Роздрукувати сторінку

Інженерна і комп’ютерна графіка як навчальна дисципліна

« Назад

Потреба створювати креслення і схеми виникла дуже давно. Ще у давні часи Київської Русі виникла необхідність зображення будівель, земляних споруд і планів міст, що й актуалізувало розвиток креслення, наступником якого став предмет Інженерна і комп’ютерна графіка, що вивчає методологію роботи з графічними процесорами, тобто прикладним програмним забезпечення персонального комп’ютера, призначеним для створення, редагування схем, креслень, зображень.

Інженерна і комп’ютерна графіка – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості роботи з графічною інформацією засобами прикладних програм персонального комп’ютера.

Інженерна і комп’ютерна графіка це галузь інформатики, яка вивчає особливості застосування засобів створення, опрацювання, передавання графічних об’єктів.

Інженерна-і-комп'ютерна-графіка

Запровадження дисципліни Інженерна і комп’ютерна графіка, предметом вивчення якої є графічні об’єкти, що використовуються у певній галузі практичної діяльності людини, значно спрощує й урізноманітнює роботу, пов’язану зі схемами, графічними моделями, кресленнями тощо.

Для роботи з графічною інформацією використовуються прикладні програми, зазвичай, це графічні редактори, що є й об’єктом предмета Інженерна і комп’ютерна графіка.

Важливість курсу Інженерна і комп’ютерна графіка у системі підготовки фахівця ІТ-сфери визначається завданнями вивчення дисципліни, якими є такі:

- поглибити та систематизувати знання з інформатики та креслення;

- розширити сферу застосування креслення у практичній діяльності людини;

- опанувати прикладні програми, призначені для створення й обробки графічної інформації;

- навчитись виконувати технічне креслення у середовищі графічного процесора;

- опанувати методику проектування зображень із використанням інтерфейсу прикладних програм;

- набути умінь здійснювати підбір прикладних програмних продуктів для роботи з окремими типами графічних об’єктів;

- навчитись читати та деталізувати графічні об’єкти, створені з використанням графічних процесорів.

Курс-Інженерна-і-комп'ютерна-графіка

Спеціаліст з інженерної і комп’ютерної графіки оволодіває системою знань і вмінь, спрямованих на створення й опрацювання тривимірних зображень, на роботу з сучасними графічними системами та використання їх задля реалізації конкретних виробничих цілей підприємства, що є й метою вивчення дисципліни Інженерна і комп’ютерна графіка.

Основними теоретико-практичними працями у галузі інженерної і комп’ютерної графіки є навчально-методичні видання, підготовлені такими авторами: В.Є. Климнюк, А.Ф. Головчук, О.І. Кепко, Н.М. Чумак, К.П. Близнюк.

Базою для опанування міцних знань і умінь з предмета Інженерна і комп’ютерна графіка є такі навчальні дисципліни, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, обробка зображень, креслення, геометрія, людино-комп’ютерний інтерфейс.

Цікаво, що одним із перших наглядних прикладів застосування об’єктів інженерної та комп’ютерної графіки була візуалізована комп'ютерна математична модель руху кішки. Вона працювала таким чином: при розв’язанні програмною диференційованих рівнянь на алфавітно-цифровому принтері відображався рух кішки.

Предмет-Інженерна-і-комп'ютерна-графіка

Отже, навчальна дисципліна Інженерна і комп’ютерна графіка розширює можливості людства у використанні графічної інформації, переводить на новий рівень застосування багатовимірних зображень у практичній діяльності людини.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або практичну з курсу Інженерна і комп’ютерна графіка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!