Роздрукувати сторінку

Котовське медичне училище, КМУ

« Назад

23.06.2015 16:57

Котовське медичне училище – установа Одеської обласної Ради є вищим учбовим закладом І рангу кваліфікації, який здійснює формування фахівців за очною формою освіти і проводить учбову роботу, яка зв’язана із одержанням вищої освіти за спеціалізаціями освітньо-спеціалізованого рівня «Молодший фахівець».

Котовське медичне училище, КМУ

Спеціальності КМУ

Заклад формує спеціалістів з таких кваліфікацій:

- "Сестринська діяльність";

- "Лікувальна діяльність";

- «Акушерська діяльність».

Учбово-виховний процес в Котовському медичному училищі

В закладі сформовані всі умови для освіти, дозвілля і персонального становлення студентів: повноцінний учбово-виховний процес відбувається креативним, творчим колективом педагогів та здійснюється у модерно облаштованих класах та аудиторіях, комп’ютерній залі, обладнаних технікою сучасного покоління, з виходом до сітки Інтернет.

Всі учбові класи для здійснення теоретичних і практичних занять обладнані потрібним устаткуванням, медичними засобами, інструментарієм, предметами догляду за хворими, технічними методами і засобами навчання.

Для саморозвитку студентів діють різноманітні спортивні секції, гурток художньої творчості, поетичний гурток «Ліра».

Гуртожиток КМУ цілком відповідає модерним вимогам. Не місцеві студенти забезпечені ним на 60%. Гуртожиток розрахований на 200 чоловік, тут сформовано всі умови для життя і підготовки до занять.

До можливостей студентів – бібліотека з читальною залою на 20 осіб та книжковий фонд. Бібліотека закладу підтримує ділові контакти з обласною науково-медичною бібліотекою, з бібліотеками міста, медичних училищ регіону. Книжковий фонд бібліотеки постійно оновлюється.

Важливе значення у змісті формування молодших фахівців займає практичне навчання. Виробнича та переддипломна практики студентів відбуваються у структурах, які розміщені у місцевій та відділковій лікарнях та в лікарнях Одеської області.

Управлінням, педколективом закладу здійснюється належна діяльність з проблем випуску, працевлаштування та пристосування випускників. З Центральними районними лікарнями Одеської області заключені контракти на навчання спеціалістів. Відповідно з цим відбувається розподіл студентів на роботу за участю представників Управління охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації та головних лікарів.

КМУ

Працевлаштування студентів – 100%.

За період становлення закладу було навчено приблизно 5000 молодших медичних фахівців. Велика їх кількість продовжує своє навчання у вищих учбових установах ІІІ-IV рангів кваліфікації, діють завідувачами підрозділів та лікарями, педагогами у лавах рідного закладу, медичними сестрами, фельдшерами швидкої допомоги, чесно і самовіддано проводячи свій професійний обов’язок, збагачуючи славу рідної alma mater.

Педколектив Котовського медичного училища формує перед собою завдання небаченої важкості – надавати освіту молодому поколінню, навчаючи своїх студентів чесними та порядними людьми. Креативно використовуючи педагогічні ноу-хау визначних педагогів, постійно покращуючи і коригуючи здобутий персональний досвід, педколектив закладу намагається віднайти таке поєднання теорії і практики, яке б в повній мірі відповідало потребам становлення підростаючого покоління.

Головною умовою досягнення цієї цілі є зв'язок навчання з життям, а також поєднання розумового і морального виховання студентів.

Учбово-виховний процес створює змогу:

- одержання особою знань, вмінь і здібностей у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній галузях;

- розумового, морального, духовного, естетичного і фізичного формування особи, що надає можливість становленню знаючої, талановитої та вихованої особистості.

Котовське медичне училище, КМУ

Виховна діяльність Котовського медичного училища

Структура виховної діяльності КМУ направлена на здійснення цілі - становлення морально-етичної спроможності студентів до здійснення своїх професійних обов'язків.

Виховна діяльність планується і відбувається за такими головними кваліфікаціями:

- організаційна діяльність;

- військово-патріотичне становлення;

- правове і художньо-естетичне формування;

- становлення здорового способу життя;

- трудове та фізичне формування;

- сімейно-родинне формування та праця з батьками.

Котовське медичне училище

Робота здійснюється відповідно до загально училищного плану виховної діяльності, планів діяльності студради закладу, метод об’єднання кураторів груп, плану роботи завідуючих підрозділами, завідуючої бібліотекою та плану виховної діяльності гуртожитку.

Плани виховної діяльності кураторів студентських груп формуються кожного семестру і утверджуються замісником директора з ГО та ВР.

У виховному процесі КМУ використовуються різні форми і засоби праці: тематичні виховні години, інформаційні огляди преси, вечори дозвілля, зустрічі з визначними людьми, огляди-конкурси, спортивні турніри, професійні фестивалі, екскурсії, перегляд художніх та хроніко - документальних фільмів, зустрічі з представниками державних структур, співробітниками суду і прокуратури.

Кожного місяця здійснюються загальноучилищні заходи направлені на морально-етичне становлення студентів – медиків.

На початку кожного семестру здійснюються конкурси на ранг “Найкраща студентська група”, яка оприділяється за рівнем зміцненності студентського колективу, ефективності учбової та наукової роботи студентів, групового вкладу в громадську діяльність тощо.

Окрема увага надається здійсненню організаційно-виховної діяльності в студентському гуртожитку. Виховна та студрада здійснюють такі види праці, як огляди-конкурси на найкращу кімнату та найкращий поверх. Стан діяльності в гуртожитку кожного разу перевіряється адміністрацією закладу і обговорюється на засіданнях педрад та засідання методичного поєднання кураторів студентських груп.

Отже, Котовське медичне училище чекає талановитих, ініціативних студентів, які хочуть одержати високоякісну освіту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!