Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області \ ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області та їх рейтинг \ 88. Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ "Україна"

Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ "Україна"

« Назад

ДФ ВМУРЛ "Україна"посідає третє місце серед сотні ВНЗ недержавної форми власності Це почесне місце говорить саме за себе.

ДФ-ВМУРЛ-Україна

Контакти ДФ ВМУРЛ "Україна"

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6а.

Телефон: 056-728-32-88.

Сайт: http://www.dfvmurol.com.ua.

Електронна пошта: dfvmurol@gmail.com.

Дніпропетровська-філія-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна ДФ-ВМУРЛ-Україна

Історія Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

З липня 1999 р. у м. Дніпропетровську розпочала реалізацію освітніх програм Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», за цей час двічі успішно пройдена процедура державної атестації й акредитації у складі головного вищого навчального закладу.

З 1999 року Дніпропетровська філія підготувала більше 1000 фахівців із вищою освітою для підприємств м. Дніпропетровська і регіону.

Система відкритого університету - це:

- можливість здобути вищу освіту всім бажаючим незалежно від віку і стану здоров'я, в тому числі людям з обмеженими можливостями,

- навчання за системою вирівнювання і корекції знань;

- прийом за результатами індивідуального тестування в обсязі шкільної програми (історія України, українська мова, фахова дисципліна);

- диплом державного зразка. Високий рівень підготовки і знань забезпечується якістю викладання за рахунок: - кваліфікації та компетенції викладачів і співробітників;

- впровадження новітніх технологій навчання;

- постійного розвитку сучасної матеріальної бази;

- комп'ютерних класів, лабораторій, бібліотеки.

Плату за навчання сорок одного студента-інваліда здійснює Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Навчання платне, Пільги в оплаті надаються окремим категоріям студентів, згідно з Положенням про університет.

Дніпропетровська-філія-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна

Спеціальності ДФ ВМУРЛ "Україна"

1. Психологія.

2. Дизайн.

3. Менеджмент ЗЕД.

4. Фінанси і кредит.

5. Облік і аудит.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за денною, заочною, дистанційною формами навчання, що дає змогу здобути освіту різноманітним верствам населення в різних куточках України. Значна роль у навчальному процесі відводиться системі підготовки за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та підвищення кваліфікації керівників підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також держаних службовців. Основні зусилля кафедри спрямовані на забезпечення якісного навчального процесу підготовки фахівців та перепідготовки спеціалістів з наданням другої вищої освіти за спеціальністю "Облік і аудит". Кафедра забезпечує якісне підвищення кваліфікації працівників економічних, бухгалтерських, фінансових, кадрових служб підприємств, установ та організацій різних форм власності шляхом проведення короткотермінових семінарів, у т.ч. елітних та спеціалізованих.

Важливим напрямом роботи кафедри є організація широкого обміну педагогічним і науковим досвідом, розвиток міжнародного співробітництва, роз'яснення чинного законодавства, проведення курсів, семінарів, конференцій та інших освітніх і наукових заходів у галузі бухгалтерського обліку й аудиту.

Студенти мають можливість набувати і закріплювати практичні навички з ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторських перевірок на підприємствах різних форм власності.

Дніпропетровська-філія-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна, ДФ-ВМУРЛ-Україна

Матеріально-технічна база Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

В університеті до них особливо увага. Лише в базовій структурі використовується більше 1000 комп'ютерів та близько 200 одиниць оргтехніки, у територіально відокремлених підрозділах - понад 700, а в центрах дистанційного навчання - 285 комп'ютерів. Більше 75% - це сучасна техніка з 32-бітовими процесорами типу Pentium-W та Сeleron-1700 і вище. Техніка має широкий спектр програмного забезпечення - від стандартного операційного, офісного до спеціалізованого по напрямах

В університеті при відділі спеціальних технологій навчання створено Центр самостійної роботи студентів із особливими потребами.

Навчальний процес ДФ ВМУРЛ "Україна"

В університеті вперше в Україні розроблена, впроваджується і постійно вдосконалюється системо супроводу студентів із особливими потребами в освітньому середовищі

Особлива увага - розвитку мотивації до навчання, майбутньої професійної діяльності, здібностей, обдарованості, усуненню або компенсації негативних характеристик. Усе це є важливими чинниками оптимізації навчально-виховного процесу, гарантією досягнення позитивного результату, Нинішній навчальний процес уже неможливо уявити без використання сучасних технічних засобів.

Для створення електронних бібліотек придбаний та введений у дію потужний книжковий сканер. Тепер на кожному факультеті обладнані робочі місця для сканування літератури, Високі завдання поставив перед собою ДФ ВМУРЛ "Україна"на чолі з його президентом.

Найбільш актуальними є проблеми зі створення необхідної матеріально-технічної бази, Нині активними темпами здійснюється будівництво навчального комплексу в м. Києві зі зручним місцезнаходженням (біля станції метро "Житомирська").

Університет "Україна" - єдиний неприбутковий вищий навчальний заклад, який будується. Іншою стратегічною метою університету є його акредитація в цілому за IV рівнем. Тактично вона вже готова до втілення за умови поповнення викладацького складу відповідною кількістю наукової еліти.

Стратегічною метою є також удосконалення організації навчального процесу відповідно до вимог Болонської декларації. Як результат цієї копіткої праці - підготовка конкурентоспроможного фахівця, впровадження новітніх технологій навчання, кредитно-модульної системи, створення належного навчально-методичного супроводу. Уже на даному етапі університетом у цьому напрямку робиться чимало. Про відмінну підготовку фахівців університету свідчать факти: чимало його випускників працюють у престижних установах, фірмах та організаціях столиці, обласних то районних центрів.

Більше того, довіра до Університету "Україна" така, що Міністерство освіти і науки запропонувало провести експеримент під його інтелектуальним і навчально-методичним дахом створити своєрідний корпоративний вищий навчальний заклад, де будуть задіяні матеріально-технічні можливості роботодавців, а також профільні технікуми та коледжі, які хочуть вписатися у світові інтеграційні процеси в освітній і виробничій сферах. Такі об'єднання вже існують у світі, і вони дають значні позитивні результати. Це, скажімо, відома корпорація "Кока-кола", яка є засновником університету "Еморі", корпорація "Форд", яка потужно фінансує Мічиганський університет,

Отже, враховуючи запити широких верств населення щодо здобуття вищої освіти, університет має на меті перетворити окремі факультети навчального закладу на інститути, що у свою чергу зробить її більш доступною і забезпечить підготовку фахівців з широкого спектра спеціальностей, зокрема, з числа молоді з особливими потребами.

За останніми рейтинговими дослідженнями, проведеними впливовими інституціями, ДФ ВМУРЛ "Україна"посідає третє місце серед сотні ВНЗ недержавної форми власності Це почесне місце говорить саме за себе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!