Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Полтавської області \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області та їх рейтинг \ 40. Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

« Назад

Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая пропонує освіту для школярів, які закінчили 9-і, 11-і класи.

Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

Навчально-спеціалізований ранг: молодший фахівець.

Форма освіти: денна.

Переваги Полтавського бізнес-коледжу

- визначний диплом;

- диплом столичного університету на доступних фінансових засадах;

- комфортний вид оплати за навчання;

- плата вноситься кожного місяця, договір затверджується на увесь термін навчання;

- студенти закладу вступають без вступних екзаменів на ІІ курс Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю. Бугая.

ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

Кваліфікації Полтавського бізнес-коледжу:

- Фізична культура.

«Фізична культура» - функціональна частина структури загального виховання; спеціально здійснений процес, направлений на покращення здоров'я і опірності організму людини, всебічне формування її функцій і фізичних якостей, становлення важливих рухових умінь, здібностей і навичок.

Головними засобами фізичного виховання є фізичні вправи гімнастика, ігри, спорт, туризм, оздоровчі сили природи (сонце, повітря, вода і земля) та гігієнічні фактори, які застосовуються під час уроків фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчих уроків та спортивно-масової діяльності. Фізичне виховання проводиться в сукупності з інтелектуальним, моральним, естетичним і трудовим вихованням та освітою. В його основу утверджено вимоги всебічної підготовленості, що має бути відповідною сьогоднішнім запитам життя, праці і професійної роботи.

Фізичне виховання учнів здійснюється в таких видах:

- учбова діяльність;

- фізкультурно-оздоровча діяльність в режимі дня школи;

- позакласна діяльність з фізичної культури, спорту і туризму: індивідуальні заняття в домашніх умовах та за місцем проживання.

Студент приєднує майбутнє покоління і дорослих до видів роботи направлених на становлення здорового способу життя. Навчання молодших фахівців з фізичного виховання передбачає опанування ними, поруч із такими ґрунтовними предметами, як анатомія, фізіологія, гігієна, педагогіка, психологія, теорія і методика фізичної культури, предметів направлених на становлення особливостей менеджера, аніматора у фізичній культурі та спорті.

- Бухгалтерський облік в ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

Молодші фахівці кваліфікації «Бухгалтерський облік» є високоосвіченими спеціалістами у галузі бухгалтерського, податкового, фінансового, управлінського обліку. Вони володіють модерними методами аналізу господарських процесів та явищ, що здійснюються у вітчизняній економіці та роботі організацій усіх форм власності.

Фахівець з бухгалтерського обліку мусить бути готовим до активної креативної професійної та спеціальної роботи, яка б давала можливість прогресу суспільного становлення, вміти персонально здобувати нові знання, управляти та коригувати виконане. Він повинен вільно розмовляти державною мовою та високопрофесійно застосовувати одну з закордонних мов. Молодший фахівець з бухгалтерського обліку мусить уміти давати оцінку історичним та модерним процесам і питанням в житті держави, тенденції міжнародного розвитку, висувати новітні організаційно-господарські форми вирішення економічних проблем, виконувати свої функціональні обов'язки відповідно з потребами законодавства, мусить мати високі моральні особливості, здібності організаторської та управлінської роботи, уміти приймати професійні рішення з врахуванням їх соціальних наслідків.

Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая розкриє Вам таємниці:

- аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;

- як застосовувати бухгалтерську інформацію для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного значення;

- як управляти економічною та фінансовою службами організацій;

- податкової грамотності.

- Організація виробництва в ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

Молодший фахівець з організації виробництва – це спеціаліст з високим рівнем гуманітарного, соціально-економічного, математичного, природничо-наукового професійного та особливо практичного формування; особа, яка має потрібний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної роботи; володіє вмінням персонально продовжувати навчання.

Молодший фахівець мусить бути готовим до активної креативної професійної та соціальної роботи, яка б сприяла прогресу суспільного становлення; уміти персонально отримувати нові знання, управляти та коректувати зроблене, володіти високими моральними характеристиками; сприяти збільшенню продуктивності праці, дотримуватися режиму економії, здійснювати правила охорони оточуючого середовища.

Отримавши кваліфікацію менеджера, спеціалісти можуть правильно орієнтуватись в модерних ринкових відносинах, створювати власне підприємство, персонально обрати важливі напрямки становлення організації та високоефективно керувати її діяльністю.

- Створення програмного забезпечення в ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

Створення програмного забезпечення – одна з важливих кваліфікацій сьогоднішнього часу. Спеціаліст з даного напрямку професійно володіє мовами програмування для тестування і створення програм, орієнтується в будові та техніко-експлуатаційних особливостях електронно-обчислювальних машин та мереж, економіку, організацію і планування діяльності обчислювальних центрів.

Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Студенти, які здобувають освіту за даною кваліфікацією, одержують спеціальність технік-програміст.

Програмісти формують програмні дані загального назначення та високоспеціалізовані пакети прикладних програм.

Отже, Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая – це сучасний заклад, який завжди радий вам допомогти у виборі найкращої спеціальності в державі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!