Роздрукувати сторінку

Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія", ЮК НУ ОЮА

« Назад

23.06.2015 17:16

Історія становлення ЮК НУ ОЮА

Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія", ЮК НУ ОЮА

Згідно розпорядження Міністерства освіти України в серпні 1997 року було сформовано освітній комплекс вищих та професійних учбових закладів на основі Юридичного інституту ОДУ та вищого ПТУ № 1. Це був перший учбовий комплекс такого виду в Україні.

Постановою Президента України від 2 грудня 1997 була сформована Одеська державна юридична академія, у структурі якої продовжило свою роботу училище. Для ранньої професійної спрямованості учнів, здійсненні засад ступеневої підготовки, забезпечення загальнодержавних і регіональних необхідностей у висококваліфікованих кадрах, поновлення змісту освіти розпорядженням Вченої ради академії у квітні 1998 року на основі училища № 1, що був включений до структури учбової структури академії як її функціональне відділення, було сформовано юридичне училище. Постанову про училище було затверджено на педраді Вченої ради академії, узгоджено з керівництвом освіти Одеської державної адміністрації та зареєстровано МОН України.

У січні 2006 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та засад «Національної доктрини становлення освіти у XXI столітті» з ціллю якісного збільшення рівня навчання спеціалістів Юридичне училище було реорганізовано в Юридичний коледж. Так, випереджаючи і передуючи включення України в один європейський навчальний простір, Президент ОЮА академік Ківалов С. В. стояв на основі становлення новітніх засад у навчанні високопрофесійних юристів до практичної роботи.

На даний час Юридичний коледж є науковим учбово-методичним і виховним функціональним відділенням НУ ОЮА, суб'єктом освітньої роботи, яка відбувається для навчання спеціалістів з неповною вищою освітою за кваліфікацією «Правознавство» та кваліфікацію молодшого фахівця на основі загальної середньої освіти. Тривалість навчання у правничому коледжі три роки. Навчання молодших фахівців проводиться за рахунок державних і позадержавних коштів.

 Зачислення в Юридичний коледж відбувається методом конкурсного відбору за підсумками вступних екзаменів. В коледжі існує тільки очна форма навчання. Виховна діяльність в закладі відбувається згідно з «Концепцією національного виховання студентів юридичного закладу», що дає можливість формувати спеціалістів з високими професійними і моральними якостями.

ЮК НУ ОЮА

Матеріально-технічна структура Юридичного коледжу НУ ОЮА

Студенти закладу здобувають освіту у новітньому триповерховому приміщенні загальна територія якого нараховує 4859 м2 , що розташовується за адресою пров. Бісквітний 3, в якому нараховується 45 кабінетів, з них 5 комп'ютерні, в яких облаштовано 75 модерних комп'ютерів.

Там також облаштований спортивний комплекс, що об’єднує в себе різні спортивні зали: тренажерні, тенісні, фітнес-зали та інші.

Крім того, студенти мають змогу користуватися спортивною базою та стадіоном, спортзалами, тиром, критим кортом спортивного комплексу закладу. Завдяки спортивній матеріально-технічній структурі, а також високоосвіченим педагогам фізичної культури (всі педагоги фізичного виховання, майстри спорту або кандидати в майстри спорту) студенти Юридичного коледжу здобувають переможні місця на світових, міських та обласних турнірах і фестивалях. При закладі функціонує модерне кафе на 200 чоловік.

Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія", ЮК НУ ОЮА

Педагогічний колектив ЮК НУ ОЮА

Учіння юридичних та гуманітарних предметів проводиться професорсько-педагогічним колективом університету, а загально - штатними педагогами коледжу.

Штатні педагоги юридичного коледжу приймають активну участь у республіканських, обласних, міських науково-практичних семінарах, а також формують студентів 1-го курсу на олімпіади з загальноосвітніх предметів.

Студенти другого і третього курсів, за можливостями, відвідують лекції з юридичних предметів англійською мовою. Поміж 51 науково-педагогічних співробітників, які вчать в коледжі, 18 канд.. наук, 7 старших педагогів вищої кваліфікації, що дає можливість здобувати високі показники рівня знань студентів. За період становлення в Юридичному коледжі працювали такі визначні науковці НУ «ОЮА», як замісник кафедри морського та митного права проф. О. В. Додін; замісник кафедри філософії, проф. О. А. Івакін, замісник кафедри теорії держави і права проф. Ю. М. Обертів, замісник кафедри конституційного права проф. М. П. Орзіх, замісник кафедрою світового права, проф. М. Ю. Черкес.

Інформаційне забезпечення учбової роботи впроваджується бібліотекою університету, книжковий фонд якої нараховує понад 500 тис. екземплярів модерної наукової, учбово-методичної та художньої літератури, понад 2 тис. періодичних видань. Студенти закладу мають змогу користуватися читальним залом бібліотеки університету, налічує 300 чоловік і діє до 19 годин, беручи до уваги вихідні дні, що надає студентам змогу у будь-який період одержати потрібну книгу та інформацію. Таким чином, для студентів закладу університетом сформовані всі умови для високоякісного навчання, занять спортом і дозвілля. За минулі декілька років педагогічним колективом сформовано 100% учбово-методичне забезпечення освітнього процесу формування молодших фахівців - юристів. Потрібно відзначити, що в цій діяльності приймають участь всі педагоги, які забезпечують формування молодших фахівців.

Після завершення Юридичного коледжу студенти переводяться до НУ ОЮА на третій курс на різні факультети за їх власним вибором без вступних екзаменів.

Сформування Юридичного коледжу НУ «ОЮА» є кроком у переході до динамічної ступеневої системи становлення спеціалістів. Поставлені завдання перед Юридичним коледжем з формування високоосвічених кадрів є нагальною необхідністю у сучасному суспільстві.

Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

Культурно-виховна діяльність ЮК НУ ОЮА

Значну увагу заклад приділяє культурним і виховним заходам в коледжі. Постійно проводяться різні екскурсії в історичні та культурні центри України: Київ, Львів, Полтаву, Крим, Миколаїв, Умань. Студенти приймають участь у виступах художніх складів університету, коледжу та міста. Стало гарною традицією перед Новим роком відвідувати дитячі будинки та притулки, де студенти коледжу дають концерти та вручають подарунки дітям. Вперше в 2010 році були проведені конкурси «Міс-профі 2010» та «Міс перший курс 2011».

Отже, Юридичний коледж НУ ОЮА – це модерний заклад, який надає ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!