Роздрукувати сторінку

Одеський державний університет внутрішніх справ, ОДУВС

« Назад

Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України має сучасний рівень розвитку і третій рівень держакредитації. Основною вузькою сферою у Вузі стала підготовка затребуваних юристів на різних формах навчання (заочна або денна). Рівнями підготовки є спеціалітет і бакалаврат з напрямків, пов'язаних з правоохоронною діяльністю.

Одеський державний університет внутрішніх справ, ОДУВС

ОДУВС отримав четвертий рівень держакредитації при ліцензуванні на рівні магістратури за напрямом, пов'язаним з правознавством. Одеський університет внутрішніх справ став надійною основою при підготовці наукових і педагогічних кадрів при отриманні ступеня кандидата юридичних наук (закриті наукові спеціальності). Форма навчання – заочна.

ОДУВС в даний час має шість загальноінститутських і дванадцять факультетських кафедр. Основним науковим цензом на них є шістнадцять докторів і шістдесят два кандидата профільних і спеціальних наук. ВУЗ зміг створити розгалужену і ідеальну систему факультетів, які відповідають за спеціальні та профільні дисципліни, які пов'язані з наступними напрямками: підготовка працівників кримінальної та транспортної міліції. В ОДУВС особливу увагу має факультет, який відповідає за підготовку фахівців в області дізнання і слідчих підрозділів. У Вузі одним з базових є факультет «Юридичний». ОДУВС зміг створити унікальні умови в рамках навчальної, методичної та матеріальної бази, яка сприяє формуванню якісного освітнього простору.

Напрями навчання в ОДУВС:

- Юриспруденція і правознавство.

ОДУВС

Історія заснування Одеського державного університету внутрішніх справ (ОДУВС)

ВНЗ відкритий в 1922 р. Сьогодні він є провідним навчальним закладом системи МВС і єдиним, хто має ліцензію на підготовку фахівців для транспортної міліції.

У ВНЗ проходять навчання понад 3 500 курсантів, слухачів і студентів. Для ефективного ведення освітнього процесу тут є лекційні зали та аудиторії, криміналістичні полігони і лабораторії, кабінети зі спеціальною технікою, мультимедійний та стрілецький тир, спортивно-оздоровчі центри, борцівські зали.

Науково-педагогічний штат складається з 210 співробітників, серед яких 113 - кандидати наук, доценти і 24 людини – доктори наук і професори. Велика частина співробітників, крім наукових досягнень, має практичний досвід роботи у правоохоронних та судових органах.

У ВУЗІ діють 4 факультети:

1. Підготовка фахівців кримінальної міліції;

2. Підготовка слідчих;

3. Підготовка фахівців транспортної міліції;

4. Підготовка міліції безпеки громадян.

В структуру Одеського державного університету внутрішніх справ також входять:

- Науково-навчальний інститут права;

- Факультет дистанційного і заочного освіти;

- Магістратура;

- Докторантура;

- Ад'юнктура;

- Вчена Рада;

- Кримський факультет м. Сімферополь;

- Центр післядипломної освіти.

Одеський державний університет внутрішніх справ, ОДУВС

Керівництвом був розроблений унікальний навчально-практичний комплекс, який дозволяє студентам засвоювати в більшому обсязі теоретичний матеріал і швидше адаптувати свої знання в практичній діяльності.

Значну увагу університет приділяє виховній роботі. Студенти і курсанти мають можливість відвідувати творчі та тематичні експозиції, зустрічі, виставки, спілкуватися з діячами мистецтва та представниками творчої інтелігенції, відвідувати екскурсії. При Університеті створено і успішно функціонують творчі колективи: вокальний, музичний, танцювальний ансамблі, команда КВК.

Матеріально-технічна структура Одеського державного університету внутрішніх справ

За роки існування цього вищого навчального закладу співробітники і керівництво інституту загальними зусиллями створили відповідні умови щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів, матеріально-технічної і навчально-методичної бази.

Для оптимізації навчального процесу на базі Одеського юридичного інституту спільно з Головним управлінням МВС України в Одеській області створено навчально-практичний комплекс. У рамках експерименту курсантам надана можливість застосовувати свої теоретичні знання на практиці. Метою об'єднання теоретичних знань і практичних умінь є підвищення ефективності зв'язків ВНЗ МВС України з практичними підрозділами ОВС і надання останнім допомоги у протидії злочинності.

Одеський державний університет внутрішніх справ має розвинену соціальну інфраструктуру, в яку входять гуртожиток для курсантів і їдальня. Відбудована бібліотека з трьома читальними залами, діють комп'ютерні класи з доступом до Інтернету, а наявний бібліотечний фонд постійно поповнюється.

Для організації дозвілля курсантів та студентів у приміщеннях факультетів створено народні світлиці, є супутникове телебачення, створена молодіжна дискотека.

В інституті функціонують творчі колективи, зокрема естрадний ансамбль, команда КВН ("Курортна зона"). Особлива увага приділяється фізкультурно-масовій роботі, діють спортивні майданчики та два спеціалізовані спортзали.

Одеський державний університет внутрішніх справ

Міжнародна співпраця ОДУВС

Встановлення та розвиток зв’язків з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями України, іноземних держав, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямів діяльності університету. Сьогодні університет взаємодіє з Академією МВС Республіки Білорусь, Академією «Штефан чел Маре» Республіки Молдова, місією ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні, Міжнародною асоціацією поліцейських академій InterPA.

Отже, Одеський державний університет внутрішніх справ - це сучасний заклад, який готує високоякісних спеціалістів у галузі транспортної міліції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!