Роздрукувати сторінку

Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки, ПКТ ПО

« Назад

Полтавський кооперативний технікум має І ранг кваліфікації.

Сертифікат МОН України АА № 902115 від 05.02.2004.

Форма власності – державна.

Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки, ПКТ ПО

Контакти ПКТ ПО

Адрес: 36000, м. Полтава, вул. Леніна, 9/17.

Тел. / факс: (05322) 7-23-69, 7-27-26.

Сайт: www.kooptex.at.ua.

Історія становлення ПКТ ПО

Полтавський кооперативний технікум сформований у 1957 році на основі торговельно-кооперативної школи. Зараз він є учбовим закладом споживчої кооперації регіону та включений до структури Полтавського учбового комплексу Укооспілка "Освіта".

За період свого становлення заклад вивчив приблизно 25 тисяч фахівців для системи споживчої кооперації та організацій і установ, які займаються підприємницькою роботою.

Заклад проводить прийом на навчання жителів України за цільовим направленням закладів, організацій, установ споживчої кооперації, а також на договірних умовах з організаціями, закладами інших форм власності, фізичними особами з повним відшкодуванням затрат.

ПКТ ПО

Матеріально-технічна структура Полтавського кооперативного технікуму

Для освіти в закладі сформована модерна матеріально-технічна структура, широкі аудиторії, кабінети, комп'ютерні класи, спортивні зали, гуртожиток на 250 чоловік, бібліотека з читальним залом, їдальнею, кафетерієм.

Студенти закладу мають змогу здобувати освіту у вищих учбових закладах III-IV рангів кваліфікації за зменшеною тривалістю навчання.

Учбові кабінети та класи обладнані модерним устаткуванням і технічними засобами навчання. Плідна увага надається діяльності студентів на комп'ютерах. Бібліотечний фонд кожного разу збільшується новою літературою.

До можливостей студентів:

- бібліотека з читальним залом;

- читальні зали;

- їдальня;

- студентське кафе;

- медичний пункт;

- гуртожиток.

Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки, ПКТ ПО

Студенти закладу здійснюють практику на різних організаціях, наприклад:

- Практика кваліфікації "Технологія харчування".

- У Полтаві: кафе "Блюз", кафе "Венеція", кафе-бар "Спліт", кафе-магазин "Полтавська здоба" (кондитерський цех).

- За межами Полтави: оздоровчий табір "Блакитна веселка" (смт. Кирилівка Запорізької обл.), Міжнародний дитячий центр "Артек" (смт. Гурзуф Ялта).

- Практика кваліфікації "Товарознавство та комерційна робота", напрямок "Товарознавство в митній галузі".

- Торгово-промислова палата, підрозділ декларування.

- Брокерська контора "Аргамак".

- ТОВ "Зовніштехсервіс".

Планується відкриття нової спеціальності.

У 2008 році в Укоопспілці та Полтавської облспоживспілці проведено семінар-нараду з питань покращення кадрової політики. На нарадах зазначалося, що в структурі споживчої кооперації значними темпами відкриваються якісно нові об'єкти торгівлі та ресторанного господарства, проводиться реконструкція підприємств заготівель і виробництва, кооперативних ринків, вводяться нові види побутових послуг, встановлюється нове технологічне обладнання, впроваджуються нові галузі виробництва та обслуговування. Політика становлення споживчої кооперації, відбору і розстановки кадрів передбачає заміщення посад певними спеціалістами з вищою основною та неповною вищою освітою, набір нових співробітників виключно з професійною освітою, формування резерву управлінських кадрів, впровадження структури конкурсного відбору співробітників.

Система споживчої кооперації регіону обслуговує в основному сільське населення, становить понад 45% жителів Полтавщини. За минулі роки збільшилася частина працюючої молоді з 24 до 28%, а на посадах керівників різних рівнів частка молоді з відповідною спеціальною освітою становить лише 42%, а серед спеціалістів - всього 34%.

Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки

Система споживчої кооперації Полтавської області має багатогалузевий характер і її подальший розвиток істотно збільшує потребу у фахівцях, що володіють знаннями і методами роботи операцій з власною нерухомістю, підготовкою до продажу або здачі в оренду нерухомості, купівлі і продажу нерухомості, купівлі і продажу власної нерухомості виробничо-технічного призначення, невиробничого призначення, реєстрації комерційних операцій для підприємств і організацій, здійснення операцій по страхуванню майна. Правління Полтавської облспоживспілки та керівництво технікуму прийняли рішення про формування спеціалістів спеціальності 5.03050802 "Оціночна робота".

Підготовка спеціалістів з кваліфікацією "Оціночна робота" в Полтавському кооперативному технікумі.

Освітня діяльність, підготовка спеціалістів з кваліфікації 5.03050802 "Оціночна робота" в технікумі визначається більш досконалими програмами, забезпеченням учбового процесу комп'ютерними та інноваційними технологіями навчання, з особливими потребами регіону і замовників. А основним замовником на формування спеціалістів є Полтавська облспоживспілка.

Підготовка кадрів по кваліфікації 5.03050802 "Оціночна робота" буде здійснюватися для споживчих товариств, районних споживчих товариств, для ревізійних комісій райспоживспілок для діяльності в централізованих бухгалтеріях, страхових компаніях, житлово-комунальних господарств. Спеціалісти-студенти зможуть діяти в агентствах нерухомості, податковій службі, у відділеннях банків на посадах експертів оцінювачів, страхових агентів, агентів з торгівлі майном, інспекторів, ревізорів, інспекторів з інвестицій, дилера цінних паперів, ріелтерів.

Отже, Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки - це сучасний заклад освіти, який завжди радо вітає нових студентів у своїх лавах і робить усе для того, щоб процес навчання був цікавим та захоплюючим.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!