Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Полтавської області \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області та їх рейтинг \ 13. Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", ППК НТУ ХПІ

Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", ППК НТУ ХПІ

« Назад

Нині Полтавський політехнічний коледж - один із найвідоміших вищих учбових закладів I-II рангів кваліфікації Полтавської області, керівником якого є Рискін Валерій Аркадійович - директор сформованого і чітко відкоректованого освітнього процесу.

Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", ППК НТУ ХПІ

Загальна інформація ППК НТУ ХПІ

Полтавський політехнічний коледж сертифікований як учбовий заклад I рангу кваліфікаціями за напрямами: "Створення програмного забезпечення", "Монтаж і використання електрообладнання організацій і цивільних структур", "Виготовлення електроосвітлювальних засобів і установок", "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях". Проводить формування спеціалістів за двома формами навчання: очною та заочною.

Заклад проводить набір студентів, які здобувають освіту за кошти державного бюджету, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.

У закладі здобуває освіту понад тисячу студентів. До їх можливостей - учбове приміщення з модерно облаштованими класами і аудиторіями, комп'ютерні кабінети, виробничі майстерні, бібліотека, спортивний та актовий зали, гуртожиток.

Освіта студентів за кваліфікацією "Монтаж і використання електрообладнання організацій і цивільних структур" проводить циклова комісія напрямку "Монтаж і використання електрообладнання організацій і цивільних структур", якою керує Палагута Н. П.

Немає жодної галузі праці людини, де б не використовувалася електроенергія. В промисловості, в установах, у побуті, аграрному господарстві - всюди потрібно монтувати, обслуговувати, використовувати, налагоджувати, управляти важкою побутовою технікою, електроустаткуванням.

ППК НТУ ХПІ

ППК НТУ ХПІ здійснив формування фахівців зазначеної кваліфікації з 1961 року. На протязі усього терміну навчання студенти працюють з модерними ПЕОМ. У комп'ютерних кабінетах здійснюються практичні заняття, проводяться розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також фундаментальних і спеціальних предметів.

Студентам надається спеціалізація молодшого фахівця-електрика, який сформований для професійної роботи з монтажу, налагодження, використання, ремонту і випробування електроустаткування. Студенти мають змогу діяти на електростанціях, на різного роду перетворювальних підстанціях; в електричних мережах різного напруги, де є складна побутова техніка та електроустаткування.

Беручи до уваги потреби часу і організацій, коледж з 1968 року розпочав формування спеціалістів за кваліфікацією "Виробництво електроосвітлювальних засобів і обладнань", випускну циклову комісію якою керує Мелащенко С. І.

Студенти цієї кваліфікації одержують знання технічного спеціаліста з електротехніки і застосовують їх у майбутній професійній роботі з виробництва та використання джерел світла, проектування, монтажу та використання освітлювальних, рекламних, світлосигнальних установок різноманітного значення, зі створення скловиробів.

Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", ППК НТУ ХПІ

Після завершення освіти студентам надається спеціалізація "технічний спеціаліст з електротехніки". Художниками світу можна назвати студентів-світлотехніків.

На даний час для промисловості Полтавщини найбільш необхідними спеціалістами є студенти кваліфікації "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях". Освіту проводить циклова комісія кваліфікації "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних установках", якою керує Гордєєва Т. В.

За період навчання студенти ППК НТУ ХПІ одержують професійну підготовку з нарисної геометрії, комп'ютерної графіки, міцні знання і здібності програмування, практичні уміння діяльності на верстатах з ЧПУ, комп'ютерного проектування технологічної оснастки.

Студенти ППК НТУ ХПІ діють в організаціях чи установах, які мають металообробку, техніками-технологами, програмістами, конструкторами, обіймають інженерно-технічні місця.

Розпочинаючи з 50-х років минулого віку, для початку повільними темпами, а зараз дуже стрімко формується молода сфера науки і техніки - електронно-обчислювальні машини і структури.

Опановуючи попит промислових організацій різноманітних форм власності, установ та організацій, заклад в 2000 році створив підрозділ за кваліфікацією "Створення програмного забезпечення" і єдиний в регіоні формує спеціалістів за цією спеціальністю. Оволодіти майбутню спеціальність студенти мають змогу у модерних комп'ютерних класах, де здійснюються лабораторні та практичні заняття.

Практичні уміння відпрацьовуються не лише в умовах закладу, але і на підприємствах м. Полтави. Разом з високоосвіченими педагогами навчають студентів за цією спеціальністю педагоги-початківці предметної комісії під управлінням її голови Денисенко Л. М.

Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Після завершення навчання молоді фахівці - техніки-програмісти мають можливість впроваджувати самі стандартні пакети обслуговуючих програм, формувати і запроваджувати їх у різноманітні галузі роботи, в тому числі за персональними замовленнями, програми для обліку матеріальних цінностей на складах та підприємствах, довідкові підручники для навчання і обслуговування клієнтів.

Крім високоспеціальних знань, всі студенти Полтавського політехнічного коледжу додатково одержують робітничі кваліфікації за певними напрямами під час здійснення виробничої практики, а також за їх бажанням можуть одержати додаткову спеціалізацію "оператор комп'ютерного набору", водійські права.

Становлення практичної підготовки студентів здійснюється під час проходження освітньої, виробничої і переддипломної практики.

Полтавський політехнічний коледж ХПІ здійснює навчання молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Електротехніка і електромеханіка.

Отже, ППК НТУ ХПІ – це сучасний заклад, який завжди радо вітає у своїх лавах талановитих, креативних учнів загальноосвітніх шкіл, які прагнуть продовжити навчання і здобути конкурентоздатну професію.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!