахівцях, здатних швидко орієнтуватися в потоці даних, грамотно використовувати комп'ютерну техніку та сучасні інформаційні технології, буде тільки зростати.

Саме тому спеціальність 230103 «Інформаційне забезпечення» - це саме та спеціальність, що допоможе Вам стати хорошим фахівцем в цій галузі та зайняти своє місце в суспільстві.

Наші випускники готуються до професійної діяльності з розробки типових технологічних процесів автоматизованої обробки інформації, розробці компонентів автоматизованих інформаційних систем, впровадження та супроводу автоматизованих інформаційних систем в організаціях (на підприємствах) різної галузевої спрямованості.

Спеціальність 230115 - "Програмування в комп'ютерних системах"

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

Програмування в комп'ютерних системах - це область науки і техніки, що включає в себе сукупність засобів, способів і методів, спрямованих на створення і застосування програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки (ОТ) та автоматизованих систем (АС), використання засобів ВТ, розвиток нових областей і методів застосування ВТ і АС.

Спеціальність 230701 - "Прикладна інформатика (по галузях)"

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

Підготовка фахівців на відділенні проводиться на бюджетній та договірній основі. На відділенні працюють висококласні викладачі, фахівці-практики, які в процесі навчання студентів велику увагу приділяють вивченню сучасних технологій і комп'ютерних програм.

Навчання ведеться в шести комп'ютерних класах, оснащених сучасною технікою, лабораторіях, навчальних майстернях.

Виробничу практику студенти проходять на провідних підприємствах міста, великих фірмах. Практика з отримання первинних професійних навичок проходить на навчальній базі технікуму (в лабораторіях Центру інформаційних технологій і в майстернях).

емблема ДВНЗ ДТПА

Після закінчення роботи студенти отримують додаткову робочу професію: оператор ЕОМ, слюсар-ремонтник або слюсар.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!