Роздрукувати сторінку

Дніпропетровська філія Університету економіки та права "КРОК", ДФ УЕП "КРОК"

« Назад

ДФ УЕП "КРОК" – провідний навчальний заклад, в якому проводиться підготовка майбутніх спеціалістів в галузі права та економіки.

Дніпропетровська-філія-Університету-економіки-та-права-КРОК

Контакти ДФ УЕП "КРОК"

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 7/43.

Телефон: 0562-36-09-28.

Електронна пошта: ovolovik@bk.ru.

Дніпропетровська-філія-Університету-економіки-та-права-КРОК ДФ УЕП-КРОК

Історія Дніпропетровської філії Університету економіки та права "КРОК"

У 2012 році нам виповнилося двадцять років. За цей порівняно невеликий час ми досягли визнання і створили потужну корпорацію, яка поєднує довкола себе заклади з схожими цінностями й корпоративною культурою - коледжі, інститути. І наша родина постійно додається.

Вищий навчальний заклад почав свою діяльність у 1992 році. Акредитований Міністерством освіти і науки України за ІV рівнем. Згідно з даними Консолідованого рейтингу ВНЗ України 2011 року, Університет "КРОК" визнано найкращим недержавним вищим навчальним закладом України. Також, відповідно до цього рейтингу.

В ДФ УЕП "КРОК" здійснюється підготовка фахівців за напрямами "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Міжнародна інформація", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Міжнародна економіка", "Менеджмент", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Комп'ютерні науки". Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Економічний факультет ДФ УЕП "КРОК"

Економіст - одна з найпотрібніших та високооплачуваних професій сучасності, яка потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв'язках і гармонії. Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу, і це насправді так. На факультеті створені всі умови для того, щоб талановиті, працьовиті та наполегливі юнаки і дівчата стали не тільки висококваліфікованими економістами, що володіють сучасними знаннями, здатними активно впливати на економічні процеси, а й сформуватися як всебічно розвинені та обізнані особистості. Саме завдяки цьому практично всі випускники факультету працевлаштовані за фахом.

Сучасне технічне обладнання, висока якість викладання навчальних дисциплін за різноманітними формами навчання, що застосовуються під час навчального процесу в Міжгалузевому інституті управління, сприяють забезпеченню високого рівня освіти.

Це і семінарські заняття, активні консультування, контролювання самостійної та індивідуальної роботи. Система комплексного контролю якості знань студентів з урахуванням поточної і підсумкової успішності, що діє на факультеті, спрямована на мотивацію пізнавальної діяльності студентів та реалізацію їх творчого індивідуального потенціалу. Студенти вже на початку семестру знають, що вони мають опанувати з тієї чи іншої дисципліни, що від них вимагається, якими будуть критерії оцінювання знань.

За час навчання студенти-економісти проходять практику на підприємствах та установах з метою набуття професійних і практичних знань, умінь та навичок, прийняття компетентних рішень під час конкретної роботи економіста.

Для викладання на нашому факультеті запрошуються спеціалісти з великим досвідом практичної роботи в науковій, виробничій та фінансовій сферах. Такий підхід до підготовки випускників за сучасних складних і визначальних умов є значною перевагою нашого факультету.

Знання інтересів студентів-економістів дозволяють прогнозувати результати їхньої майбутньої професійної діяльності, дають можливість дослідити рівень їх розвитку за період навчання, виявити, наскільки відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринку праці.

Економічна ситуація, що склалася на даний момент є природним етапом. Вона потрібна для того, щоб люди нарешті навчилися правильно вкладати гроші. Сьогодні немає кращої інвестиції у своє майбутнє, аніж належна освіта.

Факультет чекає на талановитих, працьовитих і наполегливих юнаків і дівчат. У нас створені всі умови для того, щоб вони стали не тільки висококваліфікованими економістами, що володіють сучасними знаннями і здатні активно впливати на економічні процеси, а й сформуватися як всебічно розвинені та обізнані особистості. Саме завдяки цьому практично всі випускники факультету працевлаштовані за фахом.

Дніпропетровська-філія-Університету-економіки-та-права-КРОК, ДФ УЕП-КРОК

Навчальний процес Дніпропетровської філії Університету економіки та права "КРОК"

Цьому сприяють як сучасне технічне обладнання, висока якість викладання навчальних дисциплін, так і різноманітні форми навчання, що використовуються під час навчального процесу. Це й семінарські заняття, активні консультування, контролювання самостійної та індивідуальної роботи. Система комплексного контролю якості знань студентів з врахуванням поточної і підсумкової успішності, що функціонує на факультеті направлена на мотивацію пізнавальної діяльності студентів та реалізацію їх творчого особистого потенціалу.

Студенти вже на початку семестру знають, що вони мають опанувати з тієї чи іншої дисципліни, що від них вимагається, якими будуть критерії оцінювання знань, скільки балів і за що вони можуть отримати під час поточних та підсумкових контрольних заходів.

Студенти беруть участь у науковій роботі, виступають зі своїми доповідями на щорічних наукових конференціях. Під час навчання студенти проходять практику в установах різних форм власності, банківських, фінансових і кредитних установах з метою набуття професійних і практичних знань, умінь та навичок, прийняття компетентних рішень під час конкретної роботи економіста. Розуміючи, що економістів щороку на ринок праці прибуває багато і конкуренція відповідна, ми створюємо всі умови, щоб наші випускники знали свою справу на відмінно.

До викладання спеціалістів з великим досвідом практичної роботи в науковій, виробничій та фінансовій сферах. Такий підхід до підготовки наших випускників у цей складний і визначальний час є значною перевагою нашого факультету. Освіта є чи не важливішим фактором розвитку суспільства. Значення вищої освіти, її престижність завжди були і будуть актуальними.

Головне - обрати професію до душі та вищий навчальний заклад, навчання в якому забезпечить не тільки отримання диплома фахівця, але й дасть професійні знання, вміння та навички, зробить вас справжнім професіоналом, а тому українським вишам не просто - потрібно докладати вдвічі більше зусиль, щоб залишатись конкурентоспроможними.

Обираючи професію економіста, Ви розкриваєте для себе нові перспективні горизонти на майбутнє.

Отже, ДФ УЕП "КРОК" – провідний навчальний заклад, в якому проводиться підготовка майбутніх спеціалістів в галузі права та економіки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!