Роздрукувати сторінку

Університет митної справи та фінансів, УМСФ

« Назад

Університет митної справи та фінансів — єдиний ВНЗ в Україні, що займається підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників Державної митної служби України, спеціалістів у галузі зовнішньоекономічної діяльності, митних брокерів, декларантів.

Університет-митної-справи-та фінансів, УМСФ

Університет проводить підготовку спеціалістів відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів освіти за денною та заочною формами навчання.

У складі університету існують 3 факультети, інститут післядипломної освіти, 19 кафедр, 12 лабораторій.

Навчальний процес проводиться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Серед викладачів 17 докторів та 82 кандидатів наук. 20 відсотків дисциплін, що викладаються в університеті — митного спрямування.

Велика увага в університеті приділяється запровадженню в навчальний процес нових освітніх технологій. З метою забезпечення комп'ютеризації навчального процесу і проведення наукових досліджень створено сучасні комп'ютерні класи та лінгафонні кабінети. Університ має доступ до мережі Internet, правової комп'ютерної бібліотеки «ЛІГА:ЗАКОН», електронної пошти і супутникового зв'язку митної системи.

В УМСФ навчання проводиться в сучасних навчальних корпусах, до користування студентів 3 затишні студентські гуртожитки та 2 спортивні зали, спортмайданчик, стрілецький тир.

Створені спеціальні зали для зайняття художньою самодіяльністю студентів.

УМСФ підтримує зв'язки з митними органами. Курсанти проходять практику на митницях. Всі курсанти — випускники університету разом із дипломами про вищу освіту здобувають спеціальні звання та гарантовану роботу в Державній митній службі України.

Контакти Університету митної справи та фінансів

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4.

Телефон: (056) 745-55-96.

Електронна пошта: academy@amsu.dp.ua.

Сайт: http://www.amsu.dp.ua.

УМСФ

Історія УМСФ

Університет митної справи та фінансів є унікальним спеціалізованим вищим навчальним заклад в Україні, яка заснована в червні 1996 року відповідно до Указом Президента України. Університет отримав IV рівень акредитації і в даний час він є однією з трьох університетів світу з підготовки кадрів митної служби.

В університеті створено три факультети (право, економіка і управління, інформація та транспортні систем і технологій), Центр митної та після вузівської освіти та інші структурні підрозділи.

Регіональний навчальний центр був відкритий на базі Університету 1 вересня 2010 року як навчально-методичний центр для Європейського регіону Всесвітньої митної організації, і в майбутньому це Міжнародний центр кращих митних практик.

Спеціальності Університету митної справи та фінансів

Університет здійснює підготовку за наступними спеціальностями:

- Міжнародна економіка - рівень бакалавр, спеціаліст рівня. Навчання провадиться за галуззю права: економіка підприємства. Вартість навчання на даний час становить 13500 тисяч гривень;

- Облік і аудит - бакалавр рівень, рівень спеціаліст, магістр рівень. Спеціалісти даного напрямку можуть працювати в різноманітних установах різної форми власності та займати керівні посади в економічній сфері. Вартість навчання за спеціальністю становить 9000 тисяч гривень;

- Фінанси і кредит - бакалавр рівень, рівень спеціаліст, магістр рівень. Вартість навчання становить 9000 тисяч гривень;

- Менеджмент - рівень бакалавра, рівень спеціаліст, магістр рівень. Спеціалісти даного напрямку зможуть керувати підприємствами, створювати сприятливі можливості для кращого розвитку підприємств. Вартість навчання за спеціальністю становить 12000 тисяч гривень;

- Правознавство - рівень бакалавра, рівень спеціаліст, магістр рівень;

- Транспортні технології - рівень бакалавр, спеціаліст, рівень майстер рівня;

- Комп'ютерні науки - рівень бакалавр, спеціаліст, рівень майстер рівня;

- Державна служба - майстер рівня.

Зараз впроваджуються нові спеціальності, одна з них «Управління інформаційною безпекою».

З 1998 року підготовка науково-педагогічних кадрів за 5 науковими напрямками і 8 спеціальностями було проведено у відділенні аспірантури, яка включає в себе:

- технічні науки (інформаційні технології, транспортні системи);

- юриспруденція (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право);

- національна безпека (економічна безпека держави);

- державне управління (дослідження механізму державного управління, державна служба);

- біологічні науки (екологія).

