Роздрукувати сторінку

Одеська національна морська академія, ОНМА

« Назад

23.06.2015 16:47

Одеська національна морська академія є однією із визначних світових центрів вищої морської освіти, яка з 1944 року формує високоосвічених спеціалістів для плавскладу морського, річкового, рибопромислового флоту, закладів і установ морського транспорту. Ректором є доктор технічних наук, професор, академік Академії наук суднобудування України Міюсов Михайло Валентинович. Академія ліцензована IV рівнем акредитації. За період з дня заснування, визначні науковці та наукові школи академії зробили плідний вклад у становлення вітчизняної і світової морської науки і техніки, формування спеціалістів для морської сфери України та багатьох зарубіжних країн.

Одеська національна морська академія, ОНМА

Контакти ОНМА

Адреса:65029, м. Одеса,вул. Дидрихсона, 8.

Телефон: (048) 728-25-14,733-23-34.

Напрями навчання в ОНМА:

- Автоматика та електротехніка.

- Радіоелектроніка і зв'язок.

- Транспорт.

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

- Юриспруденція і правознавство.

Історія становлення Одеської національної морської академії (ОНМА)

Одеська національна морська академія, створена в 1944 році, на даний час є кузнею висококваліфікованих конкурентоспроможних кадрів на світовому трудовому ринку.

 За 60 років успішної діяльності навчальний заклад випустив понад 40 000 осіб, чиї послуги нині затребувані, як в Україні, так і за рубежем. На теперішній період в академії проходять підготовку 7000 студентів і курсантів. Щорічно випускники підписують договори про співпрацю з судновласниками з Японії, Греції, Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Великобританії і інших держав світу. Підготовка фахівців відбувається відповідно до Міжнародної конвенції з становлення та дипломування моряків, а також несення вахти. Інженерні та судокерівні кваліфікації акредитовані закладами Великобританії, що спеціалізуються на морських технологіях, науці і техніці. Крім того, ОНМА числиться у складі Міжнародної асоціації морських університетів. Як вчені, так і педагоги, приймають участь у конференціях, форумах та семінарах від ООН.

Академія веде активну дослідницьку діяльність за такими напрямками:

- міжнародна морська політика і економіка;

- національна система морської освіти;

- технологічний розвиток та оснащення;

- системи навігаційного обладнання;

- інтегрування сучасних інтелектуальних систем і комплексів та іншим.

З моменту становлення незалежності України академія випустила безліч наукових робіт, її працівники успішно захистили докторські та кандидатські дисертації, а також випустили монографії і отримали патенти.

Сьогодні серед викладачів, загальне число яких 370 чоловік, 150 – кандидати наук та півсотні професорів і докторів наук. Навчання спеціалістів плавскладу з вищою освітою спеціалізованих рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр, - проводиться в академії з відривом і без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

- морського судноводіння;

- судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах;

- судномеханіки;

- автоматики;

- електромеханіки та радіоелектроніки;

- морського права і менеджменту.

ОНМА

Учбово-виховний процес в закладі створюють високоосвічені педагоги, більша частина яких володіє базовою морською освітою і досвідом практичної діяльності на суднах, поміж них: 25 % докторів наук, професорів; 49 % кандидатів наук та доцентів; 17 академіків та 9 членів-кореспондентів академій України; 3 заслужених співробітники вищої школи; 3 заслужених діяча народної освіти та 3 заслужених діяча науки і техніки України.

Академія на даний час - учбово-наукова структура, що охоплює дев'ять факультетів в місті Одесі, факультет в місті Ізмаїл та Азовський морський інститут в місті Маріуполь, комплекс учбово-тренажерних центрів.

Студенти закладу вдало працюють, обіймаючи головні пости в судноплавних організаціях України, держав СНД і 45 зарубіжних країн. Багато закордонних випускників знаходяться на керівних посадах у морських учбових установах Польщі, Єгипту, Канади, Китаю, Куби, В'єтнаму та ін.

За період незалежності України Одеська національна морська академія створила нові кваліфікації і сформувала мережу відокремлених функціональних відділень. Професорсько-педагогічний колектив академії постійно працює над удосконаленням організації і змісту учбового процесу. Академія має модерну матеріально-технічну структуру, інноваційні морські тренажери, велику бібліотеку, унікальне учбове-вітрильне судно «Дружба».

Міжнародна співпраця ОНМА

На даний час день особливе місце в діяльності Одеської національної академії займає співробітництво з закордонними партнерами — морськими учбовими закладами, науковими і науково-технічними інститутами, судноплавними і круїзними організаціями, а також підвищення якості учбового процесу та приведення його відповідно до міжнародно визнаних норм.

В період 1990-1991р.р. в Одеському вищому інженерному училищі провели значну роботу щодо зовнішньоекономічної та комерційної роботи. У зв'язку з реорганізацією ОВІМУ в Одеську державну академію для збільшення науково-технічного співробітництва академії з вузами і організаціями закордонних держав, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і комерційної діяльності 29 серпня 1991р. наказом № 166 був сформований підрозділ зовнішньоекономічної роботи.

Структура формування плавскладу приведена в повну відповідність з вимогами Конвенції з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978. з поправками 1995 року (STCW 78/95).

Всі випускники, крім диплому про вищу освіту, отримують робочі дипломи і сертифікати, які дозволяють займати командні посади на судах будь-якої судноплавної компанії світу.

У вересні 2007 року на основі Одеської національної морської академії була проведена 8-я Щорічна генеральна асамблея Міжнародної асоціації морських університетів «Світова морська досконалість».

Отже, як бачимо, Одеська національна морська академія – це високо профільний заклад, який робити все для того, щоб сформувати кваліфікованих фахівців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!