Роздрукувати сторінку

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

« Назад

23.06.2015 19:39

Медичний коледж Вищого державного учбового закладу України "Українська медична стоматологічна академія" сформований на основі медсестринського підрозділу та зуботехнічного підрозділу академії. На основі листа Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.1994 р. № 8-03-29/1416 "Про формування медсестринських відділень" при Українській медичній стоматологічній академії був створений медсестринський підрозділ (розпорядження ректора закладу № 505-від 20.12. 1994 р.), який здійснював навчання медичних сестер за ступеневою учбовою програмою медсестринства (молодший фахівець, бакалавр).

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

Контакти МУ УМСА

Адреса: 36024, Полтавська область, Полтава, вул. Шевченка 23, Навчальний корпус № 2, тел. (8-0532) 56-96-41, 2-79-17.

МКУМСА

Історія МК УМСА

Зуботехнічний підрозділ було засновано в 1995 році (указ Міністерства освіти України від 11 травня 1995 року № 310). У 1999 році зуботехнічне відділення як структурна одиниця академії рішення ДАК від 9 червня 1999 року, протокол № 21, атестований за кваліфікацією 5.110109 «Стоматологія ортопедична». Рішенням фахової ради з медицини ДАК було підтверджено статус зуботехнічного відділення як учбового закладу I рівня акредитації.

З ціллю приведення структурних підрозділів академії у відповідність з потребами Закону України "Про вищу освіту", на основі Статуту академії та рішення ректорату № 19 від 02 лютого 2004 року розпорядженням ректора закладу № 22 від 03.02.2004 року медсестринський і зуботехнічний підрозділи було реорганізовано в медичний коледж Української медичної стоматологічної академії.

З 2005 р. - медичний коледж Вищого державного учбового закладу України "УМСА".

Структура коледжу формується з двох відділень: медсестринського (спеціальність 5.110102 та 6.110100 "Сестринська діяльність") і зуботехнічного (кваліфікація 5.110109 "Стоматологія ортопедична").

Фармацевтичне відділення як структурна одиниця Медичного коледжу академії розпочав формування спеціалістів за кваліфікацією 5.120201 «Фармація» з 2008 року. На сьогодні загальний контингент студентів фармацевтичного відділення становить 36 осіб (державна форма навчання - 5 осіб). Підготовка проводиться з врахуванням вимог структури охорони здоров'я у кадрах із зазначених спеціальностей згідно з планами прийому, зареєстрованих Міністерством охорони здоров'я України.

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

Освітній процес у Медичному коледжі УМСА

На медсестринському підрозділі для здійснення занять з професійно-орієнтованих предметів ("Сестринська справа", "Медсестринство в педіатрії", "Медсестринство в хірургії", Медсестринство в терапії ") облаштовані учбові класи, оснащені необхідним сучасним інструментарієм, спеціальними манекенами-тренажерами вітчизняного виготовлення та виготовлення США, Німеччини, Росії: манекени новонародженого, моделі руки для внутрішньовенних і підшкірних ін'єкцій; тренажери для навчання чищення зубів; моделі для самообстеження молочних залоз моделі-аплікатори для м'язових ін'єкцій; геріатричний тренажер; реанімаційний манекен; комплект моделей імітації ран і травм; модель-імітатор для обробки ран і перев'язок зв'язки, електронні манекени дитини "Реді"; модель-планшет з техніки венепункції; функціональне ліжко та ін.

Висококваліфікований учбовий процес на медсестринському підрозділі формують 34 освічених спеціалісти, поміж яких 10 канд. медичних наук, 4 педагоги вищої кваліфікації, 18 педагогів І-ІІ кваліфікації.

Формування студентів відбувається за модерними учбовими планами з застосуванням новітніх методик і вимог теперішнього часу. На даний час майбутні медсестри опановують основи психології і педагогіки, нюанси росту і формування організму, аспекти етики медсестри і деонтології (моральні положення і норми взаємодії з лікарями і пацієнтами), історію медсестринства і медицини, деонтологію наукової діяльності, медицину катастроф. Студенти навчаються здійснювати обстеження і оприділяти стан здоров'я пацієнтів, визначають роль і функції професії в геріатрії (науці про питання надання медичної допомоги людям старшого віку), сімейній медицині. Окреме місце надається клінічному і громадському медсестринству, психічному здоров'ю, процесу медсестри. Увага надається основам педагогіки, адже бакалаври одержують право не лише працювати в поліклініках-лікарнях, але і брати опосередковану участь в професійному формуванні молодих кадрів.

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії

Студенти підрозділу приймають активну участь у науково-дослідницькій діяльності та студенських наукових семінарах. В закладі сформований і діє студентський науковий гурток «Коледжанин», учасники якого кожного разу беруть участь у студентській науково-практичній конференції «Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини».

Студенти підрозділу по завершенні медсестринського підрозділу та одержанні освітньої спеціалізації – медична сестра, мають змогу здобувати освіту у ВНЗ ІІІ-ІV рангів кваліфікації, в першу чергу у ВДНЗУ «УМСА» та отримати спеціалізацію лікаря.

Медична сестра - вірний і надійний помічник лікаря. Вона оберігає людське життя, розпочинаючи з зачаття і до глибокої старості. ЇЇ можна побачити в дитячому садку, школі, в поліклініці і лікарні. Це загально - навчена, професійно - розвинена, наділена високими моральними характеристиками особистість. Великою радістю та пошаною для медичної сестри є кожна здорова людина, адже любов до людей, терпеливість, порядність, безкорисливість, старанність надає допомогу доглядати самих важких хворих.

Отже, якщо Ви прагнете отримати таку благородну професію звертайтесь у Медичний коледж УМСА.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!