Роздрукувати сторінку

Комп'ютерні предмети

Медична інформатика

Поява у системі підготовки кадрів предмета Медична інформатика зумовлена викликами сьогодення, що полягають у необхідності впровадження інноваційних інновацій у систему роботи з даними медичного характеру.

Медична інформатика – це:

1) предмет, що досліджує використання інформаційних технологій з метою обробки медичної інформації;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання медичних даних;

3) курс, що займається вивченням програм, призначених автоматизації процесу створення й оброблення медичних документів;

4) дисципліна, яка вивчає методологію впровадження сучасних методів роботи з інформацією у медичну галузь;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування засобів опрацювання даних у медичній галузі.

Курс-Медична-інформатика

Будь-яка медична інформація...


Мережеві операційні системи

Організація доступу користувачів до ресурсів мережі, оптимізацію взаємодії між апаратною і програмною складовою частинами вивчає дисципліна Мережеві операційні системи. Предметом вивчення курсу Мережеві операційні системи є мережеві ресурси, які є у доступі користувача, а об’єктом – операційні системи, що гарантують цей доступ.

Мережеві операційні системи - це навчальна дисципліна, яка досліджує можливості операційних систем, які забезпечують роботу користувача з мережевими ресурсами.

Курс-Мережеві-операційні-системи

Мережеві операційні системи – це прикладне програмне забезпечення...


Методи та моделі управління ризиками

Методи та моделі управління ризиками– навчальна дисципліна, що займається вивченням методології та практики управління ризиками.

Методи та моделі управління ризиками– це предмет, що займається підбором й апробацією методів та розробкою моделей, спрямованих на зведення до мінімуму можливих ризиків у діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-методи-та-моделі-управління-ризиками

Ризик – це небезпека...


Методи та системи розпізнавання образів

Методи та системи розпізнавання образів – навчальна дисципліна, яка вивчає програмне забезпечення, призначене для зчитування, порівняння та інтерпретації зображень або відеоінформації.

Методи та системи розпізнавання образів – це предмет, що досліджує методику та технологію співставлення образної інформації.

Курс-Методи-та-системи-розпізнавання-образів

Актуальність предмета...


Методи штучного інтелекту

Методи штучного інтелекту – навчальна дисципліна, яка займається вивченням систем штучного інтелекту для вирішення практичних завдань життєдіяльності людини.

Методи штучного інтелекту – це предмет, що вивчає особливості побудови й функціонування систем штучного розуму, ідентичних інтелекту людини.

Курс-Методи-штучного-інтелекту

Термінологічну базу предмета...


Мови програмування

Мови програмування – навчальна дисципліна, яка займається вивченням системи командних позначень для опису алгоритмів.

Мови програмування – наука про створення і застосування штучних команд для задавання певного режиму роботи програмного забезпечення.

Курс-Мови-програмування

Мови програмування – це предмет...


Моделі та структури даних

Моделі та структури даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методології розробки моделей та структурування даних.

Моделі та структури даних – це предмет, що займається дослідженням шляхів можливого моделювання об’єкт даних і їх структурування залежно від специфіки діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-моделі-та-структури-даних

Модель даних – це...


Моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення моделей бізнесової діяльності.

Моделювання бізнес-процесів – це предмет, що досліджує способи розробки можливих варіантів послідовності дій конкретного суб’єкта бізнесу.

Курс-Моделювання-бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – це курс...


Моделювання економіки

Моделювання економіки – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію створення економічних систем.

Моделювання економіки – це предмет, що досліджує засоби та способи побудови моделей економічних систем.

Курс-Моделювання-економіки

Актуальність моделювання економіки зумовлена тим...


Моделювання систем передачі даних

Моделювання систем передачі даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів, прийомів і способів розробки систем передавання інформації.

Моделювання систем передачі даних – це предмет, що досліджує методологію моделювання систем передавання інформації.

Курс-моделювання- систем-передачі-даних

Моделювання систем передачі даних – це курс...


Моніторинг інформаційних технологій

Моніторинг інформаційних технологій – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методології та результативності впровадження інформаційних технологій у певний напрям діяльності суб’єкта господарювання.

Моніторинг інформаційних технологій – наука про дослідження ефективності упровадження інформаційних технологій у динаміці.

Курс-Моніторинг-інформаційних-технологій

Моніторинг інформаційних технологій – це предмет...


Мультимедійні технології у фаховій діяльності

Мультимедійні технологій у фаховій діяльності – навчальна дисципліна, яка займається пошуком можливостей використання засобів мультимедіа у професійній діяльності людини.

