Роздрукувати сторінку

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

« Назад

Медичний коледж Вищого державного учбового закладу України "Українська медична стоматологічна академія" сформований на основі медсестринського підрозділу та зуботехнічного підрозділу академії. На основі листа Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.1994 р. № 8-03-29/1416 "Про формування медсестринських відділень" при Українській медичній стоматологічній академії був створений медсестринський підрозділ (розпорядження ректора закладу № 505-від 20.12. 1994 р.), який здійснював навчання медичних сестер за ступеневою учбовою програмою медсестринства (молодший фахівець, бакалавр).

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

Контакти МУ УМСА

Адреса: 36024, Полтавська область, Полтава, вул. Шевченка 23, Навчальний корпус № 2, тел. (8-0532) 56-96-41, 2-79-17.

МКУМСА

Історія МК УМСА

Зуботехнічний підрозділ було засновано в 1995 році (указ Міністерства освіти України від 11 травня 1995 року № 310). У 1999 році зуботехнічне відділення як структурна одиниця академії рішення ДАК від 9 червня 1999 року, протокол № 21, атестований за кваліфікацією 5.110109 «Стоматологія ортопедична». Рішенням фахової ради з медицини ДАК було підтверджено статус зуботехнічного відділення як учбового закладу I рівня акредитації.

З ціллю приведення структурних підрозділів академії у відповідність з потребами Закону України "Про вищу освіту", на основі Статуту академії та рішення ректорату № 19 від 02 лютого 2004 року розпорядженням ректора закладу № 22 від 03.02.2004 року медсестринський і зуботехнічний підрозділи було реорганізовано в медичний коледж Української медичної стоматологічної академії.

З 2005 р. - медичний коледж Вищого державного учбового закладу України "УМСА".

Структура коледжу формується з двох відділень: медсестринського (спеціальність 5.110102 та 6.110100 "Сестринська діяльність") і зуботехнічного (кваліфікація 5.110109 "Стоматологія ортопедична").

Фармацевтичне відділення як структурна одиниця Медичного коледжу академії розпочав формування спеціалістів за кваліфікацією 5.120201 «Фармація» з 2008 року. На сьогодні загальний контингент студентів фармацевтичного відділення становить 36 осіб (державна форма навчання - 5 осіб). Підготовка проводиться з врахуванням вимог структури охорони здоров'я у кадрах із зазначених спеціальностей згідно з планами прийому, зареєстрованих Міністерством охорони здоров'я України.

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

Освітній процес у Медичному коледжі УМСА

На медсестринському підрозділі для здійснення занять з професійно-орієнтованих предметів ("Сестринська справа", "Медсестринство в педіатрії", "Медсестринство в хірургії", Медсестринство в терапії ") облаштовані учбові класи, оснащені необхідним сучасним інструментарієм, спеціальними манекенами-тренажерами вітчизняного виготовлення та виготовлення США, Німеччини, Росії: манекени новонародженого, моделі руки для внутрішньовенних і підшкірних ін'єкцій; тренажери для навчання чищення зубів; моделі для самообстеження молочних залоз моделі-аплікатори для м'язових ін'єкцій; геріатричний тренажер; реанімаційний манекен; комплект моделей імітації ран і травм; модель-імітатор для обробки ран і перев'язок зв'язки, електронні манекени дитини "Реді"; модель-планшет з техніки венепункції; функціональне ліжко та ін.

Висококваліфікований учбовий процес на медсестринському підрозділі формують 34 освічених спеціалісти, поміж яких 10 канд. медичних наук, 4 педагоги вищої кваліфікації, 18 педагогів І-ІІ кваліфікації.

Формування студентів відбувається за модерними учбовими планами з застосуванням новітніх методик і вимог теперішнього часу. На даний час майбутні медсестри опановують основи психології і педагогіки, нюанси росту і формування організму, аспекти етики медсестри і деонтології (моральні положення і норми взаємодії з лікарями і пацієнтами), історію медсестринства і медицини, деонтологію наукової діяльності, медицину катастроф. Студенти навчаються здійснювати обстеження і оприділяти стан здоров'я пацієнтів, визначають роль і функції професії в геріатрії (науці про питання надання медичної допомоги людям старшого віку), сімейній медицині. Окреме місце надається клінічному і громадському медсестринству, психічному здоров'ю, процесу медсестри. Увага надається основам педагогіки, адже бакалаври одержують право не лише працювати в поліклініках-лікарнях, але і брати опосередковану участь в професійному формуванні молодих кадрів.

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії

Студенти підрозділу приймають активну участь у науково-дослідницькій діяльності та студенських наукових семінарах. В закладі сформований і діє студентський науковий гурток «Коледжанин», учасники якого кожного разу беруть участь у студентській науково-практичній конференції «Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини».

Студенти підрозділу по завершенні медсестринського підрозділу та одержанні освітньої спеціалізації – медична сестра, мають змогу здобувати освіту у ВНЗ ІІІ-ІV рангів кваліфікації, в першу чергу у ВДНЗУ «УМСА» та отримати спеціалізацію лікаря.

Медична сестра - вірний і надійний помічник лікаря. Вона оберігає людське життя, розпочинаючи з зачаття і до глибокої старості. ЇЇ можна побачити в дитячому садку, школі, в поліклініці і лікарні. Це загально - навчена, професійно - розвинена, наділена високими моральними характеристиками особистість. Великою радістю та пошаною для медичної сестри є кожна здорова людина, адже любов до людей, терпеливість, порядність, безкорисливість, старанність надає допомогу доглядати самих важких хворих.

Отже, якщо Ви прагнете отримати таку благородну професію звертайтесь у Медичний коледж УМСА.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!