Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Практичний курс перекладу

Дисципліна Практичний курс перекладу – вивчає основні технології і прийоми перекладу іноземної мовирозвиває перекладацьку компетенцію, яка включає компоненти, необхідні для перекладу текстів певного жанру і стилю: політико-публіцистичних, художніх, загальнонаукових, науково-технічних, ділових і т. д.

Метою викладання дисципліни Практичний курс перекладу є формування в студентів професійних перекладацьких компетенцій, які дозволять їм виступати в ролі професійного посередника в міжмовної і міжкультурної комунікації.

дисципліна-Практичний-курс-перекладу

До загальних завдань дисципліни...


09.01.2017 19:47/читати далі...
Прикладна лінгвістика

Курс Прикладна лінгвістика – вивчає сучасні додатки лінгвістики і її зв'язки з новими інформаційними технологіями. Крім того, вивчення дисципліни служить цілям формування світогляду, розвитку інтелекту, ерудиції, формування професійних компетенцій за спеціальністю.

Метою курсу «Прикладна лінгвістика» є отримання базових знань в області прикладного мовознавства та ознайомлення студентів-лінгвістів початкового курсу навчання з основними напрямками прикладної лінгвістики (машинний переклад, інформаційний пошук, комп'ютерна лінгвістика, квантитативна лінгвістика і т.д.) і міждисциплінарними зв'язками лінгвістики з іншими науками.

замовити-курсову-роботу-чи-презентацію-з-курсу-Прикладна-лінгвістика

Основні завдання курсу...


19.01.2017 14:38/читати далі...
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв – навчальна дисципліна, яка вивчає впровадження інформаційних інновацій у видавничо-поліграфічну галузь.

Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв – це предмет, що досліджує шляхи застосування інформаційних технологій при створенні видавничо-поліграфічної продукції.

Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв – це курс, що займається дослідженням можливостей застосування комп’ютерних технологій у процесі створення й видання поліграфічної продукції.

Комп`ютерні-технології-та-системи--видавничо-поліграфічних-виробництв

Об’єктивна необхідність впровадження навчальної дисципліни...


15.09.2017 12:05/читати далі...
Кількісні методи соціологічних досліджень

Кількісні методи соціологічних досліджень – навчальна дисципліна, яка займається добором і впровадження систем автоматизації обробки даних соціологічних обстежень.

Кількісні методи соціологічних досліджень – наука про способи застосування інформаційних технологій для обробки та інтерпретації даних, отриманих у ході соціологічних досліджень.

Кількісні-методи-соціологічних-досліджень

Кількісні методи соціологічних досліджень – це предмет...


15.09.2017 12:18/читати далі...
Історія держави і права України

Історія держави і права України – навчальний предмет, де вивчається теоретичні засади та ґенеза розвитку держави та права на території України.

Історія держави і права України – предмет, призначений для студентів спеціальності «Право» та «Юриспунденція».

ІДПУ

Метою викладання навчальної дисципліни є...


27.02.2018 16:33/читати далі...
Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права зарубіжних країн – це дисципліна, яку опановують студенти юридичних напрямків.

Предмет «Історія держави і права зарубіжних країн» охоплює комплекс історико-правових тем з історії державних, станових і правових інститутів зарубіжних держав від найдавніших часів до сьогоднішніх днів. Програма курсу побудована на основі системно-структурного і порівняльного підходу. Правові проблеми досліджуються в їх взаємозв'язку, а також в їх формуванні.

зарубіжні-країни 

Предмет ІДПЗК - держава і право...


27.02.2018 17:36/читати далі...