Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Полтавської області \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області та їх рейтинг \ 7. Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, ККНУ ім. М. Остроградського

Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, ККНУ ім. М. Остроградського

« Назад

Коледж Кременчуцького державного університету ім. М. Остроградського був сформований на основі Крюківського машинобудівного та Кременчуцького вечірнього автомеханічного технікумів як функціональне відділення університету.

Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, ККНУ ім. М. Остроградського

Історія становлення ККНУ ім. М. Остроградського

Історія Крюківського машинобудівного технікуму веде свій початок з 20-х років 20 віку. Офіційні документи про формування і довоєнне становище закладу ліквідовані, як і весь архів Кременчука, під час фашистської експансії в часи Другої Світової війни. Лишилася фотографія першого випуску, яка датується 1930 роком, а так як період навчання - 4 роки, то може вважатися роком заснування 1926 рік. До Другої Світової війни учбовий заклад називався Кременчуцький технікум і навчав техніків-технологів по обробці металів різанням, зварювального та ливарного виробництва.

У 1944 році, після визволення міста від фашистських окупантів, заклад знову розпочав свою роботу і для здобуття освіти прибуло 267 учнів. З 1945 року заклад став носити ім’я Крюківський машинобудівний.

До 1959 р. КМТ був учбовим закладом у місті, яке формувало спеціалістів для всіх машинобудівних організацій міста. Крюківський вагонобудівний завод був основною організацією і давав посильну допомогу у формуванні і становленні матеріальної структури закладу.

Кременчуцький вечірній автомеханічний технікум був сформований у 1959 році на основі Кременчуцького автомобільного заводу і проводив формування спеціалістів за кваліфікаціями:

- "Автомобілебудування";

- "Обробка металів різанням";

- "Електроустаткування виробничих процесів";

- "Штампове виробництво";

- "Інструментальне виробництво".

ККНУ ім. М. Остроградського

З 2004 року по даний час ректором закладу була назначена Білик Поліна Андріївна.

На період формування Кременчуцький технікум проводив навчання за 6-ма кваліфікаціями:

- "Економіка організацій";

- "Бухгалтерський облік";

- "Виготовлення автомобілів і тракторів".

У випускників технікуму потребували такі підприємства як Холдингова компанія "АвтоКрАЗ", ВАТ "Крюківський вагонзавод", ВАТ "Кредмаш", ВАТ "Кременчуцький завод коліс", ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод".

З 1998 по 2003 роки були створені ще 5 визначних кваліфікацій:

- "Банківська діяльність";

- "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів";

- "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних структур і мереж";

- "Обслуговування електропобутової техніки";

- "Правознавство".

Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, ККНУ ім. М. Остроградського

Беручи до уваги необхідність у спеціалістах з ремонту та обслуговування устаткування підприємств хімічної промисловості Кременчуцького нафтопереробного заводу і Кременчуцького заводу технічного вуглецю в 2004 році була сертифікована кваліфікація "Обслуговування та ремонт устаткування установ хімічної і нафтогазопереробної галузі".

Для формування підготовки фахівців за ОКР "Бакалавр" Постановою МОН України від 20 червня 2006 року № 468 Кременчуцький технікум КДПУ був перейменований у Кременчуцький коледж КДПУ.

У 2007 році було сертифіковано навчання спеціалістів за ОКР "Бакалавр" за напрямом "Зварювання".

З становленням нових кваліфікацій підвищувалась чисельність студентів.

Матеріально-технічна структура ККНУ ім. М. Остроградського

З 1997 по 2009 роки з створенням нових кваліфікацій швидко розвивається і підвищується матеріальна структура, сформовані нові учбові класи:

- конструкції і безпеки автомобілів;

- електропобутової техніки;

- цивільного, кримінального і господарського права;

- мікросхемотехніки і програмування;

- банківських операцій та інші.

Нові лабораторії:

- процесів та апаратів хімічної промисловості;

- електроустаткування та ремонту автомобілів;

- 4 аудиторії комп'ютерної техніки та інші.

Виробничі дільниці:

- по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів;

- ливарного виробництва;

- з ремонту електропобутової і комп'ютерної техніки;

- ремонт обладнання і засобів хімічної галузі.

Протягом 5 минулих років велику кількість уваги надано запровадженню в освітній процес модерних комп'ютерних технологій, поглибленню комп'ютерного навчання студентів; аудиторії комп'ютерної техніки під’єднані до Інтернету, сформована електронна бібліотека, включений в дію сервіс комп'ютерної діагностики автомобілів і ін.

Головними джерелами інформаційного та методичного забезпечення учбового процесу є бібліотека і читальний зал. Бібліотека закладу нараховує більше 80 тис. одиниць бібліотечного фонду.

Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Забезпечення освітнього процесу ККНУ ім. М. Остроградського

Методичним забезпеченням освітнього процесу займаються 14 циклових комісій, 8 з яких є випускаючими. Цикловими комісіями керують педагоги вищої кваліфікації, педагоги-методисти.

Якість формування спеціалістів є першочерговим завданням, над яким працює весь педколектив закладу. Так з 2005 р. в учбовий процес було запроваджено модульно-рейтингову систему контролю знань студентів, яка надала можливість збільшити успішність приблизно на 10%.

Якісний колектив кадрового забезпечення в закладі відповідає засадам державних положень. Педагоги вищої кваліфікації складають 48,4%, 6 мають педагогічні звання, 5 здобувають освіту в аспірантурі. Два педагога за минулі 5 років захистили дисертації.

Відповідно ст. 57 Закону України "Про освіту" педагогічні співробітники одержують кожного місяця доплату за вислугу років, матеріальну допомогу на оздоровлення і кожного року грошове забезпечення за тяжку роботу.

Не місцевим студентам 100% надаються гуртожитки.

Коледж Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського здійснює навчання молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Металургія та матеріалознавство;

- Право;

- Сфера послуг;

- Транспорт;

- Економіка та підприємництво.

Отже, Коледж Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними фахівцями на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!