Роздрукувати сторінку

Одеський коледж транспортних технологій, ОКТТ

« Назад

23.06.2015 16:51

Одеський технікум залізничного транспорту (Одеський коледж транспортних технологій) є одним із найдревніших учбових установ України: у жовтні 2011 року закладу виповнилось 140 років. Вищий учбовий заклад І рівня кваліфікації. Знаходиться в м. Одеса. Має свій підрозділ в місті Знам'янці Кіровоградської області.

Одеський коледж транспортних технологій, ОКТТ

Головними напрямами роботи закладу є:

- формування за держзамовленнями і договірними зобов’язаннями спеціалістів освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця;

- навчальна робота з курсової професійно-технічної освіти;

- збільшення спеціалізації кадрів;

- освітні послуги по формуванню до вступу у вищі учбові заклади за основними кваліфікованими напрямами (кваліфікаціями).

ОКТТ

Історія становлення ОКТТ

Пройшло більше 140 років з того періоду, коли розпочав своє становлення Одеський технікум залізничного транспорту.

На той момент Новоросійський край був цілком багатим краєм.

Через край прокладалася торгівельна дорога до порту Одеса. Торгівля здійснювалась морськими шляхами з державами Європи. В Одесі було сформовано ”Російське товариство пароплавства і торгівлі” (РТПіТ), директором якого був на той час Чихачов М. М.

Для переміщення всього товару застосовувався тільки гужовий, досить непродуктивний транспорт. Для поліпшення транспортних потоків, після довгих сперечань, була споруджена Одеська залізниця, яка мала довжину 222 версти, що досить покращило перевезення. А через п’ять років, у 1870 році, поєдналися дві залізниці: Одеська і Києвобалтська. Це надало можливість подорожувати з Одеси до Москви і найлегшим методом переміщувати товари з центральних округів Росії до порту. Керівництво ”РТПіТ” придбало Одеську залізницю у уряду і сформувалося нове товариство: РТПіТ і Одеська залізниця. Для обслуговування залізниці необхідні були кадри. Управління РТПіТ і Одеської залізниці звернулося до департаменту залізниць Міністерства шляхів сполучення з вимогою надати дозвіл створити школу формування кадрів для залізниці.

Реміснича школа була сформована 21 жовтня ( 3 листопада) 1871 року. Будівлі для школи не існувало і заклад розміщували у пригороді Одеси – на Пересипі , в будинку, який відносився до РТПіТ і Одеській залізниці.

Школа діяла на Пересипі до 1877 року. За цей час в районі станції Одеса-Товарна було придбано ділянку землі, на якій спорудили навчальні будівлі, майстерні, квартиру директору школи.

У жовтні 1877 року школу перемістили в ці приміщення.

25 лютого 1878 року школа була реорганізована в Технічне училище, зареєстрований Статут закладу і відповідно до Статуту технічне училище володіло 1 підготовчим і 3 спеціальними класами. Таке ім’я училища було до 1917року.

5 жовтня 1917 року. тимчасовим урядом реорганізовано в середнє механіко-технічне залізничне училище.

І, згодом, в грудні 1921 року закладу змінено ім’я в Одеський залізничний технікум за механічним напрямком.

Одеський коледж транспортних технологій, ОКТТ

Учбовий процес в ОКТТ

На теперішній час коледж має високорозвинуту учбову-матеріальну структуру: 5 учбових приміщень загальною територією понад 18 тис.м2 , понад 70 учбових класів, аудиторій, полігон, актову та спортивну залу, бібліотеку з читальним залом, їдальню, 2 гуртожитки.

Формування фахівців здійснюється за очною та заочною формами навчання, як за кошти держбюджету так і за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Становлення молодших фахівців в ОКТТ проводиться за кваліфікаціями:

- Бухгалтерський облік;

- Встановлення, обслуговування та ремонт автоматизованих структур управління рухом на залізничному транспорті;

- Технічне обслуговування і ремонт засобів електропостачання залізниць;

- Спорудження та використання приміщень і споруд;

- Здійснення перевезень і керування на залізничному транспорті;

- Технічне обслуговування, ремонт та використання тягового рухомого складу;

- Технічне обслуговування і ремонт вагонів;

- Обслуговування і ремонт залізничних споруджень та об’єктів колійного господарства.

При закладі створені та функціонують підготовчі курси. Відповідно до Правил вступу до Одеського коледжу транспортних технологій та Розпорядженням про підготовчі курси, вступники підготовчих курсів при поступленні в Коледж володіють правом на одержання додаткових балів до конкурсного балу.

На теперішній час заклад є сильним учбовим закладом у галузі залізничної освіти, та має високорозвинену учбово-матеріальну структуру: 5 учбових приміщень загальною територією понад 18 тис. м. кв, більш ніж 70 учбових класів, модерно облаштовані лабораторії, учбовий полігон, спортивну залу, бібліотеку з читальним залом, 2 гуртожитки.

Одеський коледж транспортних технологій

Студентське самоврядування Одеського коледжу транспортних технологій

В закладі діє Студентська Рада – це громадське, молодіжне утворення студентів закладу, які приймають участь в керівництві учбовим закладом згідно з ціллю і завданнями, що постають перед студентськими колективами. Діяльність Студради направлена на покращення учбово-виховного процесу, направленого на якісне навчання, становлення духовності і культури студентів, формування структури демократичних цінностей та збільшення соціальної активності.

Студрада формується із 5 підрозділів: учбово-виховний, культмасовий, спортивно-оздоровчий, санітарно-побутовий, інформаційний. При Студраді діє «Університет правових знань», який займається створенням та здійсненням студентських семінарів на правові питання. Плідна увага СтудРади спрямована на допомогу студентам-сиротам та допомогу у розв’язанні їх побутових питань. Члени Студради приймають плідну участь у формуванні студентського самоврядування України. За егідою правління закладу Студрада має клас облаштований модерною організаційною технікою, а спільне розв’язання студентських питань позитивно впливає на процес демократизації учбового закладу.

Активно функціонує «Клуб художньої творчості» майже до кожного свята створюється святковий концерт. Колективи «Клубу художньої творчості» багаторазово здобували переможні місця на різноманітних конкурсах і фестивалях. Плідна увага надається шефській роботі, здійсненню спільних концертів з художніми колективами інших учбових закладів Одеси.

Отже, Одеський коледж транспортних технологій щиро запрошує вас завітати до свого закладу!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!