Роздрукувати сторінку

Комп'ютерні предмети

Медична інформатика

Поява у системі підготовки кадрів предмета Медична інформатика зумовлена викликами сьогодення, що полягають у необхідності впровадження інноваційних інновацій у систему роботи з даними медичного характеру.

Медична інформатика – це:

1) предмет, що досліджує використання інформаційних технологій з метою обробки медичної інформації;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання медичних даних;

3) курс, що займається вивченням програм, призначених автоматизації процесу створення й оброблення медичних документів;

4) дисципліна, яка вивчає методологію впровадження сучасних методів роботи з інформацією у медичну галузь;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування засобів опрацювання даних у медичній галузі.

Курс-Медична-інформатика

Будь-яка медична інформація...


Мережеві операційні системи

Організація доступу користувачів до ресурсів мережі, оптимізацію взаємодії між апаратною і програмною складовою частинами вивчає дисципліна Мережеві операційні системи. Предметом вивчення курсу Мережеві операційні системи є мережеві ресурси, які є у доступі користувача, а об’єктом – операційні системи, що гарантують цей доступ.

Мережеві операційні системи - це навчальна дисципліна, яка досліджує можливості операційних систем, які забезпечують роботу користувача з мережевими ресурсами.

Курс-Мережеві-операційні-системи

Мережеві операційні системи – це прикладне програмне забезпечення...


Методи та моделі управління ризиками

Методи та моделі управління ризиками– навчальна дисципліна, що займається вивченням методології та практики управління ризиками.

Методи та моделі управління ризиками– це предмет, що займається підбором й апробацією методів та розробкою моделей, спрямованих на зведення до мінімуму можливих ризиків у діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-методи-та-моделі-управління-ризиками

Ризик – це небезпека...


Методи та системи розпізнавання образів

Методи та системи розпізнавання образів – навчальна дисципліна, яка вивчає програмне забезпечення, призначене для зчитування, порівняння та інтерпретації зображень або відеоінформації.

Методи та системи розпізнавання образів – це предмет, що досліджує методику та технологію співставлення образної інформації.

Курс-Методи-та-системи-розпізнавання-образів

Актуальність предмета...


Методи штучного інтелекту

Методи штучного інтелекту – навчальна дисципліна, яка займається вивченням систем штучного інтелекту для вирішення практичних завдань життєдіяльності людини.

Методи штучного інтелекту – це предмет, що вивчає особливості побудови й функціонування систем штучного розуму, ідентичних інтелекту людини.

Курс-Методи-штучного-інтелекту

Термінологічну базу предмета...


Мови програмування

Мови програмування – навчальна дисципліна, яка займається вивченням системи командних позначень для опису алгоритмів.

Мови програмування – наука про створення і застосування штучних команд для задавання певного режиму роботи програмного забезпечення.

Курс-Мови-програмування

Мови програмування – це предмет...


Моделі та структури даних

Моделі та структури даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методології розробки моделей та структурування даних.

Моделі та структури даних – це предмет, що займається дослідженням шляхів можливого моделювання об’єкт даних і їх структурування залежно від специфіки діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-моделі-та-структури-даних

Модель даних – це...


Моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення моделей бізнесової діяльності.

Моделювання бізнес-процесів – це предмет, що досліджує способи розробки можливих варіантів послідовності дій конкретного суб’єкта бізнесу.

Курс-Моделювання-бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – це курс...


Моделювання економіки

Моделювання економіки – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію створення економічних систем.

Моделювання економіки – це предмет, що досліджує засоби та способи побудови моделей економічних систем.

Курс-Моделювання-економіки

Актуальність моделювання економіки зумовлена тим...


Моделювання систем передачі даних

Моделювання систем передачі даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів, прийомів і способів розробки систем передавання інформації.

Моделювання систем передачі даних – це предмет, що досліджує методологію моделювання систем передавання інформації.

Курс-моделювання- систем-передачі-даних

Моделювання систем передачі даних – це курс...


Моніторинг інформаційних технологій

Моніторинг інформаційних технологій – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методології та результативності впровадження інформаційних технологій у певний напрям діяльності суб’єкта господарювання.

Моніторинг інформаційних технологій – наука про дослідження ефективності упровадження інформаційних технологій у динаміці.

Курс-Моніторинг-інформаційних-технологій

Моніторинг інформаційних технологій – це предмет...


Мультимедійні технології у фаховій діяльності

Мультимедійні технологій у фаховій діяльності – навчальна дисципліна, яка займається пошуком можливостей використання засобів мультимедіа у професійній діяльності людини.

Мультимедійні технології у фаховій діяльності – наука про способи застосування інформаційних технологій для виконання поточних завдань функціонування певного суб’єкта господарювання.

Курс-Мультимедійні-технології-у-фаховій-діяльності

Мультимедійні технології у фаховій діяльності – це предмет...


Нейромережеві системи в управлінні

Нейромережеві системи в управлінні – навчальна дисципліна, що займається вивченням можливостей впровадження систем, заснованих на штучному інтелекту в процес управління підприємством, установою, організацією.

Нейромережі – це сукупність пристроїв і засобів, що імітують роботу головного мозку людини.

Нейромережі – це вид інформаційних мереж, принцип роботи яких повторює мисленні процеси людини.

Курс-нейромережеві-системи-в-управлінні

Нейромережі складаються з...


Нечіткі множини та нечітка логіка

Нечіткі множини та нечітка логіка – навчальна дисципліна, яка вивчає розробку програмного забезпечення, призначеного для роботи з множинами і логічними твердженнями, для яких не передбачено однозначної відповіді чи результату.

Нечіткі множини та нечітка логіка – це предмет, що охоплює математико-логічні й програмно-прикладні операції над множинами і логічними твердженнями.

Курс-Нечіткі-множини-та-нечітка-логіка

Нечіткі множини та нечітка логіка – це курс...


Нові комп’ютерні технології

Поява у системі підготовки кадрів предмета Нові комп’ютерні технології зумовлена подальшим стрімким процесом появи інноваційних засобів для роботи з різними видами інформації, безупинною розбудовою інформаційного суспільства і розширення ІТ-сфери людської діяльності.

Нові комп’ютерні технології – це:

1) предмет, що досліджує використання сучасних інформаційних технологій для роботи з інформаційним ресурсом користувача;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання інформаційних даних із використанням сучасних способів і засобів;

3) курс, що займається вивченням специфіки впровадження інформаційних інновацій у діяльність людини;

4) дисципліна, яка вивчає методологію застосування новітніх інформаційних технологій з метою досягнення оптимального результату діяльності суб’єкта господарювання;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування сучасних способів і засобів роботи з інформацією.

Курс-Нові-комп'ютерні-технології

Предметом вивчення курсу...