Роздрукувати сторінку

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, АЕК ПДАА

« Назад

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії розгорнув друге століття свого становлення. Не багато учбових закладів такого напрямку можуть похвастатись таким солідним віком.

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, АЕК ПДАА

Загальна інформація про АЕК ПДАА

На даний час АЕК ПДАА проводить формування спеціалістів ОКР молодший фахівець за 7 кваліфікаціями:

- Виготовлення і переробка продукції рослинництва (агрономія), сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 25 чоловік.

- Землевпорядкування, сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 50 чоловік.

- Бухгалтерський облік, сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 50 чоловік.

- Бджільництво, сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 25 чоловік.

- Здійснення виробництва, сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 50 чоловік.

- Фінанси та кредит, сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 25 чоловік.

- Зелене будівництво і садово-паркове господарство, сертифікат номер АВ № 585974, від 22 липня 2011 р., з обсягом прийому 25 чоловік.

За всіма кваліфікаціями учбовий заклад акредитовано другим рівнем.

АЕК ПДАА

Забезпечення освітнього процесу у Аграрно-економічному коледжі

Освітню роботу, пов'язану із предоставленням вищої освіти на рівні спеціалізованих вимог до молодшого фахівця, заклад проводить за очною та заочною формами навчання на основі повної загальної середньої освіти і основної загальної середньої освіти.

У АЕК ПДАА функціонують 4 підрозділи, 6 циклових комісій, сформованих з врахуванням напрямків учбових предметів. У 2011-2012 навч. році учбовий процес забезпечують 72 викладача, в тому числі 70 штатних. За результатами атестації 31 (43,06%) вчитель присвоєна вища кваліфікація, 17 (23,61%) - перша, 14 (19,44%) - друга, 10 (13,89%) - "спеціаліст". 12 педагогам надано ранг "Педагог-методист", 3 чол. - "Старший педагог", "Заслужений робітник освіти України" – 1 осіб; удостоєні нагрудними відзнаками: "Відмінник освіти України" - 4 чол., "Відмінник сільськогосподарської освіти України" – 9 осіб., "Знак пошани" Міністерства аграрної політики – 9 чол., "Петро Могила "- 1чол.

Серед штатних педагогів АЕК ПДАА 1 доктор аграрних наук, 1 професор (1,4%).

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, АЕК ПДАА

Учбово-матеріальна структура Аграрно-економічного коледжу

Учбово-матеріальна структура АЕК ПДАА охоплює два освітньо-лабораторних приміщення, в яких розташовані 15 кабінетів і 17 аудиторій. Всі вони обладнані наочними посібниками, технічними засобами навчання, потрібним обладнанням і устаткуваннями для здійснення лабораторних і практичних робіт, що дає можливість виконувати учбові плани в повному обсязі. Класи і аудиторії перебувають на високому естетичному рівні, в них створені комфортні умови для освіти.

Для забезпечення комп'ютеризації учбового процесу і застосування прикладних комп'ютерних програм, в закладі облаштовано п'ять комп'ютерних аудиторій, в яких функціонує близько 70 модерних комп'ютерів.

Гуртожиток Аграрно-економічного коледжу має 200 місць, загальна територія 1653 кв. м, площа на одного проживаючого студента нараховує 6,4 кв. м. Санітарно-технічний стан гуртожитку відповідає держстандартам.

Книжковий фонд бібліотеки з читальним залом нараховує 41054 тис. екземплярів, з них:

- 22470 освітня література;

- 10170 художня література.

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

Для ознайомлення з інноваційними науковими здобутками, передовим практичним досвідом для педагогів і студентів щорічно передплачується понад 30 періодичних видань, а саме: "Урядовий кур'єр", "Економіка України", "Баланс-бюджет", "Агроном", "Український пасічник", "Пасіка", "Пропозиція", "Землевпорядний вісник", "Вісник сільськогосподарської науки", "Овочівництво", "Сільський час", "Зоря Полтавщини", "Полтавський вісник", "Все про бухгалтерський облік", "Економіка АПК", "Землевпорядкування та кадастр" та інші.

Розпорядженням Міністра сільськогосподарської політики України № 92 від 14.06. 2000 року на основі установи сформовано республіканський учбово-практичний центр з навчання та перекваліфікації спеціалістів з напрямку 5.08010102 "Землевпорядкування".

За період становлення в НВЦ здійснили навчання понад 5тис. студентів із 12 учбових установ України, а також перекваліфіковано близько 300 педагогів спеціальних предметів.

В АЕК ПДАА сформована відмінна структура для занять художньою і технічною креативністю, діють секції з різноманітних учбових предметів, спортивні гуртки. Діють спортивний і актовий зали.

За всіма кваліфікаціями здійснюється ступенева підготовка спеціалістів. Кожного року 40-45% студентів закладу за підсумками фахової співбесіди поступають на старші курси певних підрозділів Полтавської державної аграрної академії, Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва та Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ).

Освітньо-матеріальна структура АЕК ПДАА відповідає потребам і сприяє формуванню високоосвічених спеціалістів для аграрного господарства.

Проходять роки, незримими шляхами линуть думки його студентів в коледж, де вони отримали знання та ідейне загартування. І всі вони віддають данину поваги найдревнішому в Україні учбовому закладу, його талановитим педагогам і наставникам.

Аграрно-економічний коледж ПДАА здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Геодезія та землеустрій;

- Менеджмент і адміністрування;

- Аграрне господарство і лісництво;

- Економіка та підприємництво.

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, АЕК ПДАА

Отже, Аграрно-економічний коледж ПДАА – це модерний заклад, який надає усім бажаючим необхідні знання для здійснення своїх майбутніх планів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!