Роздрукувати сторінку

Одеська філія Європейського університету, ОФ ЄУ

« Назад

Європейський університет ставить за мету формування високоосвіченої професійної еліти України, вільної і творчої, здатної на самостійне мислення та активні дії в галузі економіки, менеджменту, інформаційних технологій та безпеки підприємництва на базі глибоких і найсучасніших наукових знань, особистісних устремлінь.

Одеська філія Європейського університету, ОФ ЄУ

Випускники Європейського університету отримують два дипломи: диплом державного зразка та диплом Європейського університету.

Європейський університет включений у державний реєстр вищих навчальних закладів України та занесений до каталогу ЮНЕСКО "Міжнародний довідник університетів".

Європейський університет - висока якість освіти, конкурентоспроможність на ринку праці, гарантія працевлаштування, гідні зарплати.

Директор Одеської філії - М. Жидков.

Одеський підрозділ Європейського університету було засновано в 2000р. Університет ліцензований IV рівнем акредитації недержавної форми власності. Сьогодні Європейський університет в Одесі - це сучасний вищий навчальний заклад, головна мета якого - сформувати освічену, професійну еліту України, вільну і діяльну, здатну мислити незалежно і діяти у сфері економіки, управління та інформаційних технологій, розуміти баланс між суспільними ідеями та особистими прагненнями.

Контакти Одеської філії ЄУ

Адреса: 65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 15.

Телефон: (048) 728-04-11, 728-91-55.

Спеціальності та факультети ОФ ЄУ

В даний час підготовка фахівців наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, здійснюється на факультетах:

- Фінанси;

- Банківська справа;

- Облік і аудит;

- Економіка підприємства;

- Маркетинг;

- Менеджмент організацій.

ОФ ЄУ

Професорсько-педагогічний колектив ОФ ЄУ

Навчально-виховним процесом у вузі керує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. З 65 викладачів - 1 доктор і 2 професори, 32 кандидати наук, у тому числі 25 доцентів. Більшість з них яскраві особистості, мають практичний досвід роботи у галузі економіки та бізнесу.

Студенти Одеської філії Європейського університету мають всі умови для успішного навчання, відпочинку і занять спортом. Іногородні студенти проживають в упорядкованих гуртожитках.

У Вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, хороший викладацький склад.

Форми навчання:

- денна форма навчання;

- заочна форма навчання.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів ОФ ЄУ:

- бакалавр;

- спеціаліст.

Одеська філія Європейського університету відкрилася в 2000 році. Європейський університет в Одесі - сучасний ВНЗ з висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом і розвинутою матеріально-технічною базою, яка включає в себе комп'ютерні класи з виходом в інтернет. Більшість викладачів працюють в сфері економіки і бізнесу.

Методики навчання включають в себе тренінги, мозкові атаки, круглі столи. У навчальному процесі широко застосовуються комп'ютерні технології. У Вузі функціонують численні спортивні секції: з баскетболу, боксу, настільного тенісу, аеробіки, є тренажерний зал. Працює студентський культурний центр, в якому діє КВК, музична вітальня, студія естрадно-східного танцю та вокального співу.

Значну увагу педагоги приділяють вихованню у студентів почуття відповідальності за розвиток своїх особистих якісних властивостей, які вони згодом зможуть передавати іншим. Також здійснюється становлення у молодої людини самосвідомості, без чого не можливо ні пізнання економічних і соціальних процесів у суспільстві, ні самовизначення особистості в ньому. Одночасно викладачі Одеської філії Європейського університету формують у студентів інформаційно – комунікативні здібності, що в наш час інформатизації суспільства і майбутньої роботи в конкурентному оточенні стає дуже важливим.

Такий підхід до підготовки фахівця вдалося створити завдяки наявності в Закладі належних умов для навчання, достатньої матеріально – технічної бази, бібліотеки з новою літературою та викладацького складу, який переважно має наукові ступені і звання.

Цілеспрямовано працюючи в напрямку підвищення якості освіти науково – педагогічний персонал філії модернізує навчальний процес відповідно до вимог держави і суспільства. Так, здійснено впровадження Болонської системи, перехід на кредитно–модульну систему і оцінку знань студентів за кредитно – трансфертної та акумулюючої системи ESTS.

Практичні навички та досвід роботи студенти отримують під час виробничої практики. Всіх студентів денної форми навчання Одеська філія ЄУ направляє на практику в комерційні банки, страхові компанії та інші підприємства. По закінченню проходження практики та отримання диплому «бакалавр» майже 50 % студентам пропонують працевлаштування в банківських структурах. Після одержання диплома «спеціаліст» усіх студентів працевлаштовує заклад.

Одеська філія Європейського університету, ОФ ЄУ

Переваги навчання в Одеській філії Європейського університету

В Одеській філії Європейського університету є істотні переваги:

- отримання двох дипломів: державного зразка та Європейського університету;

- надання якісної вищої освіти в мало комплектних групах, доброзичливе ставлення до особистості, щорічна участь у роботі кількох науково – практичних студентських конференціях;

- можливість навчатися одночасно на двох спеціальностях;

- виробнича практика в банківській сфері та інших структурах бізнесу;

- можливість навчання військовим знань з присвоєнням звання офіцера запасу;

- працевлаштування випускників;

- повноцінне студентське життя: участь у самоврядуванні, конкурсах художньої творчості, спортивних заходах, туристичних поїздках, відпочинок на турбазі університету «Едельвейс» в Карпатах і турбазі «Озерне» (Київська обл.).

Отже, Європейський університет – це завжди високоякісні знання, вміння та навички, а також незабутньо проведені студентські роки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!