Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Полтавської області \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області та їх рейтинг \ 47. Полтавський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ПРНЦ НУХТ

Полтавський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ПРНЦ НУХТ

« Назад

Полтавський регіональний навчально-науковий центр є окремим функціональним відділенням Національного університету харчових технологій.

Полтавський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ПРНЦ НУХТ

Історія становлення ПРНЦ НУХТ

За розпорядженням МОН України № 62 від 14.02.2001р. на основі Полтавського технікуму харчових технологій сформовано навчально-консультаційний центр у складі Українського державного університету харчових технологій. Після реорганізації Українського державного університету харчових технологій в Національний університет харчових технологій за указом Міністерства освіти і науки України № 64 від 03.04.2002р., Навчально-консультаційний центр здобув ім’я - Полтавський навчально-консультаційний центр НУХТ.

За постановою Міністерства освіти і науки України № 278 від 04.04.2007р. Учбово-консультаційний центр змінено у Полтавський заочний підрозділ НУХТ.

За розпорядженням Національного університету харчових технологій №17 від 27 лютого 2013р. Полтавський заочний підрозділ Національного університету харчових технологій далі почали іменувати як Полтавський регіональний навчально-науковий центр НУХТ.

Полтавський регіональний навчально-науковий центр НУХТ функціонує за сертифікатом основного учбового закладу, який виданий МОН України від 16.10.2012р. серія АД № 073002 з додатком по окреме функціональне відділення.

У 2004 році здійснився перший випуск фахівців за навчально-спеціалізованим рангом «бакалавр», а у 2005 році – за навчально-спеціалізованим рангом «спеціаліст».

ПРНЦ НУХТ

Учбово-виховна діяльність ПРНЦ НУХТ

Учбову-виховну діяльність здійснюють професорсько-педагогічний колектив Національного університету харчових технологій, високоосвічені педагоги Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, визначних учбових закладів 3-4 рангів кваліфікації м. Полтава, у тому числі професорів, докт. наук – 4, доцентів, канд. наук – 26, педагогів закладу – 31.

Формування спеціалістів у ПРНЦ НУХТ здійснюється за програмами навчально-спеціалізованого рангу «бакалавр» з кваліфікацій:

- «Харчові технології та інженерія»;

- «Машинобудування»;

- «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», за програмами навчально-спеціалізованого рангу «фахівець» з кваліфікацій:

-- «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»;

-- «Технології зберігання, консервування та переробки молока»;

-- «Устаткування переробних і харчових виробництв»;

-- «Автоматизоване керівництво технологічними процесами».

Полтавський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ПРНЦ НУХТ

Прийом вступників на освіту на перший курс (зі зменшеною тривалістю навчання) осіб, які отримали навчально-спеціалізований ранг молодшого фахівця, для одержання освітньо-спеціального рівня бакалавра за рахунок фізичних та юридичних осіб відбувається за суміжними кваліфікаціями.

На сьогоднішній день чисельність студентів нараховує 222 особи, переважна більшість із них - студенти Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, навчання в якому здійснюється за інтегрованими учбовими планами, зареєстрованими в Національному університеті харчових технологій. Таке навчання спеціалістів надає змогу сформувати більш освічених спеціалістів з вищою освітою. Крім того поміж студентів є учні Лохвицького технологічного технікуму ПДАА та коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ (м. Харків).

Велика кількість студентів Полтавського регіонального учбово-наукового центру НУХТ діють в організаціях харчової та переробної промисловості і є жителями Полтавської області.

Беручи до уваги територіальне розташування ПРНЦ НУХТ, студенти закладів мають змогу за місцем проживання здобувати освіту без відриву від виробництва у вищому учбовому закладі 4-го рангу кваліфікації і одержати дипломи за навчально-спеціалізованим рангом «бакалавр» та «спеціаліст».

Така форма навчання і здійснення учбового процесу є ефективною і відповідає рівню ступеневого формування спеціалістів з вищою освітою.

Полтавський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій

Матеріально-технічна структура ПРНЦ НУХТ

Полтавський РНЦ НУХТ для проведення учбового процесу застосовує високо розвинену матеріально-технічну структуру Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, який 5 жовтня 2010р. відзначав 80-річний ювілей. З року в рік за рахунок заочного підрозділу здійснюється збільшення лабораторій та класів новими обладнаннями та устаткуванням. Сформовано комп’ютерний кабінет, обладнаний комп’ютерною технікою останнього покоління, застосовується модерне програмне забезпечення, клас під’єднано до мережі Internet, модерна лабораторія виробництва молочних продуктів. Високоефективно впроваджуються телекомунікаційні технології в учбовий процес. Куплено устаткування та облаштовано кабінет для дистанційного здійснення лекцій визначними науковцями НУХТ в режимі on-line. Студенти заочного підрозділу активно діють на лекціях в режимі on-line з ґрунтовних та фахових предметів.

За 12 років становлення Полтавського регіонального навчально-наукового центру НУХТ збільшено бібліотечний фонд, який нараховує понад 83340 екземплярів довідкової, методично-наукової та освітньої літератури. Кожного разу відбувається передплата на фахові періодичні видання. Студенти ПРНЦ НУХТ мають можливість користуватися учбовою літературою з фонду технікуму, діяти у читальній залі бібліотеки, а також використовувати учбову літературу бібліотеки НУХТ через мережу Internet. Кожної суботи на протязі семестру педагоги здійснюють консультації з предметів до виконання домашніх контрольних робіт, курсових та дипломних проектів (робіт).

Полтавський регіональний навчально-науковий центр НУХТ застосовує для необхідностей студентів та педагогів гуртожиток, їдальню Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ.

Отже, ПРНЦ НУХТ – це модерний заклад, який здійснює навчання за затребуваними спеціальностями, роблячи своїх студентів високоосвіченими спеціалістами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!