Мультимедійні технології у фаховій діяльності – наука про способи застосування інформаційних технологій для виконання поточних завдань функціонування певного суб’єкта господарювання.

Курс-Мультимедійні-технології-у-фаховій-діяльності

Мультимедійні технології у фаховій діяльності – це предмет...


Нейромережеві системи в управлінні

Нейромережеві системи в управлінні – навчальна дисципліна, що займається вивченням можливостей впровадження систем, заснованих на штучному інтелекту в процес управління підприємством, установою, організацією.

Нейромережі – це сукупність пристроїв і засобів, що імітують роботу головного мозку людини.

Нейромережі – це вид інформаційних мереж, принцип роботи яких повторює мисленні процеси людини.

Курс-нейромережеві-системи-в-управлінні

Нейромережі складаються з...


Нечіткі множини та нечітка логіка

Нечіткі множини та нечітка логіка – навчальна дисципліна, яка вивчає розробку програмного забезпечення, призначеного для роботи з множинами і логічними твердженнями, для яких не передбачено однозначної відповіді чи результату.

Нечіткі множини та нечітка логіка – це предмет, що охоплює математико-логічні й програмно-прикладні операції над множинами і логічними твердженнями.

Курс-Нечіткі-множини-та-нечітка-логіка

Нечіткі множини та нечітка логіка – це курс...


Нові комп’ютерні технології

Поява у системі підготовки кадрів предмета Нові комп’ютерні технології зумовлена подальшим стрімким процесом появи інноваційних засобів для роботи з різними видами інформації, безупинною розбудовою інформаційного суспільства і розширення ІТ-сфери людської діяльності.

Нові комп’ютерні технології – це:

1) предмет, що досліджує використання сучасних інформаційних технологій для роботи з інформаційним ресурсом користувача;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання інформаційних даних із використанням сучасних способів і засобів;

3) курс, що займається вивченням специфіки впровадження інформаційних інновацій у діяльність людини;

4) дисципліна, яка вивчає методологію застосування новітніх інформаційних технологій з метою досягнення оптимального результату діяльності суб’єкта господарювання;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування сучасних способів і засобів роботи з інформацією.

Курс-Нові-комп'ютерні-технології

Предметом вивчення курсу...


Адміністрування мережевих ресурсів

Адміністрування мережевих ресурсів – це забезпечення безперебійної роботи серверів, організація мережевої безпеки та приведення мережевих ресурсів у відповідність з їх цілями.

Дисципліна Адміністрування мережевих ресурсів дає студентам знання в області розв’язання комплексу задач з управління роботою комп’ютерами, мережевими ресурсами та іншими мережевими пристроями, захистом даних, доступом до ресурсів, встановленням та оновленням системного та прикладного програмного забезпечення.

адміністрування

Предмет дисципліни...


Дилінгові інформаційні системи

Дилінгові інформаційні системи – це сукупність технологій за допомогою яких проводяться дилінгові операції на фінансовому ринку, на якому дилери укладають угоди один з одним.

Навчальна дисципліна Дилінгові інформаційні системи дає студентам знання в області однієї зі складових сучасної інфраструктури фінансового ринку дилінгових операцій, які здійснюються за допомогою дилінгових інформаційних систем.

дилінг

Предметом дисципліни...


Електронні системи

Електронні системи – це будь-який електронний блок, вузол, прилад або комплекс таких приладів, що здійснює обробку інформації, як сукупність електронних компонентів.

Дисципліна Електронні системи дає студентам знання в області створення програмного забезпечення для електронних систем, комп’ютерного аналізу і моделювання, атестації та сертифікації електронних пристроїв і систем різноманітного призначення. Перевагами навчальної дисципліни Електронні системи є універсальність і гнучкість їх професійної підготовки, висока потреба у фахівцях такого профілю, що забезпечує їх працевлаштування в найрізноманітніших галузях промисловості. Як наслідок, вивчення курсу Електронні системи є не найпростішим, але одним з цікавих занять.

автоматизована-електронна-система

Предмет дисципліни...


Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки – це галузь знань, що об’єднує в собі різноманітні комп’ютерні дисципліни, включаючи також теоретичні сторони таких галузей, як інформатика, математика та інші.

Дисципліна Комп’ютерні науки надає ґрунтовні знання в таких галузях, як системні дослідження, програмування, методи проектування інформаційних систем, інформаційні та комунікаційні технології, використання штучного інтелекту.

Алгоритм

Предмет дисципліни...


Комп’ютерна алгебра

Комп’ютерна алгебра – це галузь знань, що лежить на стику алгебри і обчислювальних методів, розробляючи програмне забезпечення для маніпулювання математичними виразами.

