Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Одеської області \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області та їх рейтинг \ 38. Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій, ТПА ОНАХТ

Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій, ТПА ОНАХТ

« Назад

Історія становлення Технікуму промислової автоматики

Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій, ТПА ОНАХТ

Учбовий заклад сформовано урядовим указом, розпорядженням Міністерства будівельного, комунального і дорожнього машинобудування СРСР в 1946 році під іменем Одеський машинобудівний технікум.

Перший учбовий рік здійснено 1 вересня 1947 року формуванням спеціалістів за трьома кваліфікаціями: кранобудування, зварювальне і кувально-штампувальне виробництво.

У подальші роки зміст навчання насичувався новими кваліфікаціями, які відповідали потребам виробництва, положенням автоматизації технологічних процесів у металообробній, харчовій, текстильній та легкій галузі. Такий напрямок учбового закладу створило урядове розпорядження про його реорганізацію в Одеський технікум промислової автоматики (08.02.1963 р.).

В ТПА продовжувалась інтенсивна діяльність зі збільшення навчально-матеріальної структури, її збагачення модерними приладами, устаткуванням, технічними засобами автоматики. Збільшувалася кількість контингенту студентів, яка в 1970 році на очному та вечірньому підрозділах нараховувала 1 594 людини.

Всі роки становлення Технікуму промислової автоматики його правління і педколектив додержувалися модерних вимог становлення промисловості. Тому поступово учбовий процес наповнювався змістом, який відображав положення інформатизації, запровадження мікропроцесорної та обчислювальної техніки. Це створило потребу створення з 1997 року нових кваліфікацій напрямів «Комп'ютерні науки», «Документознавство» та «Інформаційна робота». Здійснено навчання програмістів і організаторів діловодства. Видозмінювалася і організаційна структура закладу. У 1994 році технікум був у підданстві Міністерства важкого машинобудування СРСР, у 1996 році - Міністерству освіти і науки України.

У 1997 році технікум приєднаний до структури Одеської державної академії холоду, а в 2012 році - до структури Одеської національної академії харчових технологій.

ТПА ОНАХТ

Контакти ТПА ОНАХТ

Технікум промислової автоматики ОНАХТ знаходиться за адресою:

I корпус: м. Одеса, вул. Гоголя, 16.

II корпус: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 24.

Приймальна комісія: (048) 723-70-73.

Приймальна директора: (048) 723-60-86.

E-mail: admin@promavt.od.ua.

Загальні відомості про ТПА ОНАХТ

Вищий державний учбовий заклад I рангу кваліфікації.

В. О. директора - Єпур Ольга Сергіївна.

Навчальна робота відбувається на основі державної ліцензії та сертифікатів про акредитацію на формування молодших фахівців за кваліфікаціями:

- «Обслуговування програмних структур і комплексів»;

- «Створення програмного забезпечення»;

- «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»;

- «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;

- «Діловодство».

Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій, ТПА ОНАХТ

Контингент студентів - 528 осіб. У тому числі: здобуває освіту за держзамовленням 290 (55%) осіб.

Обсяг прийому та випуску у 2015 році:

- прийом - 160 осіб, у тому числі:

-- бюджет - 84 чол;

-- контракт - 76 чол.,

- випуск - 102 осіб, у тому числі:

-- бюджет - 73 чол;

-- контракт - 29 чол.

Працевлаштування - 100% не залежно від форми фінансування.

Загальна чисельність педагогічних працівників - 62.

У тому числі:

- кандидатів наук, доцентів - 2;

- викладачів першої і вищої категорії - 39.

Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій

Структура Технікуму промислової автоматики:

- учбове приміщення №1 (вул. Гоголя, 16), площа - 3621,3 м2;

- учбове приміщення №2 (вул. Градоначальницька, 24), площа - 1811,1 м2;

- гуртожиток (вул. Новосельського, 64), площа - 1798 м2.

Відділення «Автоматики, механіки і діловодства»:

- зав. відділенням - Минати Валерій Володимирович;

- тел. (048) 723-65-58;

Підрозділ «Інформаційних технологій»:

- в. о. зав. відділенням - Мазур Оксана Альбертівна;

- тел. (048) 723-66-58.

Бібліотека з двома читальними залами і книжковим фондом в 55 тис. томів.

- Учбово-виробничі майстерні.

- Підготовчі курси

Підготовчі курси в ТПА ОНАХТ

На допомогу вступникам у технікумі щорічно організовуються підготовчі курси, як філія підготовчих курсів Одеської національної академії харчових технологій.

Термін навчання: 4 місяці.

Зміст підготовки: вивчення дидактичного матеріалу з екзаменаційних дисциплін: математика і українська мова в обсязі 152 години, необхідному для підготовки до вступних іспитів.

Заняття проводяться за розкладом з 16.00 до 19.00 в малокомплектних групах два рази на тиждень: вівторок-четвер або середа-п'ятниця - за вибором слухачів.

Проводяться регулярні опитування слухачів та щомісячна атестація з зазначених дисциплін, виставляються відповідні оцінки.

Слухачам курсів, які пройшли навчання у рік вступу в повному обсязі, за підсумками підсумкової атестації з двох предметів (середня оцінка успішності за весь період навчання) надаються додаткові бали до їх конкурсних балів при вступі до технікуму (крім вступників на спеціальність «Діловодство»):

- при балах атестації: 8-12 - додатковий бал - 1;

- при балах атестації: 13-24 - додатковий бал - 2.

Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій, ТПА ОНАХТ

Отже, Технікум промислової автоматики чекає на кожного креативного студента, який прагне отримати високоякісну освіту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!