Роздрукувати сторінку

Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського, ГУК ім. І. П. Котляревського

« Назад

Гадяцьке училище культури ім. І. П. Котляревського - вищий учбовий заклад I-II рангів кваліфікації.

Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського, ГУК ім. І. П. Котляревського

Історія становлення ГУК ім. І.П. Котляревського

Історія училища, учбового закладу, як й історія життя кожної людини, по-своєму важка й захоплююча. Вона черпає початок з 1935 року, коли у Харкові була створена школа політосвіти. В той період в Радянському Союзі відбувалася так звана культурна революція, здійсненню завдань якої країна надавала плідну увагу. Перед учбовими закладами такого рангу, як школа політичної освіти, поставали завдання формувати районних інспекторів політосвіти, керівників Будинків і Палаців культури, методистів і масовиків клубної діяльності, бібліотечних робітників.

Харківська школа політосвіти здійснила свою діяльність 1 жовтня 1935 року в будівлі Харківського бібліотечного інституту за адресою Бурсацький спуск, 4. Чисельність студентів нараховувала 300 чоловік, які розпочали навчання на двох підрозділах: організаційно-масового та бібліотечного. Набір відбувався на основі семирічної школи з трирічною тривалістю освіти. До школи поступали й особи з певним досвідом праці в установах культури. При зарахуванні їм надавалася прерогатива.

Навчання відбувалося в двох будівлях барачного типу, але предоставити місця усім учням не було змоги, і частина учнів мешкала на комерційних квартирах. У школі здобували освіту студенти приблизно з усіх регіонів України, та переважна більшість студентів направлялася на освіту з Донбасу. Вагомий прошарок робітничої і шахтарської молоді сприяв утворенню серед студентів атмосфери серйозного, вдумливого відношення до навчання, відповідальності.

У 1936-1937 учбовому році чисельність школи політосвіти збільшилася за рахунок прилучення знищеного Харківського технікуму журналістики.

За період свого становлення цей учбовий заклад встиг одержати визнання і стати методичним осередком освітньої діяльності, бо діяли в ній високоосвічені, талановиті педагоги.

У 1965 році проминуло 10 років з періоду створення Гадяцького культурно-освітнього училища. Педколектив вже мав чим пишатися. Це були роки тісної креативної праці, цілковитої перебудови всього учбово-виховного процесу відповідно до постаючих потреб суспільства. Та, зрозуміло, що були і негаразди: все ще гостро повставала проблема висококваліфікованих викладацьких кадрів з вищою освітою, нестача посібників зі спеціальних предметів, уже не вистачало учбових будівель, не існувало гуртожитку.

Подією обласного рангу стала дата 50-річчя роботи закладу в Гадячі. Як до рідної домівки, прибули у вересні 2005 року понад 400 студентів різноманітних періодів, щоб надати данину шани і поваги своїй альма-матер, щоб погомоніти з колишніми однокурсниками, розповісти спогади про чудові роки юності. З ранку і до пізнього вечора заклад вирував, жартував, сміявся, згадував дороге і близьке серцю кожного. Спеціально до цієї події було приурочене створення музею історії закладу.

ГУК ім. І. П. Котляревського

Загальна інформація про ГУК ім. І.П. Котляревського

Гадяцьке училище культури ім. І. П. Котляревського - це єдиний в регіоні учбовий заклад, який готує фахівців для галузі культури і творчості. У різноманітні роки з лав закладу вийшли студенти, які стали гордістю Полтавщини і всієї України.

Педколектив училища - а це більше 100 педагогів і концертмейстерів - створює високий рівень формування майбутніх спеціалістів. Шаною закладу є педагоги, які мають ранг "Заслужений діяч культури України", "Відмінник освіти України", "Заслужений майстер народної творчості України", "Педагог-методист".

Гадяцьке училище культури ім. І. П. Котляревського на даний час - один з осередків національної культури і духовності Полтавщини. За багатовікову історію заклад не раз міняв назву, зміст учбового процесу. Відповідно до Болонської угоди українська освіта на даний період активно осучаснюється, і педколектив закладу - а це вже третє покоління педагогів - працює над поновленням змісту та форм теоретичної і практичної освіти студентів.

Безсумнівно, процес осучаснення освіти в нашій державі буде продовжуватися, будуть мінятися прерогативи в змісті і мети навчання, і завжди постійним завданням колективу були і є збереження і формування української національної культури та мистецтва. Людський капітал давно став головним національним здобутком розвинених держав світу.

Становлення професіонала, при цьому і громадянина, патріота, підготовка до роботи в ринкових умовах, до життя в громадянському суспільстві - ось що головне на даний час у становленні спеціаліста. Добре усвідомлюючи, що самі по собі до студентів не прийдуть ні національна свідомість, ні самоповаги, ні громадянська відповідальність, педколектив відшукує такі форми виховної діяльності, які б надавали б допомогу їм, сповідуючи загальнолюдські цінності, берегти і примножувати українську культуру, українську духовність, сповідувати національні засади мистецтва і культури.

На даний час ми свідомо і послідовно діємо над формуванням позитивного іміджу закладу. В умовах нових суспільних відносин, в умовах видалення Гадяча від обласного центру ми повинні це здійснювати. Переконані, що в закладі культури повинно бути так добре, як ніде, а тому поступово осучаснюється оздоблення аудиторій, приміщень, гуртожитку, території. На щастя, було пережито період ліквідації установ культури і творчості.

Вже декілька років підряд в повному обсязі одержує установа замовлення на працевлаштування своїх студентів. Це надає закладу підстави з оптимізмом дивитися у подальшу долю. У всі часи, при будь-яких політичних чи суспільних устроїв культура, творчість завжди були популярними і життєво потрібними сферами людського становлення.

Ось уже понад 70 років благородною справою збереження культурної спадщини, збільшення його, збереження кращих національних традицій займається педагогічний і студентський склад Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського - учбового закладу I рангів кваліфікації, призера Світового академічного рейтингу популярності ,,Золота фортуна".

Ставши студентом Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського, ви одержуєте змогу не тільки сформувати свої здібності, але і досягти вершин професіоналізму, бути конкурентоздатним на модерному ринку праці. На даний час жоден захід обласного масштабу не відбувається без участі творчих колективів закладу, в яких студенти обіймають призові місця. На відміну від великої кількості учбових закладів України, тут вже декілька років підряд в повному обсязі здійснюється працевлаштування студентів.

Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського, ГУК ім. І. П. Котляревського

На даний час у Гадяцькому училищі культури вдало поєднуються усталені роками традиції з нововведеннями, що зумовлено модерними освітніми реаліями, зокрема Болонською угодою. До можливостей студентів - комфортні учбові аудиторії, модерно облаштований гуртожиток, матеріально-технічна структура, що відповідає сьогоднішнім потребам: комп'ютерний клас, Інтернет, бібліотека.

Але головне - безкоштовне навчання і до того ж - змога одержувати стипендію, яка на даний час нараховує 400 грн. Тому запрошуємо на навчання в заклад тих, хто мріє про сцену, хоче проявити свій креативний потенціал в танці або пісні, красномовному слові або віртуозної гри на інструменті, декоративно-прикладній творчості або в бібліотечній діяльності!

Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського

Напрями навчання ГУК ім. І.П. Котляревського

Гадяцьке училище культури ім. І. П. Котляревського здійснює навчання молодших фахівців за такими напрямами:

- Мистецтво;

- Культура.

Отже, Гадяцьке училище культури – це модерний заклад, який формує висококваліфікованих спеціалістів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!