Роздрукувати сторінку

Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка, КПУ ім. А. С. Макаренка

« Назад

Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренко - професійно-технічне училище певного напрямку.

Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка, КПУ ім. А. С. Макаренка

Загальна інформація про КПУ ім. А.С. Макаренко

Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка є вищим учбовим закладом I рівня кваліфікації з хорошою матеріальною структурою, методичним та інформаційним забезпеченням освітньо-виховного процесу. Воно було сформовано за постановою Народного комісаріату освіти 1 вересня 1931 р., відповідно до якого Лохвицький технікум радянського будівництва було перейменовано у педагогічний технікум.

У структурі закладу три підрозділи: дошкільного виховання, початкового навчання, підрозділ фізичного виховання і Полтавський обласний ліцей-інтернат для талановитої сільської молоді при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренко.

Головна особливість цього учбового закладу - направленість педагогічного та студентського колективів на майбутнє, спрямованість на формування педагога завтрашнього дня.

Пріоритет у роботі педколективу - це формування умов для повноцінної реалізації змог і креативних потреб кожного студента.

КПУ ім. А. С. Макаренка

Кваліфікації КПУ

Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренко навчає спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рангу:

- Початкова освіта (очна форма навчання на основі 9 і 11 класів).

З допоміжними спеціалізаціями:

- "Вчитель англійської мови в молодших класах";

- "Вчитель інформатики в молодших класах";

- "Керівник секції образотворчого мистецтва";

- "Керівник дитячого хорового колективу";

- "Керівник дитячого хореографічного колективу".

Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка, КПУ ім. А. С. Макаренка

Зарахування - за підсумками конкурсного відбору з дисциплін:

- 9 класів - українська мова та математика;

- 11 класів - українська мова та література, математика або історія України (за сертифікатами).

Дошкільна освіта (очна форма навчання на основі 9 і 11 класів і заочна форма навчання на основі 11 класів) з допоміжними спеціалізаціями:

- "Вихователь логопедичних груп";

- "Вихователь з правом навчання англійської мови";

- "Організатор фізичного виховання в дошкільній установі";

- "Керівник музичної роботи в дошкільній установі".

Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка

Зарахування - за підсумками конкурсного відбору з дисциплін:

- українська мова та біологія.

Термін освіти в закладі на основі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

- фізичне виховання (денна форма навчання на основі 9 класів).

Зарахування - за підсумками конкурсного відбору з дисциплін:

- українська мова і фізичне виховання.

Тривалість освіти в закладі на основі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на основі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренко здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Педагогічна освіта;

- Фізична культура, спорт і здоров'я людини.

Структура виховної діяльності в КПУ ім. А. С. Макаренко

Історично сформувалося так, що понад 80 років Кременчуцький педагогічний коледж є місцем місцевої громади, що виховує соціально пристосовану та громадянсько-зорієнтовану особистість, яка після завершення коледжу або ліцею при ньому успішно знаходить своє місце в житті. Громадянська активність вузу ґрунтується на тому, що в його урочну та позаурочну роботу включено реальне життя, створюючи тим самим єдине поле громадянського становлення не лише студентів і ліцеїстів, а й усіх учасників навчального процесу. В підсумку відбувається комплексне, системне виховання громадянина.

В учбовому закладі плідна увага надається покращенню партнерських стосунків з усіма ресурсами, що створені у громаді: освітніми, соціальними, оздоровчими, установами культури, громадськими закладами «Схема соціокультурних зв’язків коледжу»; покращенню учбово-виховного процесу; формуванню молодіжного руху; зміцненню родини та взаємин між членами громади. Така організація діяльності закладу гарно впливає не лише на самооцінку молодих людей, а й на становлення громади в цілому, що є актуальним на теперішній час.

Виховання в Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка здійснюється за 7-ма спеціалізаціями: національно-патріотичне виховання, моральне, професійне, правове, естетичне, фізичне, екологічне відповідно

– нормативних документів;

– концепцій виховної діяльності в коледжі та ліцеї, розроблених у 2009р.;

– річного плану роботи;

– плану заходів щодо національно-патріотичного та громадянського формування студентської та учнівської молоді, наскрізно пронизує весь освітньо-виховний процес, ґрунтується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, здійсненні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за своє майбутнє, добробут та долю держави.

Вся структура виховної діяльності в закладі спрямована на забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості вихованця, формування його інтелектуального і культурного потенціалу. «Створення умов для самореалізації».

Зміст виховання студентської та учнівської молоді обумовлений її віковими особливостями, специфікою молодіжної субкультури, цілями і задачами основних і додаткових освітніх програм, особливостями вихованців, що навчаються у педагогічному вузі та ліцеї-інтернаті при ньому.

З урахуванням особливостей психологічних типів і майбутньої фахової орієнтації в КПУ ім. А. С. Макаренка створено індивідуально орієнтовані підходи до діяльності із студентською та учнівською групою з боку класних керівників і викладачів, які враховують як індивідуальні особливості кожного із студентів, так і їх соціальне місце в колективі.

Згідно Концепції виховної діяльності в закладі виховні заходи (групові та масові) проводяться відповідно до курсу:

– для студентів 1 курсу заходи направлені на полегшення процесу адаптації;

– для студентів 2 курсу заходи направлені на саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення особистості;

– для студентів 3 курсу заходи направлені на підготовку до дорослого та сімейного життя;

– для студентів 4 курсу заходи направлені на морально-психологічну адаптацію спеціаліста в умовах ринкових відносин.

Для масових заходів: конкурсів, тематичних днів, знаменних дат, студенти та ліцеїсти мають кожний 1, 3, 5-й понеділки місяця. До їх проведення долучаються різні структурні відділення: педагоги-організатори, викладачі предметно-циклових комісій, заввідділеннями, вихователі гуртожитку та бібліотекарі. «Організаційно-структурна модель виховної діяльності в коледжі».

Головним елементом виховного процесу в КПУ ім. А. С. Макаренка є виховна система групи. Це спосіб життєдіяльності та виховання членів співтовариства в групі, що формує цілісну й упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвиткові особистості та колективу. Формування такої системи забезпечує найефективнішу реалізацію виховних завдань.

Мудрий та творчий класний керівник-професіонал організовує виховну діяльність в учнівському та студентському колективі так, щоб спрямувати розвиток кожного у правильне русло, допомогти йому повірити в свої можливості, у свою винятковість та неповторність, щоб сформувалася цілеспрямована, високоорганізована, висококультурна, конкурентноспроможна особистість, яка може реалізувати свій інтелектуальний потенціал, свої креативні уміння в умовах розвитку сучасного суспільства.

Такі заходи досить багатопланові, всеохоплюючі. Тому перша вимога до них: вони опираються на знання, отримані на заняттях, які під час підготовки та проведення виховних годин поглиблюються та розширюються.

Друга вимога: виховні заходи логічно продовжують навчальну діяльність, володіють певною структурою, враховують принцип послідовності, наступності, вікові та індивідуальні характеристики студентів та учнів, їхні інтереси та бажання.

Третя вимога: заходи доступні, захоплюючі, емоційно насичені, тому в процесі їх здійснення формується творчість, ініціатива.

Найбільш популярними сучасними формами виховної діяльності в групі є диспути, дискусії, дебати, круглі столи, тематичні конференції, тренінги, відеобесіди, години спілкування, літературно-музичні вечори. Тематика та форми їх проведення різна.

Отже, Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка – це сучасний заклад, який надає всі можливості для навчання та самореалізації студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!