Роздрукувати сторінку

Одеський коледж Київського університету культури, ОК КУК

« Назад

Одеський медичний інститут і медичний коледж МГУ створений в 2009 році під управлінням Президента Міжнародного гуманітарного університету, народного депутата України, академіка Ківалова С. В.

Одеський коледж Київського університету культури, ОК КУК

У 2010 році здійснився перший набір студентів на фармацевтичний підрозділ за кваліфікацією «Технологія парфумерно-косметичних засобів» – фахівець (сертифікат МОН АД № 034983), а у 2011 році вже і на кваліфікацію «Фармація» – бакалавр (сертифікат МОН АД № 034983).

Спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів» МК МГУ

Недолік добре сформованих кадрів для всіх галузей роботи вітчизняної парфюмерно-косметичної сфери є важливою проблемою, яка вимагає першочергового розв’язання.

Формування студентів відбувається за модерними учбовими планами з застосуванням інноваційних методик, з врахуванням зарубіжного досвіду і вимог сучасності. Базове навчання провізора-косметолога поряд з типовими для провізорів предметами об’єднує цілий ряд нових професійно спрямованих дисциплін, таких як: засади практичної косметології, аптечна технологія лікарських та косметичних засобів, дерматологія, клінічна косметологія, аромологія, технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва, основи фітокосметики, засади косметичної хірургії, косметична хімія, стандартизація і контроль якості парфумерно-косметичних засобів та ін.

Плідна увага надається практичному формуванню студентів кваліфікації «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Беручи до уваги специфіку подальшої професійної роботи провізора-косметолога, визначними базами практики є вітчизняні та міжнародні парфумерно-косметичні організації, аптечні установи, косметологічні клініки, найкращі косметичні салони України та близького зарубіжжя. В процесі практичного становлення майбутні спеціалісти мають можливість під управлінням високоосвічених професіоналів розробляти склади і технологію нових косметичних засобів різноманітної форми випуску, надавати консультативну допомогу щодо раціонального вибору засобів лікувальної косметики, створювати схему догляду за шкірою з урахуванням персональних особливостей клієнта, здійснювати різні косметичні процедури, в тому числі з застосуванням апаратних методів лікування косметичних недоліків шкіри.

Провізор-косметолог є найбажанішим фахівцем аптечних установ, який може висококваліфіковано здійснювати консультації з проблем раціонального використання лікарських і косметичних препаратів, що законодавчо затверджено введенням в штат аптек посади провізора-косметолога.

Прийміть вірне рішення перед відкриттям власного салону, підприємства по виробництву парфумерно-косметичної продукції або просто освоєнням професії косметолога: де слід отримати освіту, яке стало б Вашим справжнім капіталом на ринку праці.

ОК КУК

Спеціальність «Лабораторна діагностика» МК МГУ

На протязі останніх десяти років у світі спостерігається стрімкий розвиток лабораторної діагностики, обумовлене загальними питаннями в сфері охорони здоров'я, розвитком біотехнологій, доказової медицини і науково-технічним прогресом. Це докорінно змінило характер надання медичних послуг населенню та місце і роль у цьому лабораторної діагностики.

Об'єкт діяльності – організація і управління роботою структурних підрозділів лабораторій різного профілю, виконання всіх видів лабораторних досліджень з інтерпретацією результатів.

Спеціаліст з лабораторної діагностики може займати наступні посади: старшого лаборанта, завідувача структурним підрозділом лабораторій різного профілю, лаборант з бактеріології, імунології, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант (медицина); лаборант з патологоанатомічним дослідженням, лаборант санітарно – гігієнічної лабораторії, лаборант судово – медичної лабораторії.

Спеціальність «Стоматологія» МК МГУ

Наявність висококваліфікованих фахівців – запорука економічного успіху будь-якої держави.

Стоматологія – розділ медицини, який вивчає питання профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих. За останній час стоматологія з відсталою дисципліни перетворилася v високоінтелектуальну і високотехнологічну обладнану спеціальність, яка використовує сучасні засоби лікування хворих сіль стоматологічною патологією. Об'єкт діяльності – здоров'я людини, профілактика стоматологічних захворювань, лікування стоматологічних захворювань людини, стоматологічне здоров'я населення.

Спеціаліст зі стоматології може виконувати професійну творчості: друїд – intern, друїд – стажер, а після закінчення інтернатури на післядипломному етапі може виконувати професійну творчості: друїд - стоматолог, друїд - стоматолога - ортодонта, друїд – стоматолог – ортопед, друїд – стоматолог – терапевт, друїд – стоматолог – хірург.

З дня заснування інституту та медичного коледжу ним керує доктор медичних наук, професор Пекліна Р. П.

Педагогічний колектив Медичного коледжу МГУ

В інституті і коледжі працює 25 штатних співробітників і 10 сумісників, в тому числі 4 доктори наук з них 3 професори, 14 кандидатів наук (з них 13 доцентів і 7 викладачів, які мають великий педагогічний стаж без наукового ступеня.

У 2013 році була відкрита «Університетська аптека» в якій проходять стажування студенти старших курсів під керівництвом провізорів вищої категорії, а також на базі аптеки проводяться практичні і семінарські заняття для студентів медичного інституту та коледжу.

Одеський коледж Київського університету культури, ОК КУК

Наукова діяльність Медичного коледжі МГУ

Протягом трьох років в Одеському медичному інституті і коледжі опубліковано 33 наукових статей та 2 монографії. Створено науковий студентський гурток, яким керує доктор медичних наук, професор Бочаров Василь Андрійович. Щорічно проводяться науково-практичні конференції, присвячені актуальним проблемам фармації та косметології.

Отже, Медичний коледж Міжнародного Гуманітарного Університету – це сучасний заклад, який формує високопрофесійних спеціалістів в галузі медицини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!