Роздрукувати сторінку

Кременчуцький медичний коледж імені В. І. Литвиненка, КМК ім. В. І. Литвиненка

« Назад

Історія КМК ім. В. І. Литвиненка

Кременчуцький медичний коледж імені В. І. Литвиненка, КМК ім. В. І. Литвиненка

Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка створений у 1904 році згідно з указом Полтавського губернського земства як Кременчуцька акушерсько-фельдшерська школа. Становлення та формування її стали можливими завдяки вдалому існуванню медичної науки та практики 1-ої земської лікарні міста.

Формування і становлення учбового закладу переплітається з ім’ям О. Т. Богаєвського – відомого хірурга і громадського науковця, ініціатора формування Організації кременчуцьких лікарів. Школа була назначена на 160 чоловік, тривалість освіти – 4 роки. Архіви говорять, що перший набір до акушерсько-фельдшерської школи пожовтневого періоду здійснився в 1918р., а вже в 1922р.– перший випуск фельдшерів у чисельності 21 чоловік, у 1923р. – 79 чоловік, що було досить вагомо для країни.

Силами педколективу, управління та лаборантів сформовано сильну учбово-матеріальну структуру, здійснені ділові контакти з базами клінічних практик та вперше в системі діяльності установ медичної освіти України сформовано учбово-виробничі комплекси з педіатрії, терапії, хірургії.

У 2000р. здійснив діяльність підрозділ післядипломного навчання, створення якого зумовили необхідності регіону та міста у високоосвічених кадрах молодших медичних спеціалістів, кваліфікації медсестер загальної практики.

У 2004р. на здійснення рішення 9 сесії 4-го скликання Полтавської обласної Ради від 06.11.03р. «Про предоставлення дозволу на перейменування Кременчуцького медичного училища в КМК», указу Управління майном Полтавської обласної Ради №5 від 15.01.04р., за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України від 11.03.04р. здійснено перейменування КМУ в КМК, створений на загальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, регіону.

У 2006 р. сформовано підрозділ «Сестринська діяльність» (медсестра-бакалавр), акредитація та сертифікування підрозділу – 2008р.

За період роботи Кременчуцький медичний коледж сформував більше 18000 молодших медпрацівників, перші випуски медсестер-бакалаврів – 46 чоловік, поміж яких головні медичні сестри, старші медсестри лікувально-профілактичних закладів м. Кременчука та м. Комсомольська.

На місці керівника Кременчуцького медичного коледжу Литвиненко В.І. діяв 41 рік.

КМК ім. В. І. Литвиненка

Сьогоднішній стан КМК ім. В. І. Литвиненка

Ціль закладу - надавати допомогу молоді у професійному формуванні та особистісному становленні.

 Гарантія якісної, професійної освіти, одержаної в Кременчуцькому медичному коледжі ім. В. І. Литвиненко, - потужний кадровий склад, модерна матеріально-технічна структура, 100% учбово-методичне та інформаційне забезпечення освіти, учбові та виробничі практики на базах практичної охорони здоров'я міста, регіону.

Студенти мають змогу проявити уміння та працювати за захопленнями в клінічних гуртках, спортивних секціях, у клубі художньої творчості. Випускники КМК ім. В. І. Литвиненка є конкурентоздатними молодшими медичними фахівцями.

Студенти закладу керують лікувально-профілактичними організаціями, що діють головними та старшими сестрами і акушерками у лікарнях, управляють ФАПами. Вони присвятили себе потрібній і гуманній сфері роботи - зменшення страждань хворих, боротьбі за їх життя і здоров'я.

Матеріально-технічна структура КМК ім. В. І. Литвиненка

Кременчуцький медичний коледж ім. В. І. Литвиненко володіє належною матеріально-технічною структурою для забезпечення високої якості формування молодших медичних спеціалістів, медсестер-бакалаврів, збільшення спеціалізації та кваліфікації молодших медпрацівників. Заклад має учбове приміщення - триповерхова будівля, розташована в парковій території медичного містечка, та освітні класи на базах лікувально-профілактичних організацій міста, які доповнюють бази практичного навчання і виробничої практики.

Кременчуцький медичний коледж імені В. І. Литвиненка, КМК ім. В. І. Литвиненка

Післядипломна освіта в КМК ім. В. І. Литвиненка

Підрозділ післядипломної освіти молодших медпрацівників сформований у листопаді 2000року. У липні 2011 року підрозділ післядипломної освіти закладу здійснив акредитування та отримав сертифікат (номер АГ №582412, діє до 01.07.2016 року) на збільшення спеціалізації молодших медпрацівників у сфері знань 1201 Медицина в сертифікованому обсязі 500 студентів на рік. Післядипломна освіта відбувається згідно з статтею 47 Закону України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, упорядчих документів МОЗ та МОН України.

Ціллю післядипломної освіти є: високоспеціалізоване покращення професійного навчання спеціаліста методом поглиблення, збільшення і обновлення його професійних здатностей, умінь і здібностей. У підрозділі сформовано засади для неперервності освіти, що відповідає засадам “Навчання на протязі усього життя”. Підвищення спеціалізації здійснюється за 34 кваліфікаціями, спеціалізації – за 3-ма кваліфікаціями. Формування груп відбувається відповідно до чисельності циклів кваліфікації та покращення молодших медпрацівників, зареєстрованого указом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 “Про збільшення спеціалізації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою”. Методичне забезпечення теоретичних, практичних і семінарських занять, індивідуальної діяльності слухачів нараховує 100%.

Для здійснення теоретичних занять куплено мультимедійний проектор, сформовано 12 лекцій з мультимедійним забезпеченням. Базами для здійснення занять зі студентами підрозділу є 24 високоспеціалізовані лікувально-профілактичні установи обласного та міського підпорядкування, які знаходяться в м. Кременчуку та в м. Комсомольську. У 2007 р. збільшено базу здійснення виїзних циклів покращення молодших спеціалістів з медичною освітою. Згідно з указом ГУОЗ ОДА від 15.01.2007 р. за №46/1-к Комсомольська міська лікарня, Комсомольський «Медичний центр ПМСД» зареєстровані базами здійснення виїзних циклів покращення для працівників з медичною освітою установ охорони здоров’я м. Комсомольська для складу студентів “М/с терапевтичних підрозділів і кабінетів”, “М/с хірургічних підрозділів і кабінетів”, “М/с загальної практики – сімейні медсестри”, (3 цикли).

До учіння на підрозділі запрошуються високоосвічені спеціалісти практичної охорони здоров’я, співробітники міської СЕС, управління освіти, державної інспекції охорони праці, педагоги медичного коледжу. 2 педагоги, які діють на підрозділі післядипломної освіти, володіють науковим рангом. Відділення активно товаришує з Радою головних медсестер Полтавської області, Спілкою медсестер м. Кременчука, м. Комсомольська, керівники циклів післядипломної освіти приймають участь в акредитації молодших медичних фахівців. Здійснюється діяльність з видавничої роботи. Створено і опубліковано: підручники для студентів з розділів “Швидка медична допомога”, “Медсестринський процес”, 30 збірників тестових завдань для перевірки знань студентів різних кваліфікацій. Проводиться випуск “Вісника з післядипломного навчання".

За час роботи з 2000 по 2013 роки на підрозділі післядипломного навчання здобули освіту більше 5 тис. молодших фахівців з медичною освітою.

Отже, КМК ім. В. І. Литвиненка – це сучасний заклад, який навчає спеціалістів в галузі медицини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!