Роздрукувати сторінку

Полтавський базовий медичний коледж, ПБМК

« Назад

Полтавський базовий медичний коледж створений 26 грудня 1871р. і є одним з найдревніших установ міста.

Полтавський базовий медичний коледж, ПБМК

Історія становлення Полтавського медичного коледжу

Полтавський базовий медичний коледж – один із найдревніших учбових закладів м. Полтави. Його історія веде свій початок 26 грудня 1871 року. За егідою Полтавського губернського земства при земській лікарні була створена чоловіча фельдшерська школа. Вона була виділена на 15 учнів. До неї бралися хлопчики віком 14-16 років зі знаннями в рамках початкової школи. Тривалість освіти була чотирьохрічною. Вимоги повсякденного життя потребували підвищення чисельності високоосвічених фельдшерів, тому Полтавське земство з 1897 року підвищує набір школи до 150 чоловік.

На початку XX ст. покращуються програми: зменшується загальноосвітній цикл та більше уваги надається на опанування спеціальних предметів. Вводяться конкурсні екзамени.

Роль Полтавської фельдшерської школи в забезпеченні Полтавської губернії педкадрами була досить велика, адже в повітах гостро була відчутною нестача фельдшерів. З 1897 до 1911 року школою було сформовано 566 фельдшерів, тобто в середньому 22 спеціаліста за рік.

Після 1918 року школа з фельдшерської була перетворена в фельдшерсько-акушерську. Було споруджено нове учбове приміщення і гуртожиток. Керував школою в той період Кулик І.Д.

У 1937 році в закладі здобувало освіту 577 учнів, а випуск нараховував – 178 фельдшерів, акушерок, медсестер. У 1939 році тут здобувало освіту 499 учнів на 4 підрозділах: фельдшерському, акушерському, сестринському та сестер дитячих установ.

У 1940-1941 роках фельдшерсько-акушерська школа вже мала у учбові приміщення, бібліотеку, гуртожиток.

Війна нарушила мирне життя Полтави. Фашисти все ліквідовували на своїй дорозі, горів будинок фельдшерсько-акушерської школи, учбова база, книжковий фонд бібліотеки.

23.09.1943 року Полтава відзначала своє визволення. Відчуття патріотизму звеличувало полтавчан на трудові подвиги. Учбові заклади поновлювали свою роботу. Педагоги та учні Полтавської фельдшерсько-акушерської школи споруджували учбові будівлі. Базою практичного формування учнів стали всі лікувально-профілактичні установи регіону. Управляв школою в той період Улько В. М.

З 1953 до 1957 року керівником Полтавського медичного училища був Меллін М. І. Під його правлінням педагогічний склад направляв свої сили на поліпшення методичної та учбово-виховної діяльності: оновлювалися наочним приладдям учбові кабінети, формувалися кабінети з клінічних предметів, у яких студенти отримували знань, вмінь та практичних здібностей.

З 1958 до 1968 року закладом керувала Сільченко Л. А.

З 1959 року учбовий заклад функціонує за новим освітнім планом, що значно збільшує об’єм практичних занять, проводяться учбова і учбово-виробнича практики.

Базою практичного навчання студентів стають лікувально-профілактичні установи міста і 16 лікарень Полтавської області, де студенти закладу здійснюють виробничу практику за спеціальністю.

Тільки з 1952 до 1959 року заклад сформував для лікувальних установ 2430 високоосвічених фахівців, поміж яких: медичні сестри, фельдшери, акушерки, санітарні фельдшери і зубні техніки. Багато з них згодом отримали вищу освіту.

ПБМК

У 1970 році закладу передають учбове приміщення по вул. Гоголя, 6 та будівлю з освітніми кімнатами і аудиторіями по вул. Сковороди. Майже вдвічі збільшився педагогічний колектив установи, яким з 1968 до 1976 року керував відмінник охорони здоров’я Упоров О.В.

У 1971 році заклад відмітив своє 100-річчя. За здобуті надбання в формуванні високоосвічених кадрів Президія Верховної Ради УРСР удостоїла Полтавське медичне училище грамотою.

З 1976 до 1995 року закладом керує лікар-хірург Борківець І.Ф. Який об’єднав педколектив, направивши його діяльність відповідно до потреб часу, реформи освіти, педагогіки співтоваришування, співпраці.

