Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Одеської області \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області та їх рейтинг \ 55. Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

« Назад

Історія заснування ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Іллічівський інститут сформовано на основі Розпорядження МОН України № 246 від 29.03.2006 р., указу Ректора ОНУ № 20-02 від 13.06.06 р. згідно з діючим законодавством.

Іллічівський інститут ОНУ ім. І. І. Мечникова включений до вищих учбових закладів IV рангу кваліфікації, у якому відбувається формування спеціалістів за напрямами учбово-спеціалізованого рангу бакалавра та спеціаліста.

Інститут - функціональний підрозділ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який здійснює учбову діяльність, зв'язану із одержанням вищої освіти та кваліфікації у певних сферах науки, виробництва, освіти, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу роботу і володіє певним рівнем кадрового та матеріально-технічного оснащення.

Матеріально-технічна структура ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

В закладі облаштовано 3 комп’ютерні кабінети, що надало можливість досить збільшити використання в учбовому процесі модерних комп’ютерних технологій. Чисельність індивідуальних комп’ютерів, що застосовується в освітньому процесі, нараховує 30 штук.

Для здійснення занять з фізичного виховання Інститут застосовує структуру ЗОШ № 7 м. Іллічівська.

В закладі сформовані певні умови для індивідуальної праці студентів. Санітарно-технічний стан приміщень та будівель відповідає потребам, здійснено якісний ремонт кабінетів, санітарних класів. Якісно функціонує система опалення.

Кожного разу покращується устаткування учбових класів. Так Українсько-американська спільна організація „Ростверк” передала у безоплатне користування лінгафонний клас; створені тематичні аудиторії з менеджменту, математики, сформована спеціалізована аудиторія „Навчальна бухгалтерія”.

ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Педагогічний склад ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Загальна характеристика професорсько-педагогічного колективу закладу, який створює освітній процес у формуванні бакалаврів та фахівців: загальна кількість професорсько-педагогічного колективу на теперішній період нараховує 27 чоловік, з них:

- докторів наук, професорів - 6;

- канд. наук, доцентів -8;

- старших педагогів – 3.

Всі педагоги мають освіту, відповідну напрямку предметів, що ними вивчаються.

Управління університету та інституту проводить творчу кадрову політику, направлену на формування персональних кадрів через аспірантуру. Так у 2004-20011 році штатними педагогами закладу було захищено 8 дисертаційних робіт на одержання наукового рангу докт. політичних наук (1), канд. економічних наук (5) та канд. фізико-математичних наук (2). У 2012-2013 роках планується захист 2 кандидатських праць на одержання наукового рангу канд. економічних наук та математичних наук.

Професорсько-педагогічний колектив Іллічівського інституту

Викладання професійно-спрямованих предметів проводять спеціалісти, що мають не тільки певну основну освіту, але й достатній практичний досвід діяльності за кваліфікацією.

Окремо варто відзначити малу частину у структурі інституту педагогів пенсійного віку. Тобто важлива частина педагогів – молоді фахівці, які володіють підготовкою, яка відповідає модерному стану науки, а також мають здібності практичної роботи у модерних умовах господарювання.

Педагоги Іллічівського інституту широко застосовують новітні технології навчання: здійснення ділових ігор, турнірів, інноваційні засоби навчання, тестування. Активно застосовуються модерні інтерактивні технології навчання: лінгафонний клас, відеотехніка, проектори, Інтернет та інші.

Інститут володіє персональною бібліотекою, яка нараховує приблизно 7 тис. екземплярів. Крім того, ОНУ імені І.І. Мечникова надає студентам закладу змогу використовувати наукову бібліотеку м. Одеса, учбову, освітньо-методичну та наукову літературу, обладнання, устаткування та інші засоби на умовах, окреслених Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

В Іллічівському інституті кожного року відбувається шаховий конкурс серед студентів та педагогів закладу приурочений дню звільнення м. Одеси від німецько-фашистських завойовників.

Якісному формуванню кадрів забезпечує товаришування з громадськими та державними організаціями (обласним та міським управліннями освіти і науки, науково-методичним осередком з проблем освіти, ін.).

12 листопада 2008 року на основі Іллічівського інституту здійснено економічний форум „Міжнародна фінансова криза та її вплив на банківську структуру та економіку України”.

Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Інститутом здійснюється пошук збільшення сфери роботи випускників з врахуванням змін, що відбуваються в учбово-наукових галузях та пов’язаних з ними потреб до спеціалістів даного напрямку. З цією ціллю встановлені і підтримуються постійні зв’язки з різноманітними організаціями і закладами учбово-наукової та виробничої галузі (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, організації та управління з пошуку роботи міста Іллічівська).

Не існують без уваги і інноваційні комп’ютерні технології ХХІ віку. Передусім, в квітні 2011 року Іллічівський інститут ОНУ імені І.І. Мечникова отримав доступ до кластеру GRID НАН України, що являє собою сітку значно більшу за можливостями, ніж Інтернет. GRID-технології дають можливість на основі інституту здійснювати розрахунки, що дещо перевищують можливості його устаткування і софту: розрахунки тепер можна розділити між комп’ютерами в різноманітних регіонах світу. Наступним кроком стане сформування персонального кластеру і платформи GRID на основі інституту.

Технології GDIR давно і з перспективою застосовують не лише діячі в аналізі ДНК, космічних явищ, змін клімату, створенні нових ліків тощо, але і бізнес, організації в Європі, Азії, Північній Америці.

Студенти та педагоги активно беруть участь в культурному і просвітницькому житті м. Іллічівська та міському молодіжному русі.

Головним напрямком діяльності вважається збільшення контактів із міжнародними партнерами. Завдяки постійним змогам в першу чергу керівника інституту та педагогічного колективу випускаючої кафедри економіки та менеджменту встановлено зв’язки з вітчизняними та світовими видавничими центрами (США, Польщі, Росії).

Отже, Іллічівський інститут ОНУ ім. І. І. Мечникова – це сучасний заклад, який надає міцні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!