В університеті навчається близько 2,5 тисячі студентів на заочному та денному відділеннях. Більшість студентів навчається за рахунок державних коштів.

Університет має гарні умови для навчального процесу.

До складу академіє також входять інститут «Фінансова академія» та інститут «Митна академія».

Інституті «Митна академія» поводиться підготовка спеціалістів за такими напрямками: правознавство, менеджмент та факультет інформаційних технологій.

Університет-митної-справи-та фінансів

Міжнародне співробітництво Університету митної справи та фінансів

Університет веде тісну співпрацю з міжнародними ВНЗ. Він уклав близько 17 угод з іншими ВНЗ, та має близько 28 міжнародних партнерів.

Участь університету в національних та міжнародних програм:

- Picard – створення та впровадження стандартів Всесвітньої митної організації;

- співробітництво з США Міністерство оборони: посилення прикордонного менеджменту на українсько-молдовському кордоні;

- рамкова програма США в рамках Національного плану дій з реалізації проекту сприяння торгівлі та транспорту, забезпеченню прикордонного та митного контролю, боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків;

- проект «Створення безпечного середовища для молоді України».

Реалізація реформ митної адміністрації неможливо без урахування глобалізації та стандартизації, які відбуваються у світі. Тому Державна митна служба України створила Всесвітню митну організації Регіональний навчальний центр на базі університету, яка почала свою роботу 1 вересня 2010 р. Академією здійснюється значна робота в розв’язанні задачах митних адміністрацій з здобуття потенціалу на міжрегіональному , регіональному та національному рівнях.

Найбільш важливі досягнення були спрямовані на розвиток університету в якості міжнародного центру з кращої митної практики відповідно до концепції.

Найбільш перспективними досягнення університету є:

- використання та впровадження програми електронного навчання для задоволення національних і регіональних потреб;

- створення регіонального наукового журналу з питань митної справи "Митний науковий журнал", публікуються англійською мовою. Перший випуск був представлений у Брюсселі для 177 країн у ході зустрічі регіональних центрів Всесвітньої митної організації;

- ініціювання програм навчання для міжнародних тренерів-експертів;

- розширення і збільшення числа іноземців, що співпраць з митними адміністраціями.

Довідкові дані по СОТ Регіонального навчального центру (Україна, Дніпропетровськ).

Регіональний навчальний центр міждисциплінарний центр академічного рівня для Всесвітньої митної організації Європейського регіону, який проводить професійну підготовку та наукові дослідження в галузі митної справи, і який прагне стати основним центром на регіональному та міжнародному рівнях.

Пріоритетними напрямками розвитку регіонального центру України, що діє при університеті є:

- забезпечення областей навчальними регіональними центрами митної справи;

- проведення регіональних тренінгів;

- проведення та координація наукових досліджень;

- сприяння мережі регіональних партнерів з регіональних тренінгів центри.

Університет-митної-справи-та фінансів УМСФ

Практика в УМСФ

Практика є складова часиною навчального процесу. Студенти мають можливість проходити практику в різноманітних установах за своїм вибором. Так, як університет веде тісну співпрацю з іншими навчальними закладами України и та Європи, студенти мають можливість проходити практику та стажування за кордоном. Практика відбувається з урахуванням сучасних методів проведення практичної діяльності. Кожен студент перед тим, як проходити практику отримує такі документи: договір на проведення практики, бланк, де буде вноситися його характеристика під час проходження практики, індивідуальне завдання, календарний графік.

Велика кількість студентів під час проходження практики зарекомендувала себе з найкращої сторони, таким чином деякі з них залишилися працювати на базі практики.

Отже, УМСФ – це провідний навчальний заклад України та Європи з підготовки кадрів о митної служби. З кожним роком навчальний заклад розвивається та удосконалюється. Студенти навчаються в сучасних та обладнаних кабінетах, в яких використовують інноваційні технології.

Саме завдяки висококваліфікованим викладачам, студенти є творчими, розумними та активними особистостями, які приймають участі у різноманітних заходах а демонструють свої знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!