Комп’ютерна алгебра – це навчальна дисципліна, що вивчає алгоритми і програмне забезпечення, яке здійснює маніпулювання математичними виразами та іншими математичними об’єктами.

Комп'ютерна_алгебра

Предметом вивчення...


Корпоративний реінжиніринг

Корпоративний реінжиніринг – це процес зміни структури організації компанії, що може також включати зміну, ліквідацію чи реструктуризацію певного підрозділу в рамках компанії.

Корпоративний реінжиніринг – це навчальна дисципліна, що вивчає створення нових або радикально модифікованих робочих процесів та процесів для досягнення проривних результатів у діяльності компанії. Вивчаючи Корпоративний реінжиніринг студенти засвоюють основні поняття та терміни, що використовуються в процесі корпоративного реінжинірингу, також набувають вмінь реалізації на практиці корпоративного реінжинірингу конкретного бізнес-процесу на прикладі конкретної компанії.

Бізнес_процеси

Предметом вивчення...


Криптологія

Криптологія – це галузь знань, що вивчає тайнопис (криптографію), методи його розкриття (криптоаналіз), а також особливості роботи криптографічних алгоритмів і протоколів.

Криптологія – це навчальна дисципліна, що вивчає різноманітні методи та способи захисту та приховання інформації, принципи, засоби і математичні методи перетворення інформації. Усі криптографічні методи та способи, що вивчає Криптологія мають одну мету - це приховування сенсу чи структури даних (інформації), а також захист інформації від несанкціонованого використання або підробки.

Криптографія

Криптологія - це...


Широкосмугові системи зв’язку

Широкосмугові системи зв’язку – сигнали з розсіяним спектром, які використовуються для передачі цифрової інформації.

Широкосмугові системи зв’язку – застосування систем для створення мереж доступу в широкосмугових мережах зв’язку.

системи зв’язку, передача сигналів

Широкосмугові системи зв’язку – система, яка...


Штучний інтелект

Штучний інтелект – розроблені інтелектуальні комп'ютерні системи, що володіють можливостями, які ми традиційно пов'язуємо з людським розумом: розуміння мови, навчання, здатність міркувати, вирішувати проблеми і т.д.

Штучний інтелект – виконання певних функцій машинами, які зазвичай притаманні лише людині розумній.

інженерні-системи

Штучний інтелект – наука про те, як...


Штучний інтелект в управлінні економічними системами

Штучний інтелект в управлінні економічними системами – стратегічний інструмент вдосконалення державного управління та економічного розвитку в рамках створюваної в країні цифрової економіки.

Штучний інтелект в управлінні економічними системами – внесення змін структури економіки, посилені впровадженням елементів і більш комплексних систем, заснованих на штучному інтелекті.

електронний уряд

Предметом дисципліни Штучного інтелекту в управлінні економічними системами є...


Інформаційна діяльність підприємства

Інформаційна діяльність підприємства – це процес активної взаємодії підприємства, як суб’єкта інформаційних відносин з представленою у будь-якому вигляді інформацією.

В процесі оволодіння матеріалом з курсу Інформаційна діяльність підприємства студент вивчає побудову інформаційних систем та різноманітних технологій на підприємствах, принципи функціонування соціально-економічних систем, досліджує внутрішні та зовнішні аспекти інформації яка використовується при управлінні підприємством.

економічні системи, економічна діяльність

Предметом дисципліни Інформаційна діяльність підприємства являються...


Комп’ютерний практикум з математичної логіки

Комп’ютерний практикум з математичної логіки – це галузь знань, що вивчає методи математичної логіки, які використовують при проектуванні засобів обчислювальної та електронної техніки.

Комп’ютерний практикум з математичної логіки – це предмет, що вивчає особливості проектування засобів обчислювальної та електронної техніки, а також надає студентам основні теоретичні знання щодо математичної логіки та рекомендації виконання різноманітних практичних завдань, робіт, надає студентам базові знання для здійснення дослідницької діяльності.

методи, логічні функції

Предметом навчального курсу Комп’ютерний практикум з математичної логіки являються...


Корпоративні інформаційні системи

Корпоративні інформаційні системи – це сукупність засобів, які направлені на управління бізнес-процесами організовуючи комплексну автоматизацію всіх видів функцій підприємства.

Корпоративні інформаційні системи – це навчальна дисципліна, яка дає студентам базове розуміння того, як відбувається процес створення та функціонування зазначених систем в різноманітних компаніях.

корпорація, інформаційні ресурси

Корпоративні інформаційні системи - це...


