Роздрукувати сторінку

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, ІДГУ

« Назад

Популярністю на ринку навчальних послуг України користується Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, ІДГУ

Свої переваги ІДГУ придбав за рахунок активної роботи при застосуванні в освітньому процесі нових інформаційних та інноваційних ресурсів, а також впроваджуючи існуючі і створюючи нові інформаційно-комунікаційні технології. Таким чином, ІДГУ забезпечує інтеграцію його в освітній, європейський, інформаційний та науковий простір з допомогою активної участі в Болонському процесі. На сьогоднішній день це вважається пріоритетною метою.

ІДГУ має вищий рівень ліцензування. Основною стратегією в навчально-виховній роботі Ізмаїльський державний гуманітарний університет вбачає у вдосконаленні нового рівня гуманітарної освіти та формування студентів до творчої і продуктивної роботи в абсолютно нових, сучасних умовах.

В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводять підготовку випускників за такими учбово-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет має добре відпрацьовану систему відбору абітурієнтів. На початковому рівні існують підготовчі курси, які сприяють вступу на факультети ІДГУ: педагогічний; іноземних мов; філологічний; економіки та інформатики; історичний.

ІДГУ зміг створити гарну базу для навчання і дозвілля студентів.

ІДГУ

Контакти Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12.

Телефон: 8 (04841) 4-82-42, 6-40-66, 5-13-65.

Сьогодні ІДГУ проводить активну роботу над питаннями широкого використання в учбовому процесі освітніх інформаційних ресурсів, запровадження існуючих і формування нових інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення включення вузу в європейський освітній, науковий та інформаційний простір у зв'язку з участю у Болонському процесі - основні цілі ВНЗ на теперішній час. Ректор - Лебеденко Олександр Михайлович. Університет ліцензований IV рівнем кваліфікації.

Стратегічний напрям освітньої і виховної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету полягає в розвитку модерної гуманітарної освіти та становлення на цій основі студентської молоді до креативної раці в нових соціокультурних умовах.

В теперішній час в закладі відбувається навчання спеціалістів наступних освітньо-спеціалізованих рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, і в структурі ВНЗ функціонують наступні факультети:

- історичний;

- іноземних мов;

- економіки та інформатики;

- філологічний;

- педагогічний.

В університеті діють підготовчі курси. Іногороднім студентам надається місце в гуртожитку.

Факультет довузівської підготовки допомагає як громадянам України, так і закордонним громадянам якісно підготуватися до вступу у вищі учбові заклади на підготовчих шести-семи місячних платних курсах.

Вищу освіту в Ізмаїльському університеті можна одержати на денній та заочній формах навчання на платній та бюджетній основі за програмами бакалаврату, спеціалітету, магістратури за такими основними кваліфікаціями підготовки: педагогічна освіта, фізична культура, спорт і здоров'я людини, мистецтво, гуманітарні науки, соціально-політичні науки, економіка та підприємництво, системні науки та кібернетика, сфера обслуговування та ін.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, ІДГУ

Матеріально-технічна структура Ізмаїльського державного гуманітарного університету

До складу закладу включені три учбових приміщення, більше двохсот аудиторій, дванадцять комп'ютерних кабінетів, понад триста п'ятдесят комп'ютерів об'єднані в локальну мережу і мають вихід в Інтернет, три бібліотеки, читальний зал з наявністю електронного каталогу, два великих актових зали.

Для студентів з інших міст, областей, країн є два студентських гуртожитки. Про надання в них місць необхідно звернутися в деканат університету.

Харчування студентів і працівників університету здійснюється в їдальні-кафе, а так само в трьох буфетах.

Особливою популярністю в університеті користується своїми виступами команда КВК під назвою «Смішні як чіп».

В університеті можна отримати другу вищу освіту по ряду програм.

З учбовими закладами з Болгарії, Росії, Румунії, Білорусі підписані угоди про академічне співробітництво, що робить можливим стажування студентів за кордоном.

Випускники ІДГУ по завершенні навчання одержують дипломи державного значення.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Науково-дослідна діяльність студентів ІДГУ

Складовою роботи університету є науково-дослідна та креативна діяльність студентів, яка направлена на формування професійно компетентної та конкурентоздатної в ринкових умовах особистості.

Головним елементом навчання високоосвічених спеціалістів є приєднання студентів до наукових досліджень. Участь студентів у науково-дослідній та креативній праці забезпечується такими формами:

- НДРС як компонент учбового процесу (здійснення курсових, дипломних, магістерських робіт);

- наукові гуртки, проблемні групи;

- актуальні наукові семінари, конкурси, олімпіади;

- видання підсумків досліджень у наукових виданнях.

Більше 50% студентів очної форми навчання ІДГУ охоплено різноманітними формами науково-творчої роботи. На даний час в університеті функціонують 15 наукових гуртків (1 – 2 курси), які є певним початковим етапом приєднання студентів до наукової праці, та 30 проблемних груп (3 – 5 курси), у яких молодь безпосередньо діє над своїми дослідженнями в руслі кафедральних тем. Наукові здобутки студентів перевіряються на семінарах, олімпіадах, конкурсах; видаються у наукових збірниках.

Студенти ІДГУ активно приймають участь у науково-практичних заходах, котрі здійснюються в закладі, а також поза його межами.

Отже, Ізмаїльський державний гуманітарний університет – це сучасний заклад для навчання, який надає ґрунтовні знання та забезпечує свої студентів високоякісною освітою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!