Роздрукувати сторінку

Лохвицьке медичне училище, ЛМУ

« Назад

23.06.2015 19:35

Комунальний вищий учбовий заклад І рангу кваліфікації Полтавської обласної ради "Лохвицьке медичне училище" - вищий учбовий заклад I-II рангів кваліфікації.

Лохвицьке медичне училище, ЛМУ

Загальна інформація про ЛМУ

Лохвицьке медичне училище находиться в місті Лохвиці Полтавської області. Освіта відбувається за очною формою.

Напрями, за якими відбувається навчання спеціалістів у Лохвицькому медичному училищі (2011):

-- на базі основної загальної середньої освіти (9 кл.):

- "Сестринська діяльність" (тривалість навчання 4 роки);

- "Лікувальна діяльність" (тривалість навчання 3 роки 6 місяців);

-- на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

- "Сестринська діяльність" (тривалість навчання 3 роки).

ЛМУ

Історія ЛМУ

Лохвицьке медичне училище сформоване у 1936 році як медшкола. Перший випуск здійснився у 1939 році.

З 1953 року - має ранг медучилища.

У різноманітний час учбовий заклад формував медичних спеціалістів середньої ланки по 3 напрямкам: медсестри, акушерки, фельдшери.

У 1991 році чисельність учнів склала 427 чоловік.

Головною учбово-практичною базою закладу традиційно залишається Лохвицька районна лікарня.

Лохвицьке медичне училище здійснює формування молодших фахівців за такими напрямами:

- Медицина.

Методична робота Лохвицького медичного училища

Методична діяльність є функціональною частиною учбово-виховної роботи Лохвицького медичного училища. Головне завдання методичної діяльності полягає у забезпеченні дотримання Державних вимог до спеціалізації спеціальності і вищого учбового закладу та здійсненні Ліцензійних умов щодо надання навчальних послуг у галузі вищої освіти.

Головними напрямками методичної діяльності в закладі є:

- покращення знань з теорії і методики освіти та виховання, психології, етики, естетики; покращення теоретичного формування з предметів та методики їх учіння;

- опанування питань теорії і здобутків науки в сфері викладання предмета, опанування модерною науковою методологією;

- оволодіння методики учіння предметів; обмін досвідом через здійснення відкритих занять;

- покращення методики застосування наочних посібників, модерних мультимедійних комплексів, дидактичних матеріалів;

- оволодіння та практичне використання теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів інтерактивної учбової роботи студентів;

- запровадження у практику діяльності педколективу здобутків педагогіки, психології і окремих методик передового педагогічного досвіду;

- систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики учбово-виховної діяльності, опанування певних державних і законодавчих документів.

Лохвицьке медичне училище, ЛМУ

Загальні функції методичної діяльності Лохвицького медичного училища:

1. Діагностична, яка надає змогу виявити розрив між рівнем компетентності педагогів та положеннями до їхньої професійної роботи на рівні затверджених держстандартів.

2. Відновлююча, яка полягає у збільшенні та поглибленні знань згідно зі змінами у змісті освіти.

3. Коригуюча, яка полягає у внесенні змін до науково-методичної інформації з врахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

4. Компенсаційна, яка дає можливість поновленню знань і умінь викладачів.

5. Прогностична, яка вимагає оприділення знань та умінь, потрібних викладачам в подальшому.

6. Моделююча, яка забезпечує створення перспектив і орієнтирів педагогічної роботи.

Педколектив закладу діє над методичною проблемою «Вітагенні технології компетентнісного учіння». В закладі сформовані і діють 6 циклових комісій:

- циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних предметів;

- циклова комісія природничо-наукових предметів;

- циклова комісія професійного та практичного формування хірургічного циклу;

- циклова комісія професійного та практичного формування терапевтичного циклу;

- циклова комісія професійного та практичного формування педіатричного циклу;

- циклова комісія кураторів груп.

Кожного року, перед початком занять, голови циклових комісій створюють потрібну плануючу документацію. Засідання комісій відбуваються кожного місяця. На засіданнях обговорюються проблеми покращення форм і методів учбової роботи, використання тих чи інших інтерактивних педагогічних технологій, інноваційних методик, модерних технічних засобів навчання, методи контролю якості знань та результативність навчання; розглядається учбово-методична документація педагогів, здійснення предметних тижнів, гурткова діяльність, праця з молодими педагогами і інші проблеми. Засідання циклових комісій завжди відбуваються жваво, в атмосфері професійних дебатів.

Лохвицьке медичне училище включене до методичного об’єднання педагогів медичних коледжів і училищ І – ІІ рангу спеціалізації Полтавської області.

Методичний кабінет закладу надає методичну допомогу педагогам у формуванні до здійснення лекційних, практичних, семінарських занять, різноманітних видів семестрового контролю (заліків, диференційованих заліків, державної підсумкової атестації, комплексного кваліфікаційного екзамену), оформленні учбово-методичної документації, методичних рекомендацій, матеріалів позааудиторної індивідуальної діяльності студентів та при підготовці до атестації. Методист забезпечує постійне проходження педагогами закладу курсів збільшення спеціалізації або стажування.

Найкращі зразки педагогічної креативності педагогів зібрані в методичному кабінеті. Тут діє постійно існуюча виставка методичного забезпечення. Кабінет має у своєму розпорядженні інформаційні матеріали, опубліковані періодичні видання, збірники на електронних носіях з проблем методики навчання і виховання студентів, подальших спеціалістів – медиків.

Отже, Лохвицьке медичне училище – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними фахівцями на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!