Математичні методи та моделі ринкової економіки

Математичні методи та моделі ринкової економіки – це інструменти математичного моделювання процесів управління різноманітними компаніями на різноманітних економічних рівнях.

Навчальний курс Математичні методи та моделі ринкової економіки спрямована на освоєння студентами знань у сфері економічних явищ та процесів з метою покращення прийняття управлінських рішень. Сьогодні ми можемо спостерігати стрімкий розвиток економіки в ХХІ столітті, вагоме збільшення приватних підприємств, що призвело до функціонування різних соціально-економічних систем, на які впливають фактори навколишнього середовища. Розвиток різноманітних компаній та інших організацій призвело до необхідності використання різного роду методів та моделей у сучасній економічній науці, для покращення діяльності підприємств. Зазначені методи та моделі дають змогу врахувати специфіку ринкової кон’юнктури та ефективно здійснювати управління роботою суб’єктів економічних відносин.

економічні об’єкти, ринкова економіка

Предметом дисципліни Математичні методи та моделі ринкової економіки являються...


Математичні моделі трансформаційної економіки

Математичні моделі трансформаційної економіки – це галузь знань, що вивчає трансформаційні процеси в економіці, моделі розвитку економіки та стратегії економічного розвитку.

Математичні моделі трансформаційної економіки – це навчальний курс, направлений на ознайомлення студентів зі стратегії розвитку економіки та особливості її моделювання, принципи відстеження змін що відбуваються в економіці, особливості прогнозування процесів, що відбуваються в сучасній економіці, а також їх структури.

економічний розвиток

Предметом досліджуваного курсу Математичні моделі трансформаційної економіки являється...


Методи та засоби подання знань

Методи та засоби подання знань – це сукупність методів, за допомогою яких здійснюється опрацювання знань в системах штучного інтелекту шляхом їх структуризації та формалізації.

Методи та засоби подання знань – це навчальна дисципліна, що вивчає математичний апарат подання знань у системах штучного інтелекту.

штучний інтелект, моделі подання знань

Предметом дисципліни Методи та засоби подання знань являються...


Мобільне програмування

Мобільне програмування – це процес, за допомогою якого здійснюється проектування та розроблення мобільних додатків для мобільних пристроїв на розповсюджених мовах програмування.

Навчальний курс Мобільне програмування дає студенту ґрунтовні знання у сфері існуючих технологій та принципів розробки мобільних додатків, ознайомлює з практикою проектування таких додатків та формує у студента вміння розв’язувати актуальні проблеми, що постають в процесі мобільного програмування.

мобільні платформи, інформаційні технології

Предметом дисципліни Мобільне програмування являються...


Моделі економічної динаміки

Моделі економічної динаміки – це навчальна дисципліна, яка вивчає внутрішню логіку розвитку економічних процесів, а також особливості моделювання динаміки розвитку таких процесів.

Моделі економічної динаміки – це галузь знань, яка досліджує та вивчає процес розвитку економіки, вивчає як окремо, так і в сукупності етапи розвитку економіки. В центрі уваги зазначеної дисципліни перебувають методи та моделі аналізу причинно-наслідкових зв’язків в економіці, які є необхідною передумовою аналізу та прогнозування окремих показників динаміки соціально-економічного розвитку в країні.

економіка, моделі економічної динаміки

Предметом дисципліни Моделі економічної динаміки являється...


Моделі і методи проектування інформаційних систем

Моделі і методи проектування інформаційних систем – це різноманітні способи моделювання та побудови інформаційних систем, які підтримуються специфічними інструментами проектування.

Моделі і методи проектування інформаційних систем – це навчальна дисципліна, яка вивчає теоретичні та практичні аспекти системного аналізу та проектування інформаційних систем, методологію аналізу та проектування інформаційних систем.

життєвий цикл

Предметом дисципліни Моделі і методи проектування інформаційних систем являються...


Моделі управління інформаційними технологіями

Моделі управління інформаційними технологіями – це навчальна дисципліна, що вивчає методологію управління інформаційними технологіями в сучасному інформаційному суспільстві.

Моделі управління інформаційними технологіями – це галузь знань, що вивчає методологію управління інформаційними технологіями, як перспективний напрямок розвитку теорії менеджменту. Зазначена галузь вивчає основи інформаційного менеджменту та його місце в управлінні організацією та інформаційні технології ХХІ століття, які використовуються для управління організаціями. Сьогодні інформаційними менеджмент набуває все більшого поширення в світі, зокрема у сфері інформатизації.

менеджмент, міжнародні стандарти

Предметом дисципліни Моделі управління інформаційними технологіями являється...