Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ДДУВС

« Назад

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – ВНЗ державного зразку з IV рівнем акредитації.

Дніпропетровський-державний-університет-внутрішніх-справ ДДУВС

Контакти ДДУВС

Адреса: пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровськ.

Телефон: (0562) 46-32-36.

Сайт: dduvs.in.ua.

Електронна пошта: vzg@dduvs.in.ua.

Дніпропетровський-державний-університет-внутрішніх-справ, ДДУВС

Історія Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ засновано в 1966 р., коли було створено Дніпропетровську спеціальну СШ міліції МВС СРСР, яку в 1992 р. було реорганізовано у Дніпропетровське училище міліції МВС України. 3 1997 р. на базі училища створено Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, який у 2001 р. перейменовано на Юридичну академію МВС, з 2005 р. академію реорганізовано в університет.

Структура ДДУВС

До складу університету входять факультети кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, з підготовки слідчих, заочного навчання працівників ОВС.

Університет здійснює підготовку фахівців за напрямом право за спеціальностями "правоохоронна діяльність" та "правознавство" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

В університеті створено найпотужніший у регіоні потенціал вчених-юристів. Питома вага осіб з науковим ступенями та вченим званнями становить 85% від загальної чисельності науково-педагогічних працівників. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється в докторантурі та ад'юнктурі.

В університеті створено 2 спеціалізовані вчені роди із захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук.

Загалом в університеті функціонують 10 факультетів та 42 кафедри, на яких викладають близько 400 науково-педагогічних працівників, 85 відсотків яких мають наукові ступені та вчені звання.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється у докторантурі та ад'юнктурі 3 2007 р. в університеті діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук.

Провідні наукові школи університету захист прав і свобод людини в діяльності міліції відповідно до світових стандартів, організаційно-правове забезпечення діяльності міліції громадської безпеки. Університет засновником (співзасновником) та видавцем періодичних фахових наукових журналів "Науковий вісник ДДУВС", "Вісник 3 ю", "Право і суспільство".

Матеріально-технічна база Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Університет має потужну а сучасну технічну базу, яка оновлюється з кожним роком завдяки керівництву. Для викладачів та студентів функціонує бібліотека, в який налічується книжковий фонд із 370 тисячами примірників літератури. До неї входять: наукова, методична література, різноманітні посібники та періодичні видання.

Корпуси навчального закладу розміщуються на загальній площі 11, 3 гектари. Навчання проводиться у 6-ти поверховій будівлі, яка оснащена новими кабінетами та лабораторіями. Вони мають новітню техніку та обладнання для проведення навчання. Під час занять використовуються інтерактивні дошки та комп’ютерна техніка. Завдяки сучасним технологіям студенти можуть швидше опанувати необхідні навички та стати професіоналами своєї справи.

Для іногородніх студентів діють гуртожитки, які мають необхідні умови для проживання ат навчання. Крім того, гуртожитки мають власну бібліотека, їдальню та спеціалізовані приміщення для дозвілля.

ДДУВС

Міжнародне співробітництво ДДУВС

Розвиваються міжнародні зв'язки зі спорідненими навчальними закладами Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Латвії, Німеччини, Франції, США, Польщі, Угорщини, Нідерландів.

Колектив університету, колеги, друзі й учні безмежно сумують і схиляють голови перед світлою пам'яттю видатного юриста, вченого і педагога.

Університетом активно здійснюється міжнародне співробітництво. На сьогодні серед партнерів вузу - 37 профільних навчальних закладів і поліцейських установ 14-ти країн близького та далекого зарубіжжя.

Факультети Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Навчальний процес здійснюється за такими напрямами:

1. Підготовка фахівців для підрозділів кримінальної міліції

На цьому факультет діє три кафедри, які спеціалізуються на своїх напрямках.

Головними завданнями факультету вважається сполучення навчальної, наукової та виховної роботи з курсантами; творіння критерій для формування фахових і власних властивостей спеціаліста юриспруденції з причин дослідження і уособлення новоспеченого змісту вивчення; аналіз успішності курсантів; контроль за заняттями, засвоєнням курсантами навчальних програм; організація самостійної підготовки та проведення консультацій; організація спортивної та цивілізовано-глобальної роботи; організація разом з фактичними трудівниками ОВС практики та стажування курсантів на місцях майбутньої роботи; з'єднання з комплектуючими підрозділами з метою влаштування на роботу курсантів, їх звикання і властивості підготовки; звітності згідно навчальної, науково-дослідної, домашньої та виховної роботи, стану казенної витримки; узагальнення і розподіл експерименту найвищих навчальних закладів.

В даний момент на факультеті вчиться біля 200 курсантів, які опановують інноваційні заслуги з юридичних, соціальних, фінансових наук, навчаються володіти засобами особливої техніки і вогнепальною зброєю. Власний склад факультету гарантує службу охорони громадського порядку під час проведення футбольних матчів, фестивалів, виступів.

2. Підготовка фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки

Пріоритетними завданнями факультету вважається постачання найвищого значення навчального процесу, навчання претендентів виховання в дусі патріотизму і поваги до народу, створення умов для багатостороннього становлення персони майбутнього офіцера органів внутрішніх справ, отримання здобувачами освіти теоретичних знань, фактичних умінь і умінь, потрібних для виконання завдань, пов'язаних з прийдешньою службою.

3. Підготовка фахівців для підрозділів слідства

Один з найголовніших факультетів в університеті, на даний час на ньому навчається близько 500 курсантів. Основною метою функціонування факультету вважається постачання підготовки висококваліфікованих юристів, які мають глибокі й найглибші загальноосвітні та спеціальні пізнання впровадження яких у роботі дозволить багато і багатогранно з'ясувати кримінальні провадження.

4. Факультет заочного навчання працівників ОВС

5. Центр спеціалізації (м. Кривий Ріг)

6. Юридичний факультет

Тепер юридичний факультет окремим та незалежним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що надає освітню, наукову, науково-методичну діяльність, яка поєднується зі здобуттям вищої юридичної освіти. Тут навчаються сотні майбутніх юристів, юрисконсультів, нотаріусів, захисників правопорядку, суддів та інших представників юриспруденції.

7. Факультет заочного навчання цивільних осіб.

Дніпропетровський-державний-університет-внутрішніх-справ

Отже, ДДУВС – один з провідний навчальних закладів, що здійснює підготовку спеціалістів у сфері юриспруденції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!