Роздрукувати сторінку

Нікопольський економічний університет, НЕУ

« Назад

Нікопольський економічний університет, очолюваний О. Д. Радкевичем, наближається до свого п'ятнадцятирічного ювілею, маючи статус приватного вищого навчального закладу, акредитованого за II та III рівнями.

Нікопольський-економічний-університет, НЕУ

Контакти Нікопольського економічного університету

Адреса: м. Нікополь, вул. Запорізька, 31.

Телефон: (05662) 4-07-57.

Сайт: http://www.neu.edu.ua.

Електронна пошта: economic-univer@yandex.ru.

НЕУ

Історія НЕУ

Історія Нікопольського економічного університету бере початок від Нікопольської філії Міжнародного Слов'янського інституту управління бізнесу і права, який розмістився за адресою: вул. К. Лібкнехта, 188, на території Нікопольської технічної школи.

11 липня 1993 року виконавчий комітет Нікопольської міської ради народних депутатів прийняли рішення № 280/8 «Про реєстрацію Нікопольського інституту управління, бізнесу і права (НІУБП) і його Статуту».

Загальна характеристика про Нікопольський економічний університет

За такий короткий час університет здобув визнання і став дипломантом Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості "Золота Фортуна", ім'я ректора університету внесено до "Золотої книги ділової еліти України".

Колектив НЕУ нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, Академії економічних наук України за активне впровадження в педагогічний процес новітніх навчально-виховних технологій. Університет сьогодні - член Міжнародної кадрової академії (UNESCO), Міжнародного Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти СEUМЕ (США, Польща, Україна), Міжнародної асоціації з розвитку менеджмент освіти в Центральній та Східній Європі CFEMAN.

Студенти НЕУ мають можливість навчатися та проходити практику в Польщі, Туреччині, Великобританії. "Успіх справи вирішують професіонали", - переконаний Олександр Дмитрович. Тому лекційні і практичні заняття для студентів проводять видатні науковці, доктори і кандидати наук, а також кращі професіонали галузі - відомі в Україні та регіоні менеджери, керівники підприємств, економісти-практики.

У межах наукових напрямів кафедр та університету в цілому проводяться наукові дослідження на замовлення підприємств регіону, органів місцевого самоврядування та комерційних структур.

Втілюється у життя комплексна програма співпраці ВНЗ з провідними підприємствами Нікопольщини у розв'язанні так званих "вузьких місць регіональної економіки і соціальної сфери. Науковці університету входять до експертних рад при місцевих органах самоврядування, впливаючи цим на розвиток регіональної економіки.

В університеті панує атмосфера творчої співпраці викладачів і студентів, корпоративної культури та прагнення до постійного вдосконалення. Викликає повагу високий рівень студентського самоврядування, проблемами якого опікується безпосередньо ректор.

Студентський деканат, наукове студентське товариство, центр "Дозвілля", спортивний комітет, прес-центр, центр кар'єрного розвитку - ось далеко не повний перелік напрямів діяльності студентської ради.

Видатний педагог В. Сухомлинський говорив: "Щоб висікти іскру, треба ввібрати багато світла". Ректор університету Олександр Дмитрович Радкевич саме з тих, хто жадібно вбирає світло знань, висікаючи іскри нових ідей, які послідовно й натхненно втілює в життя, запалюючи своєю енергією та оптимізмом усіх, хто з ним працює.

Нікопольський-економічний-університет НЕУ

Спеціальності НЕУ

Навчання проводиться на таких спеціальностях:

1. «Маркетинг»

Спеціаліст з маркетингу вивчає та задовольняє потреби споживачів як пріоритетних індивідуальностей ринку. Цей професіонал проводить пошук ідей нових товарів, займається ціноутворенням, збутом, просуванням товарів й послуг установи, підприємства, організації. Завдяки цьому може займати такі посади як: рекламіст, економіст функціональних підрозділів, товарознавець, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з маркетингу, консультант з маркетингу

2. «Облік і аудит»

Спеціальність «Облік і аудит» дає сучасні та новітні знання з теорії й практики здійснення бухгалтерського обліку, бачення про основи діяльності аудиту як системи самостійного фінансового контролю.

Маючи диплом спеціаліста з обліку і аудиту, випускник в перспективі можуть займати наступні посади: аудитор, ревізор, економіст фінансових підрозділів, керівник (фахівець) податкової служби, кваліфікований бухгалтер, фахівець-аналітик з економічних питань, консультант з бухгалтерського обліку і аудиту.

3. «Фінанси і кредит»

Спеціаліст з фінансів та кредиту проводить виконання фінансових й облікових робіт, займається організацією грошово-кредитного регулювання, банківської справи, оподаткування й страхування. Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» можуть працювати, займаючи такі посади: керівник страхової установи, інспектор податкової служби, інспектор кредитний, керівник фінансового відділу, фахівець-аналітик з фінансової діяльності, керівник банківської установи.

4. «Менеджмент організацій і адміністрування»

Фахівець з менеджменту організацій та адміністрування вивчає організацію, плануванням, контроль всіх господарських процесів на підприємстві (організації), вирішує відповідні управлінські проблеми щодо налагодження роботи підприємства у тяжких ринкових умовах. Випускник може займати такі посади: керівник (фахівець) функціональних підрозділів, керівник підприємств, установ, організацій, менеджер-аналітик, менеджер (фахівець) в різних видах економічної діяльності.

5. «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Спеціальність «Менеджмент природоохоронної діяльності» направлена на підготовку спеціалістів із забезпечення соціально-екологічного розвитку господарств України. Фахівець в сфері менеджмент природоохоронної діяльності – це майбутній: екологічний аудитор, керівник з управління природокористуванням, менеджер екологічних систем, консультант з питань екології, охорони навколишнього середовища т природокористування.

Нікопольський-економічний-університетjpg

Отже, Нікопольський економічний університет – пріоритетний навчальний заклад, що проводить підготовку майбутніх спеціалістів в економічній сфері, які будуть займати керівні місця на роботі не тільки в Україні, але й за кордоном.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!