Роздрукувати сторінку

Міжнародний гуманітарний університет, МГУ

« Назад

На основі розпоряджень національної програми «Освіта», засад Концепції формування гуманітарної освіти в Україні та потреб діючого законодавства, 20 серпня 2002 року був створений Міжнародний гуманітарний університет як комерційний вищий учбовий заклад з колективною формою власності.

Міжнародний гуманітарний університет, МГУ

Період формування закладу видався вдалим, а його місце створення у ВУЗівсько-розгалуженому регіоні є виправданим. Про це говорить те, що за 7 років становлення закладу сформовано високоосвічений кадровий склад вибраних кваліфікацій освітньої роботи, створено потрібне учбово-методичне забезпечення, відреставрована необхідна матеріальна структура, а також сформована певна соціальна інфраструктура університету.

Напрями навчання в МГУ:

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Культура і мистецтво, дизайн;

- Медицина та ветеринарія;

- Політологія і міжнародні відносини;

- Туризм і готельний бізнес;

- Філологія та іноземні мови;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Юриспруденція і правознавство;

- Інші.

МГУ

Історія Міжнародного гуманітарного університету

Міжнародний гуманітарний університет, організований в 2002 році на засадах Концепції становлення гуманітарної освіти в Україні, на теперішній день є одним з передових ВНЗ, які спеціалізуються на широкопрофільному наданні освітніх послуг. Установа відноситься до недержавним учбовим закладам і створений в якості колективної форми власності.

За 12 років продуктивної роботи університет виправдав себе, як установа, що формує кваліфіковану кадрову базу і надає освіту за затребуваним і актуальним нині на ринку праці спеціальностями.

Кількість перших випускників університету в 2003 році склало всього 100 людини. З тих пір кількість студентів зросла у 30 разів і налічує близько 3200 чоловік.

Викладання в МГУ базується на принципах демократії і діалогізму. Університет веде активну працю над собою, удосконалюючи матеріально-технічну структуру, а також нарощуючи науково-дослідний потенціал. Мета установи – стати визнаним на міжнародній арені учбовим закладом міжнародного типу.

Крім прищеплення гуманітарного світогляду, університет займається підготовкою студентів до реалій професії, загострюючи увагу на її проблематики. Крім того, крім активної гуманітаризації спеціальностей, студентам також доступне використання інформаційних технологій і комп'ютерної техніки в освітніх цілях, а залучення молоді до дослідницької роботи починається вже на 1-му курсі.

Викладацький колектив складається з 255 осіб. У нього входять 35 кандидатів наук та понад 100 представників професури і володарів наукового ступеня доктор наук.

Спеціальності МГУ

В університеті проводиться формування студентів за такими спеціальностями:

- правознавство;

- світове право;

- світові економічні відносини;

- світовий бізнес;

- економіка організацій;

- менеджмент;

- філологія;

- дизайн.

Педколектив Міжнародного гуманітарного університету вбачає своє призначення в утвердженні ідеалів і цінностей громадянського суспільства, відкритості, діалогізму і співробітництва через гуманітаризацію світогляду і мислення спеціалістів усіх сфер знань, демократизації освіти, її приближення до кожної людини на основі свободи особистості. Заклад прагне до безперервного покращення своєї роботи, перебуває в постійному творчому пошукові, творить сміливі плани на майбутнє.

Крок до цього - збільшення і покращення науково-дослідної діяльності, запровадження інновацій, інформатизації та активізації учбово-виховного процесу, залучення визначних учених і спеціалістів-практиків, забезпечення стабільного зростання професійного рівня персоналу.

Мета МГУ стати сильним, постійно йдучим уперед закладом міжнародного рангу, який здатний надавати високоякісну освіту та сприяти затребуваності студентів практикою. «Альфа і Омега» досягнення цілі - становлення духу патріотизму у всіх співробітників, підтримку такого клімату в колективі, який забезпечував би образ закладу як «Alma Mater» у мисленні кожного студента.

Кредо Міжнародного гуманітарного університету: готувати фахівців - лідерів у своїх галузях.

Міжнародний гуманітарний університет, МГУ

Оздоровча діяльність МГУ

Девіз оздоровчої політики МГУ: "Віддай час фізичної культури і спорту – натомість отримай здоров'я!".

Здоров'я - вагома соціальна цінність, важлива умова для здійснення людиною її біологічних і соціальних функцій, підґрунтя саморозвитку особистості. Відповідно до визначення Міжнародної організації охорони здоров'я «здоров'я - це не існування хвороб у поєднанні зі станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя».

Метою оздоровчої політики є всестороннє формування та покращення фізичного і духовного здоров'я студентів, становлення фізичної культури особистості, формування до подальшої професійної роботи.

Для досягнення мети оздоровчої політики необхідно розв’язання оздоровчих, навчальних і виховних питань:

- профілактика захворювань, покращення здоров'я, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом усього терміну навчання;

- формування потреби до покращення здоров'я, фізичного удосконалення різноманітними засобами фізичного становлення, культури здорового способу життя;

- становлення у студентів засад теоретичних знань, опанування структурою практичних і методичних вмінь і здібностей фізичного виховання і фізичної реабілітації, індивідуальних занять фізичними вправами для повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності.

Управління закладу на чолі з президентом Міжнародного гуманітарного університету, народним депутатом України С. В. Ківаловим втілюють оздоровчу політику МГУ у напрямку постійної уваги до питань становлення фізичного виховання та масового спорту, створення сучасної спортивно-оздоровчої бази, як важливих чинників професійного формування спеціалістів та виховання здорового способу життя студентів.

Реалізація цілей і завдань оздоровчої політики МГУ відбувається відповідно з довгостроковою програмою будівництва спортивно-оздоровчих споруд, обладнаних модерним устаткуванням та інвентарем, формування потрібних умов для великого вибору студентами засобів фізичного виховання, які відповідали б їх запитам, захопленням, стану здоров'я і фізичної сформованості, для виконання навчальних, оздоровчих і виховних завдань.

Отже, Міжнародний гуманітарний університет – це сучасний заклад, який формує висококваліфікованих спеціалістів для ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!