У 1978 році закладу передають трьохповерхове приміщення по вул. Комсомольська, 51-а, у якому розташувалися учбові класи, кабінети і аудиторії, бібліотека, актовий зал, буфет, правління та освітньо-допоміжний персонал.

У 1981 році в зв’язку з недостатнім забезпеченням лікувальних установ регіону кадрами молодших медичних фахівців відповідно до розпорядження керівника підрозділу охорони здоров’я Полтавської обласної Ради народних депутатів указ №127 від 02.04.1981 УОЗ Полтавської обласної ради народних депутатів на основі Полтавського медичного училища було вдруге створено вечірній підрозділ.

З 1960 до 1962 р. діє вечірній підрозділ під правлінням завідуючого Денисенко Ю.К.

На здійснення указу МОЗ УРСР від 02.11.1990 року постановою начальника управління охорони здоров’я виконавчого комітету Полтавської обласної Ради народних депутатів від 22.11.1990 року № 287 у зв’язку з збільшенням сітки середніх медичних установ УРСР та з ціллю покращення їх учбово-методичної діяльності, а також беручи до уваги наявність висококваліфікованого педагогічного колективу і позитивний досвід формування медичних кадрів, Полтавське медичне училище зареєстроване як базове. За Полтавським базовим медичним училищем цим же указом закріплені медичні заклади Полтавського регіону: Кременчуцьке, Лохвицьке, Лубенське. З тих пір базовий заклад координує діяльність.

З 4.04.1995 року закладом керує Мастеров Ю.І., під управлінням якого училище в 2003 році одержує ранг коледжу вищого учбового закладу І рівня кваліфікації.

За роки своєї роботи коледжем вивчено більше 25 тисяч високоосвічених фахівців: фельдшерів, акушерок, медсестер, зубних техніків. Багато з них стали гордістю вітчизняної і світової медицини.

Директор Полтавського базового медичного коледжу - Майстрів Юрій Іванович.

Навчання спеціалістів відбувається за учбово-кваліфікаційним рангом «Молодший фахівець».

Полтавський базовий медичний коледж, ПБМК

Спеціальності ПБМК

-- "Лікувальна діяльність":

- на основі 9 класів, тривалість навчання - 4 роки;

- на основі 11 класів, тривалість навчання - 3 роки;

--- спеціалізація – фельдшер.

-- "Сестринська діяльність":

- на основі 9 класів, тривалість навчання - 4 роки;

- на основі 11 класів, тривалість навчання - 3 роки;

--- спеціалізація - медична сестра.

Навчання у Полтавському базовому медичному коледжі відбувається:

- за держзамовленням - 75%;

- за кошти юридичних та фізичних осіб;

- за кошти пільгових дострокових кредитів.

Навчання студентів відбувається за модерними освітніми програмами з застосуванням комп'ютерних технологій.

До можливостей студентів ПБМК

- 2 навчальних корпуса;

- 44 кімнати, обладнані відповідно до потреб учбового процесу;

- 5 аудиторій;

- 2 комп'ютерні кабінети з під’єднанням до мережі Інтернет;

- студентський кафетерій;

- тренажерний зал;

- фізкультурний зал.

Навчальні кімнати по функціональній спрямованості відтворюють кабінети лікувальної установи: операційну, передопераційну, реанімаційну, пологовий зал, маніпуляційну, процедурну, класи здорової дитини, планування сім'ї тощо.

Практичне формування студентів ПБМК відбувається на базах лікувально-профілактичних установ міста.

Студенти Полтавського базового медичного коледжу беруть активну участь у:

- олімпіадах з дисциплін;

- обласному науковому студентському товаристві;

- наукових студентських конференціях;

- фестивалях «Найкращий за професією».

Концептуальною основою учбово-виховного процесу в Полтавському медичному коледжі є становлення громадянина, формування особистості, розвиток умінь та здібностей.

Цьому надає можливість діяльність лекторіїв:

- «Полтава - знана і незнана»;

- «Університет здоров'я»;

- «У світі чудового»;

- «Ми і закон»;

- студентського клубу «Милосердя»;

- волонтерського загону «Турбота»;

- туристсько-краєзнавчої експедиції «Моя земля - земля моїх батьків».

Отже, Полтавський базовий медичний коледж – це сучасний заклад освіти, який надає міцні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!