Роздрукувати сторінку

Полтавська державна аграрна академія, ПДАА

« Назад

Полтавська державна аграрна академія має IV рівень кваліфікації. Далеко не всі заклади Полтави можуть похвалитися настільки серйозним і основним набором знань, які надаються студентам. Фахівці ПДАА високо цінуються як у нас в країні, так і в інших державах. Академія неодноразово удостоювалася різних премій, і ставала лауреатом міжнародних конкурсів і різних рейтингів. До складу ПДАА входить 7 підрозділів, на яких навчають спеціалістів з різних напрямків. Студенти, які вступили в Полтавську державну аграрну академію, можуть розраховувати на гуртожиток, університет пропонує можливість відпочити в профілакторії. Не можна не виділити і активне громадське та спортивне життя університету.

Полтавська державна аграрна академія, ПДАА

Контакти ПДАА

Адреса: м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Телефон: 8 (0532) 22-28-39, 50-25-14.

URL: http://www.pdaa.com.ua.

Напрями навчання ПДАА

- Медицина та ветеринарія;

- Аграрне, лісове, рибне господарство;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Інші.

ПДАА

Історія становлення Полтавської державної аграрної академії

Історія Академії черпає свій початок в 1920 році, коли був відкритий факультет городництва і садівництва при Хмар робочої школі. Сьогодні ВУЗ має 4-у ступінь акредитації і здійснює ступеневу підготовку фахівців.

Сьогодні тут здобувають освіту понад 14 000 студентів.

Структурним підрозділом ВУЗу є також ліцей, випускникам якого надаються пільги при вступі в Академію.

Освітній процес створюють 485 осіб професорсько-педагогічного колективу, серед яких 5 академіків, 232 доценти та канд. наук, 17 заслужених працівників сільського господарства, науки і техніки, освіти, фізичної культури і спорту.

Матеріально-технічна структура Академії – це 5 учбових приміщень, освітньо-виробничі майстерні, 25 комп'ютерних кабінетів, віварій для утримання аграрних тварин, ветеринарні клініки, спортивний комплекс, мовний центр, санаторій-профілакторій, народний музей, інформаційний центр, 6 гуртожитків, їдальня, 4 буфету.

У рамках виховної роботи діють танцювальний, хоровий та музичний колективи. Студенти мають змогу займатися різними видами спорту: волейболом, футболом, шахами, боксом. Активно розвиваються науково-практичні гуртки, на засіданнях яких застосовуються новітні технології і методи навчання, сучасне мультимедійне та програмне обладнання. Студенти приймають участь у роботі Українського реєстрового козацтва.

Академія успішно займається міжнародною діяльністю. Студенти мають змогу здійснювати практику в Польщі, Угорщині, Великобританії, Данії, Франції, Норвегії, Фінляндії, Канаді, США. Щорічно на базі Академії проводяться конференції міжнародного масштабу. Педагогічні робітники Академії збільшують свою спеціалізацію і проводять дослідження у вищих учбових закладах Німеччини, Австрії, Нідерландів, Ірландії, Росії, США.

Вже майже 90 років ПДАА готує висококваліфікованих фахівців, затребуваних не лише в Україні, але і за рубежем. Ректор ПДАА сьогодні – доктор аграрних наук, професор Писаренко Віктор Миколайович.

Полтавська державна аграрна академія, ПДАА

Сьогодні навчання спеціалістів за очною та заочною формою навчання наступних освітньо-спеціалізованих рангів: бакалавр, спеціаліст, магістр ведеться на наступних факультетах:

Агрономічний факультет ПДАА:

Кваліфікація:

- «Агрономія» (спеціалізація: насінництво; моніторинг та відтворення родючості фунту; еколого-економічне рослинництво).

Факультет ветеринарної медицини ПДАА:

Кваліфікація:

- «Ветеринарна медицина» (спеціалізація: біотехнологія в ветеринарії).

Факультет економіки і менеджменту ПДАА:

Кваліфікації:

- «Економіка підприємства»;

- «Менеджмент організацій» (спеціалізація: аграрний менеджмент; менеджмент на ринку товарів і послуг; менеджмент персоналу; менеджмент зв'язків з громадськістю).

Інженерно-технологічний факультет ПДАА:

Кваліфікації:

- «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Факультет механізації аграрного господарства ПДАА:

Кваліфікація:

- «Механізація аграрного господарства» (спеціалізація: технічний сервіс; механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; механізація рослинництва).

Факультет обліку та фінансів ПДАА:

Кваліфікації:

- «Облік і аудит» (спеціалізація: облік і аудит у фінансово-кредитних установах і організаціях);

- «Фінанси».

Полтавська державна аграрна академія

Матеріально-технічна структура академії постійно вдосконалюється. Заняття у студентів сьогодні проходять в 4 учбових приміщеннях, у навчально-виробничих майстернях, спортивному комплексі, а також в розпорядженні академії знаходиться віварій для утримання аграрних тварин, ветеринарні клініки, бібліотека.

Перепідготовка і збільшення спеціалізації спеціалістів відбувається за базовими напрямами формування з ліцензованим обсягом 800 осіб, кожного року збільшують кваліфікацію 450-500 і проходять перепідготовку 120-150 керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств. Вчені академії здійснюють активну науково-дослідницьку діяльність в різних областях сільськогосподарського виробництва: створення генетичних і біологічних основ селекції високопродуктивних сортів озимої пшениці; формування високопродуктивних заводських типів і спеціалізованих ліній аграрних тварин на основі технологічних, селекційно-генетичних і біохімічних параметрів; економічних проблем ресурсовикористання і енергоспоживання в агропромисловому комплексі, біологічної та агроекологічної систем землеробства.

Загальна чисельність ПЕОМ на факультетах академії 227, в тому числі сучасних більше 160. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одиницю сучасних ПЕОМ, - 13,8. Організований редакційно-видавничий центр "Terra". Триває будівництво навчально-лабораторного корпусу площею більше 11 тис. кв. м., перша черга якого площею біля 4000 кв. м. введений 15 жовтня 2000 р.

У Вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, аспірантура, докторантура, післядипломна освіта, хороший викладацький склад.

Всіх абітурієнтів, які бажають покращити свої знання, академія запрошує на підготовчі курси, які проводяться на платній основі. Слухачі отримають так само досвід у навчанні у ВУЗі, проходять адаптацію, дізнаються про спеціальності. На дні відкритих дверей, які проводяться академією кілька разів у році, можна дізнатися про правила вступу, напрями підготовки, отримати інформацію про надання допомоги у працевлаштуванні та перспективи в подальшій роботі.

Територія академії огороджена і має зону безкоштовного Wi-Fi.

Університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з навчальними закладами, фермерськими господарствами, сільськогосподарськими школами інших країн: Австрії, Данії, Німеччині, Великобританії, Франції, Швеції.

Велика увага в академії приділяється спортивно-масовій роботі, причому заняття з фізкультури проводяться до п'ятого курсу з щотижневою завантаженістю студентами чотири години фізичної підготовки, студенти із задоволенням беруть активну участь у проведених в академії спартакіадах, першостях з різних видів спорту.

Випускники ПДАА по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Отже, ПДАА – це сучасний заклад освіти, який надає міцні знання зі всіх сфер життєдіяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!