Роздрукувати сторінку

Полтавський комерційний технікум, ПКТ

« Назад

Історія становлення Полтавського комерційного технікуму

Полтавський комерційний технікум, ПКТ

Заклад був сформований 1 липня 1967 на основі професійного торгово-кулінарного училища і називався "Полтавський технікум радянської торгівлі" з очною і заочною формами навчання.

Відповідно до розпорядження Міністерства торгівлі СРСР № 91 від 19.09.1991 року заклад реорганізовано в Полтавський комерційний технікум по навчанню молодших спеціалістів за кваліфікаціями "Технологія харчування", "Товарознавство та комерційна робота".

Контакти ПКТ

Адрес: 36021, м. Полтава, вул. Фрунзе, 100.

Тел.: (0532) 59-22-91, 59-24-31.

Директор - Степанов Володимир Іванович.

ПКТ

Загальна інформація про Полтавський комерційний технікум

Учбово-виховний процес у закладі формують 35 педпрацівників, з яких вищу спеціалізовану категорію мають 42,9%, ранг "Педагог-методист" - 20%. Велика кількість педагогів мають базову освіту і 25 річний стаж педагогічної роботи.

Педколектив кожного разу діє над пошуком і запровадженням методів креативної педагогіки, інноваційних технологій з ціллю збільшення ефективності формування спеціалістів торгівлі і громадського харчування.

Педагоги закладу надають достатньо уваги науково-дослідній роботі студентів, в результаті чого вони мають змогу втілювати свої знання, здібності та уміння на виробництві.

Полтавський комерційний технікум, ПКТ

Матеріально-технічна структура Полтавського комерційного технікуму

Технікум має учбове приміщення, загальна територія якого становить 3238 кв. м. Аудиторний фонд нараховує 22 класи і аудиторії (з них - 2 комп'ютерних кабінети), облаштовані модерною наочністю, технічними засобами навчання, комп'ютерами 5 покоління. Учбове приміщення має також спортивний зал територією 174 кв. м, їдальню на 120 чоловік, актовий зал, бібліотека з читальним залом.

Класи і аудиторії організовують діяльність 17 предметних гуртків, яка направлена на оволодіння модерного ринку товарів, послуг, їх асортименту, споживчих характеристик, якості опанування і накопичення матеріалів роботи нових форм торгівлі, головних напрямів формування стандартизації і сертифікації товарів в Україні. Плідна увага надається становленню комп'ютерної грамотності.

З ціллю створення та впровадження державної молодіжної політики, покращення співпраці молодіжних громадських установ з органами представницької влади, в закладі створено і діє студентське Віче. Сили оргкомітету Віче направлені на захист прав та відстоювання інтересів студентства з головних проблем суспільного життя.

Проблеми надійного соціального та психологічного захисту молодої людини, які віднайшли своє відображення в змісті Національної програми "Діти України", постійно порушуються і в закладі. Для студентів сформовані сприятливі умови для фізичного, психологічного, соціального становлення, забезпечення їх правового та соціального захисту.

Під плідною увагою педколективу є здійснення заходів щодо профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму, куріння та інші. В закладі діють секції художньої творчості, інформаційний клуб "Діалог".

Студенти активно займаються спортом, приймають участь у туристичних походах, днях здоров'я, спортивних турнірах серед учбових установ міста, регіону.

Важливою ціллю закладу є формування спеціалістів денної та заочної форми навчання за кваліфікаціями:

- Товарознавство та комерційна робота (після завершення навчання надається спеціалізація – товарознавець-комерсант);

- Виготовлення харчової продукції (після завершення надається спеціалізація технік-технолог);

- Ресторанне обслуговування (після завершення надається спеціалізація - адміністратор залу).

Полтавський комерційний технікум

Одержавши диплом Ви можете обіймати такі посади: інспектор-товарознавець, товарознавець, торговий агент, комівояжер, комерційний агент, агент-експедитор, агент по збуту, завідувач секцією, технолог, завідуючий виробництвом, бригадир організації, керівник установи малої або середньої потужності, кухар, бармен, офіціант, адміністратор ресторанного залу та інші.

В учбовому закладі, як і в кожної людини, є свій День народження, своя біографія, певні етапи, які відіграють головну роль в його житті.

Майже за 45 років своєї роботи заклад сформував спеціалістів для організацій торгівлі та громадського харчування в різні куточки України.

Педколектив кожного разу діє над пошуком і запровадженням методів креативної педагогіки, нових технологій з ціллю збільшення ефективності формування спеціалістів торгівлі і громадського харчування. Постійно існуючий науково-методичний семінар на тему: "Ефективність запровадження методів креативної педагогіки, нових технологій в учбовому процесі", що діє в закладі, сприяє обміну передового педагогічного досвіду педагогів, збільшення педмайстерності.

В учбовому закладі кожного року відбуваються виставки-конкурси методичних робіт педагогів, які говорять про запровадження модерних педагогічних технологій в учбово-виховну роботу.

Педагоги закладу є активними учасниками обласних ярмарків педмайстерності, виставок-конкурсів, які забезпечують учбово-виховний процес і багаторазово відзначалися дипломами, грамотами, подяками.

Полтавський комерційний технікум став частиною життя кожного, хто в ньому діє і здобуває освіту. Педколектив діє у постійному креативному пошуку, щоб змінити вчорашнього учня школи, високопрофесійного ліцею у висококваліфікованого спеціаліста, творця своєї праці.

Полтавський комерційний технікум здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Харчова промисловість та переробка аграрної продукції;

- Сфера обслуговування;

- Економіка та підприємництво.

Отже, Полтавський комерційний технікум – це сучасний заклад, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!