Роздрукувати сторінку

Донецький державний університет управління, ДДУУ

« Назад

01.05.2015 11:39

ДонДУУ є спеціалізованим навчальним закладом з підготовки всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір.

головний корпус ДонДУУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

- Напрям «Менеджмент»;

- Напрям «Маркетинг»;

- Напрям «Фінанси і кредит» (спеціалізації: фінанси, банківська справа);

- Напрям «Облік і аудит»;

- Напрям «Економіка підприємства»;

- Напрям «Управління персоналом та економіка праці»;

- Напрям «Право»;

- Напрям «Соціологія».

головний вхід ДонДУУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», спеціальності:

- Менеджмент організацій;

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

- Фінанси;

- Маркетинг;

- Соціологія;

- Управління проектами.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальності:

- Менеджмент організацій;

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Науково-дослідна частина ДонДУУ здійснює свою діяльність з метою розвитку та підвищення ефективності наукових досліджень і забезпечення єдності наукової та навчально-виховної роботи у вузі.

НДЧ об'єднує всі наукові дослідження, що виконуються у вузі відповідно до профілю підготовки.

Творчі колективи ДонДУУ:

- Театральна студія;

- Танцювальна студія;

- Хорова студія.

емблема ДонДУУ

Студію відвідують студенти та випускники факультету. Запис і відвідування вільне, за бажанням учасників.

Цілями діяльності студентської ради ДонДУУ є:

- реалізація прав студентів на участь в управлінні МПДУ, оцінці якості освітнього процесу;

- реалізація прав студентів на участь у вирішенні питань соціальної та молодіжної політики університету;

- реалізація прав студентів на вирішення питань життєдіяльності студентської молоді;

- формування активної громадянської позиції студентів, сприяння розвитку їх соціальної зрілості, самостійності, здатності до самоорганізації та самовдосконалення;

- підвищення свідомості та вимогливості студентів до рівня знань;

- формування громадської думки про студентської молоді як реальну силу і стратегічному ресурсі розвитку столичного мегаполісу і російського суспільства;

- збереження і розвиток демократичних традицій московського студентства.

Діяльність студентської ради ДонДУУ може бути спрямована і на вирішення інших цілей і завдань, що визначаються з урахуванням специфіки ДонДУУ.

Основне завдання бібліотеки ДонДУУ - надання оперативного доступу до інформаційних ресурсів для забезпечення навчального та науково-дослідного процесів університету та формування інформаційної культури майбутніх фахівців.

Бібліотека ДонДУУ оснащена сучасною комп'ютерною та розмножувальною технікою. Комп'ютерний парк бібліотеки налічує 137 комп'ютерів, 39 з яких надані читачам з безкоштовним доступом в Інтернет. Всі робочі місця бібліотекарів також мають необмежений доступ в Інтернет.

За направленнями від різних підприємств, практично всі організації та установи направляють на навчання саме до цього інституту. Це працівники з іллічівського заводу, азовсталі, азовмаші, працівники комунальних служб, податкових служб, з різних приватних організацій та фірм. Проводяться також спеціалізовані курси для інженерно-технічних працівників за різними напрямками і курси для резерву на вакантні посади керівного складу заводів, відділів, служб, підприємств. Існують курси для підвищення кваліфікації вчителів шкіл та курси перевірки їхніх знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві.

студенти ДонДУУ

Виховують та навчають студентів і слухачів висококваліфікований професорсько-викладацький склад університету, які провідними спеціалістами і керівниками служб, які не є просто теоретичними викладачами, а які мають досвід практики, що є запорукою вивчення спеціалістів в різних напрямках. Вони постійно оновлюють програму підготовки спеціалістів, для покращення всього освітнього рівня студентського та слухацького складу університету. Звичайно всі ці фактори значно впливають на професійний ріст студентів, що випускаються з університету.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!