Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Дисципліна «Державне управління у сфері освіти» є важливою частиною освітньої програми філологічного факультету, адже знайомить із основами управління закладами освіти.

Мета опанування дисципліни: формування знань про наукові основи управління і керівництва розвитком освітньою установою.

Державне-управління-у-сфері-освіти

Завдання освоєння дисципліни...


19.10.2018 23:07/читати далі...

Ділова німецька мова - це встановлення ділових контактів, проведення ділових зустрічей та переговорів, підготовка та проведення презентацій, укладення контрактів та угод, спілкування по телефону, ділова переписка, ділові поїздки і т. д.

Велика увага приділяється діловій лексиці, відпрацьовується специфічний словниковий запас, вивчаються правила спілкування на різних професійних рівнях, принципи складання документів.

Ділова-німецька-мова

Метою курсу є...


19.10.2018 23:10/читати далі...

Дисципліна «Ділова українська мова» є дисципліною за вибором гуманітарного, соціального та економічного циклу з підготовки фахівців.

Ділова українська мова – дисципліна, що вивчає норми сучасної ділової мови в галузі лексики, морфології, синтаксису та стилістики.

Ділова-українська-мова

Завдання курсу «Ділова українська мова»...


19.10.2018 23:17/читати далі...

Дисципліна «Документознавство та інформаційна діяльність» входить в базову частину професійного циклу дисциплін підготовки студентів за напрямом «Інформаційна безпека».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з процесами документаційного забезпечення управління товариством, з документуванням правової, управлінської, економічної, соціальної, технічної, наукової інформації та формування систем документації, що забезпечують діяльність апарату управління установ, організацій і підприємств.

документаційне-забезпечення

Мета курсу «Документознавство та інформаційна діяльність»...


23.10.2018 23:17/читати далі...

Журналістське розслідування дозволяє з'ясувати причини, з яких не працюють правові механізми, показати зворотний бік проблеми, розповісти правду.

Журналісти, на відміну від чиновників, які не пов'язані необхідністю дотримуватися відомчих циркулярів, істотно обмежують можливості одержання, оцінки та оприлюднення інформації.

Журналістське-розслідування

Журналістські розслідування привертають увагу до...


23.10.2018 23:20/читати далі...

Політична теорія є частиною політичної науки, її теоретичною субдисципліною. Оскільки політична теорія – складова політології, вона формує як нормативні, так і емпіричні, фундаментальні, прикладні теорії і концепції. Нормативні теорії, представляючи собою певний набір норм, стереотипів поведінки, укріплених традицією, мають розпорядчий або рекомендаційний напрямок. Вони часто ґрунтуються на суспільній моралі, а тому все, що здійснюється оцінюється з моральної, традиційної позиції.

Нормативні політичні теорії формуються на основі знання теорії політики як пошуку політичного ідеалу, наприклад, ідеальної форми правління, як суто теоретичного і чисто політичного знання, що витікає тільки з політичних зв'язків і особливостей.

Загальна-теорія-політики

Політична теорія, будучи складовою політичної науки, має...


23.10.2018 23:23/читати далі...

Курс «Знання про мови і суспільство в середній школі (СШ)» поряд з курсом методики викладання літератури є головною ланкою в низці дисциплін педагогічного циклу, які викладаються студентам відділення української мови і літератури на філологічному факультеті.

Основна мета вузівського курсу – формування професійної компетенції й творчого потенціалу особистості вчителя-лінгвіста. В основі курсу історично сформована методологія лінгвістичного знання, досягнення сучасних наук про розвиток мовної особистості школяра, орієнтація на соціо- і лінгвокультурологічний, комунікативний, функціональний підходи, підготовка до різних видів професійної діяльності. Курс спрямований на формування системи ціннісних уявлень про мову, вдосконалення і розвиток мовної освіти, розроблення нових технологій уроків з української мови.

Знання-про-мови-і-суспільство-в-середній-школі

Завдання курсу...


23.10.2018 23:26/читати далі...

Навчальна дисципліна «Історія естрадного мистецтва» відноситься до дисциплін професійного циклу, її вивчення сприяє процесу професійної підготовки майбутніх бакалаврів соціально-культурної діяльності.

Основною метою курсу є формування у студентів чіткого уявлення про мистецтво естради та його специфічні якості, що складаються і змінюються в процесі історичного розвитку.

виконавство-на-естраді

Завдання курсу...


23.10.2018 23:30/читати далі...

«Історія зарубіжної та української культури» – один з провідних предметів циклу гуманітарних дисциплін, оскільки дозволяє ознайомитися з історією культури вітчизни, відкрити для кожної молодої людини цінності минулих поколінь, усвідомити сучасні культурні процеси і усвідомити необхідність активного творення сучасної культури.

Курс спрямований на вироблення у майбутніх фахівців загальнокультурного базису для засвоєння спеціальних дисциплін, на підготовку студентської молоді до орієнтації у сучасному інформаційному світі і осмислення його як багатовимірного поєднання найрізноманітніших культурних досягнень людства, на взаєморозуміння, продуктивне спілкування і співпрацю представників різних культур.

Історія-зарубіжної-та-української-культури

Мета курсу...


23.10.2018 23:32/читати далі...