Роздрукувати сторінку

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, КУЕІТУ

« Назад

Коли абітурієнти обирають навчальний заклад, то важлива увага приділяється спеціальностям та престижності ВУЗу. Деякі навчальні заклади не дають належної освіти. Тому, якщо ви бажаєте не просто отримати корочку диплома, а справді придбати професію, тоді ми чекаємо вас в Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, КУЕІТУ

У Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління у вас буде можливість отримати вищу освіту, завдяки якій Ви знайдете високооплачувану роботу. Викладачі КУЕІТУ регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, у відповідності з усіма законодавчо встановленими нормами і вимогами вони підтверджують свій рівень професійної підготовки. Зверніть увагу, що в КУЕІТУ працюють тільки висококваліфіковані викладачі, які впроваджують нові методи і принципи навчання. Завдяки постійній самоосвіті викладацького персоналу у Вузі встановлені особливі взаємини між викладачем і студентами.

Вступаючи в Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ви отримуєте можливість стати справжнім практикуючим фахівцем. Усі студенти проходять практику за своєю спеціальністю і, захищаючи свій дипломний проект, підтверджують знання, отримані за роки навчання.

Контакти КУЕІТП

Адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пролетарська, 24/37.

Телефон: 8 (05366) 3-30-38, 3-31-13, 3-62-95.

URL: http://www.kueitu.com.

Напрями навчання КУЕІТУ

- Біологія та екологія;

- Журналістика та видавнича діяльність;

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Транспорт;

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

КУЕІТУ

Це вищий навчально-науковий заклад відкрито в грудні 1992 року, ставши при цьому одним із перших ВНЗ недержавної форми власності. Сьогодні ВУЗ крім надання навчальних послуг, широко займається науково-дослідницькою діяльністю.

Сьогодні в Університеті здобувають освіту більше 4000 студентів. Ефективний навчальний процес забезпечує штат з більш ніж 160 викладачів на 14 кафедрах. 70% викладацького складу мають наукові звання кандидатів і докт. наук, доцентів та професорів.

Факультети КУЕІТУ

- Гуманітарний:

-- Переклад.

-- Видавнича діяльність та редагування.

- Економічний:

-- Менеджмент організацій і адміністрування.

-- Облік і аудит.

-- Маркетинг.

- Комп'ютерних технологій:

-- Інформаційні управляючі технології і системи.

-- Комп'ютеризовані структури управління та автоматика.

-- Дизайн.

- Інженерний:

-- Екологія та охорона природнього середовища.

-- Автомобілі та автомобільне господарство.

-- Післядипломної освіти і збільшення спеціалізації.

- Довузівського формування.

В структуру Університету входить Криворізький інститут та аспірантура, в якій можна продовжити навчання за однією з 6 спеціальностей.

Наукова діяльність Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління

Учбовий заклад видає журнал наукової спрямованості «Нові технології».

Напрями науково-дослідних робіт:

- Дослідження способів високоефективного застосування відходів промислового виробництва і ТЕС.

- Покращення технологій виробництва сонячних панелей на базі арсеніду галію і кремнію.

- Створення вібраційних методів діагностики технічного стану автомобілів із застосуванням спектральних характеристик.

- Покращення вузлів і агрегатів великотоннажних автомобілів.

- Створення автоматизованих комплексів екологічного моніторингу навколишнього середовища.

- Розробка багаторівневих автоматизованих структур керування виробництвом злитків монокристалічного кремнію великого діаметра.

Університет публікує фаховий науковий журнал "Нові технології".

В закладі створена аспірантура за кваліфікаціями:

- автоматизація процесів управління;

- інформаційні технології;

- технологія, устаткування та виготовлення електронної техніки;

- автомобілі та трактори;

- екологічна безпека;

- економіка та управління підприємствами.

При закладі діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за кваліфікацією:

- Технологія, устаткування та виготовлення електронної техніки;

- Інформаційні технології.

В університеті створені всі умови для морального становлення та фізичного формування студентів, а професорсько-педагогічний колектив надає допомогу молоді стати кваліфікованими фахівцями, патріотами України.

У ВНЗ ведеться підготовка фахівців очної форми навчання наступних освітньо-спеціалізованих рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

ВНЗ сьогодні оснащений модерною комп'ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет.

Отже, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління - це вищий навчально-науковий заклад, який формує фахівців різноманітних галузей і проводить широку науково-дослідницьку діяльність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!